*alt_site_homepage_image*

Parengtas žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Markininkų k., kadastro Nr. 7984/0005:171, detaliojo plano, reg. Nr. T00001595, keitimas.

Planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, Trakai.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-07 įsakymas Nr. P2E-401 ,,Dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Markininkų k., kadastro Nr. 7984/0005:171, detaliojo plano, reg. Nr. T00001595, keitimo“, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui keisti.

Plano rengėjas – UAB ,,Archlinija“, Vytauto g. 55, Trakai, projekto vadovė – Ramunė Valančiūtė.

Teritorija, kurioje keičiamas detalusis – 1,2263 ha žemės sklypas, Markininkų k., Trakų sen., Trakų r. sav., kadastro Nr. 7984/0005:530.

Detaliojo planavimo tikslas ir uždaviniai – Nustatyti žemės sklypui, kadastro Nr. 7984/0005:530, Trakų r. sav., Trakų sen., Markininkų k., antrą naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-79-19-356.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-12-09 iki 2021-12-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriuje, Vytauto g. 33, Trakai, II aukštas, detaliojo plano rengėjo patalpose, Vytauto g. 53, Trakai, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2021-12-16 iki 2020-12-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriuje, Vytauto g. 33, Trakai, II aukštas.

Viešo svarstymo susirinkimas įvyks 2020-12-23 11.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81293772586?pwd=WEYybXorUG9HQndRR0x4K0gwUDVnZz09

Meeting ID: 812 9377 2586

Passcode: 390073

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organiztoriui – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 33, Trakai, (Architektūros skyrius, tel. 8528 53980, el. p. audrone.ruksyte@trakai.lt), plano rengėjui UAB ,,Archlinija“, Vytauto g. 53, Trakai, el. paštas ramune.valanciute@gmail.com ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus.

Atmestus planavimo pasiūlymus pareiškėjai per 10 darbo dienų gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image