*alt_site_homepage_image*

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2023 m. rugsėjo 28 d. 9.00 val.

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2023 m. rugsėjo 28 d. 9.00 val. Posėdis vyks Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė, 201 kab.).

Siūloma tarybai svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo.

Teikia Danė Rudelienė, Valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė.

2. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. S1E-2 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja. 

3. Dėl Strateginio planavimo organizavimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinto, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021-09-30 sprendimu Nr. S1E-157, keitimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja. 

4. Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių 2024 metais nustatymo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja. 

5. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio A. J.

Teikia Diana Bagdevičienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

6. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio R. M.

Teikia Diana Bagdevičienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

7. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2023 m.

Teikia Diana Bagdevičienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

8. Dėl Trakų rajono savivaldybės mero fondo dydžio nustatymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

9. Dėl Trakų rajono savivaldybės mero rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Agata Jakubovskienė, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

10. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. S1E-33 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Teikia Agata Jakubovskienė, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

11. Dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės Rūdiškių miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų keitimo planui. 

Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas.

12. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. S1E-12 „Dėl turto perdavimo“ pakeitimo.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

13. Dėl patalpų, esančių adresu Vytauto g. 69, Trakų m., perdavimo pagal panaudos sutartį.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

14. Dėl prašymo perduoti Trakų rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinį žemės sklypą, esantį Rugiagėlių g. 1A, Šklėrių k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

15. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, patikėjimo teise valdomo Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos, perėmimo ir perdavimo patikėjimo teise Trakų globos ir socialinių paslaugų centrui.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

16. Dėl Trakų rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB „Trakų paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimo.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

17. Dėl UAB „Kiubetė“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio. 

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

18. Dėl Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų važiavimo į darbą / iš darbo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

19. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. S1E-7 „Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų pareigybių skaičiaus ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

20. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. S1E-92 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2023–2024 mokslo metais Trakų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

21. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. S1E-150 „Dėl Trakų pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų nuostatų pakeitimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

22. Dėl Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

23. Dėl Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

24. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. S1E-195 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Trakų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Teresa Charukevič, Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio vedėja.

25. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.

Teikia Eglė Skuodytė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

26. Paklausimai. Informacija.

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

 

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio vieta ir data

Komiteto posėdžio laikas

Bendras Biudžeto ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

2023-09-25

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

9.00 val.

Bendras Ūkio, turizmo ir investicijų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

2023-09-25

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

13.00 val.

 Komitetų posėdžių darbotvarkės:

1.        Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.

2.        Informacija ir paklausimai.

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image