*alt_site_homepage_image*

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2022 m. rugsėjo 29 d. 9.00 val.

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2022 m. rugsėjo 29 d. 9.00 val. Posėdis vyks Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė, 201 kab.).

Siūloma Tarybai svarstyti šiuos klausimus: 

1. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams.

Teikia Diana Bagdevičienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

2. Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių 2023 metais nustatymo.

Teikia Karolina Mečkovska, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialiastė. 

3. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. S1E-65 „Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas.

 4. Dėl Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Agata Jakubovskienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

 5. Dėl 2022 m. vasario 23 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. S1E-23 ,,Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų pareigybių skaičiaus ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.

 Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 6. Dėl Trakų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Trakų pirminės sveikatos priežiūros centro savininkės dalies turtinių ir neturtinių teisių ir turto perdavimo valstybės nuosavybėn.

 Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

 7. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. S1-39 „Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“, pakeitimo.

 Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

 8. Dėl patalpų, esančių Bažnyčios g. 3, Lentvaryje, perdavimo patikėjimo teise.

 Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

 9. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo. 

 Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

 10. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. S1E-225 „Dėl parduodamų Trakų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

 11. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. S1-25 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Trakų rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

  Teikia Irena Stankevičė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

  12. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.

  Teikia Eglė Skuodytė, Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė.

  13. Paklausimai. Informacija.

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

 

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio vieta ir data

Komiteto posėdžio laikas

Bendras Biudžeto ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

2022-09-26

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

9.00 val.

Bendras Ūkio, turizmo ir investicijų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

2022-09-26

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

13.00 val.

Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image