*alt_site_homepage_image*

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2020 m. gegužės 28 d.

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2020 m. gegužės 28 d. 9.00 val. Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

Siūloma Tarybai svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl Trakų rajono savivaldybės Tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Edita Rudelienė, Savivaldybės merė

2. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams.

Teikia Danė Rudelienė, Valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė

3. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2021 metais.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

4. Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

5. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

6. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

7. Dėl Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos  2016– 2020 metų bendrojo plano pakeitimo.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

8. Dėl profesinio mokymo skyriaus steigimo Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

9. Dėl Trakų r. Aukštadvario gimnazijos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

10. Dėl Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos.

Teikia Danutė Juškevičienė, Savivaldybės kontrolierė

11. Dėl Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

Teikia Renata Kurmin, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

12. Dėl viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų teikiamų mokamų paslaugų minimalių įkainių patvirtinimo.

Teikia Renata Kurmin, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

13. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

14. Dėl Trakų rajono savivaldybės vykdomųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

15. Dėl Trakų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių naujos redakcijos.

Teikia Inutė Neverovskienė, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė

16. Dėl Trakų senamiesčio (U. K. 17114) kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano (reg. Nr. T0081186) sprendinių koregavimo.

Teikia Audronė Rukšytė, Architektūros skyriaus teritorijų planavimo specialistė

17. Paklausimai. Informacija.

 

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

 

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio vieta ir data

Komiteto posėdžio laikas

Bendras Biudžeto ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

2020-05-25

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

9.00 val.

Bendras Ūkio, turizmo ir investicijų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

2020-05-25

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

13.00 val.

        Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image