*alt_site_homepage_image*

ĮSAKYMO PROJEKTAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 7970/0002:303, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., RAČKŪNŲ K., DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00043878 KEITIMO IR ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 7970/0002:242, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., RAČKŪNŲ K., DETALIOJO PLANO RENGIMO

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMO PROJEKTAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 7970/0002:303, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., RAČKŪNŲ K., DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00043878, KEITIMO IR ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 7970/0002:242, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., RAČKŪNŲ K., DETALIOJO PLANO RENGIMO

2022 m.                 d. Nr. P2E-

Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 1 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 punktu ir atsižvelgdamas į iniciatoriaus prašymą:

  1. P r i t a r i u  planavimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui inicijuoti žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0002:303, Trakų r. sav., Lentvario sen., Račkūnų k., detaliojo plano, reg. Nr. 7970/0002:242, keitimo ir žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0002:242, Trakų r. sav., Lentvario sen., Račkūnų k., detaliojo plano rengimą.
  2. O r g a n i z u o j u  žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0002:303, Trakų r. sav., Lentvario sen., Račkūnų k., detaliojo plano, reg. Nr. 7970/0002:242, keitimo ir žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0002:242, Trakų r. sav., Lentvario sen., Račkūnų k., detaliojo plano rengimą. Planavimo tikslai – žemės sklypų dalijimas, žemės sklypų ribų ir plotų keitimas, teritorijos naudojimo privalomųjų reikalavimų nustatymas.
  3. Į p a r e i g o j u Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano keitimo.
  4. N u r o d a u, kad Detaliojo plano rengimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.
  5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2022-12-16 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], audrone.ruksyte@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image