*alt_site_homepage_image*

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., kadastro Nr. 7970/0003:264, detaliojo plano, reg. Nr. T00074854 (toliau – Detalusis planas), keitimas.

Planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, Trakai, el. paštas dokumentai@trakai.lt

Planavimo iniciatorius – UAB ,,Trakailand“.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-01 įsakymas Nr. P2E-582 ,,Dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., kadastro Nr. 7970/0003:264, detaliojo plano, reg. Nr. T00074854, keitimo“.

Detaliojo planavimo tikslas ir uždaviniai – Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms ekonominę gerovę, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą. Sukurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse. Žemės sklypų, kadastro Nr. 7970/0003:1268, kadastro Nr. 7970/0003:2113, kadastro Nr. 7970/0003:2102, kadastro Nr. 7970/0003:2112, kadastro Nr. 7970/0003:2111, kadastro Nr. 7970/0003:2110, kadastro Nr. 7970/0003:2109, kadastro Nr. 7970/0003:2108, kadastro Nr. 7970/0003:2107, kadastro Nr. 7970/0003:2106, kadastro Nr. 7970/0003:2105, kadastro Nr. 7970/0003:2104, kadastro Nr. 7970/0003:2103, apjungimas, žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatymas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

Informacija teikiama Planavimo organizatoriaus patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 55712, 8528 53980), ir planavimo iniciatoriaus UAB ,,Trakailand“ tel. 8614 03330.

Apie tolimesnę Detaliojo plano eigą ir galimybę susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai.

Įsakymas

Inicijavimo sutartis

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image