Iš viso rezultatų:

Svarbu

Svarbu

Svarbi informacija (dėl koronaviruso COVID-19 PANDEMIJOS)

Visi projektai

Trakų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas Pagrindinės problemos, kurias siekiama išspręsti šiuo projektui yra: neefektyvus elektros energijos naudojimas, teikiant gatvių apšvietimo viešąją paslaugą, neapšviesti vietinės reikšmės kelių (gatvių) ruožai neleidžia saugiai naudotis bendruomenei skirta infrastruktūra, nusidėvėjusi bei vis didėjan... Trakų ir Gižycko paveldo atvėrimas turizmui Trakų ir Gižycko apylinkės pasižymi vaizdinga gamta ir išskirtinėmis kultūros paveldo vertybėmis, todėl tikslinga imtis bendrų veiksmų šių regionų kultūros ir gamtos paveldo pritaikymui turizmui. Trakų rajono savivaldybės administracija (pareiškėja) kartu su partnerė Gižycko rajono savivaldybe (Lenkija) įgyvendina bendrą projektą ... Nematerialaus kultūros paveldo populiarinimas Trakų rajono savivaldybėje e-rinkodaros priemonėmis Projektu sprendžiama problema - nepakankamas Trakų rajono nematerialaus kultūros paveldo žinomumas, patrauklumas. Nematerialus kultūros paveldas nėra pakankamai atskleistas, nepakankamai tenkinami gyventojų ir svečių kultūriniai ir rekreaciniai poreikiai. Be to, svarbu siekti gerinti Lietuvos, kaip darnios ir kokybiškos turizmo traukos vietov... Turizmo ir kultūros puoselėjimas Trakuose ir Gižycko regione Aprašymas:  Siekiant išryškinti Lietuvos – Lenkijos pasienio gamtos ir kultūros vertybių unikalumą, tikslinga imtis bendrų veiksmų, orientuotų į šio regiono paveldo išsaugojimą bei darnų naudojimą. Įgyvendinant projektą bus įrengti turistų traukos objektai, naujos lankytinos vietos, išnaudojant didį r...