*alt_site_homepage_image*

Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“ ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. P2E-724 „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įstaigos, pageidaujančios Trakų rajono savivaldybės teritorijoje teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą (toliau – Įstaiga), kreipiasi į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir kartu su nustatytos formos prašymu pateikia šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus ar jų kopijas: 1. įstaigos steigimo dokumentą (pavyzdžiui: įstatus, nuostatus, steigimo sutartį ir pan.); 2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu; 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 2 priede patvirtintą formą; 4. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis, kurios atitinka akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus; 5. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriuose bus teikiama akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra, atitiktį akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo nustatytiems reikalavimams ir rekomendacijoms (pvz., patalpų planus); 6. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, pagrindžiančius dokumentus.

Prašymo forma

Deklaracija

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“. 3. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. P2E-724 „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-12-08 įsakymas Nr. A1-1232 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Įstaigos, akredituotos teikti vaikų dienos socialinę priežiūrą, Trakų rajono savivaldybėje

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktai

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikimo apimtys

Paslaugos teikimo vieta

Akreditacijos galiojimas nuo iki

1.

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijos parapijos Carito Vaikų dienos centro „Akimirka“

Bažnyčios g. 18, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.

Tel. 8 699 68 420

lentvario.akimirka@gmail.com

alina.daudiene@gmail.com

vaikų dienos socialinės priežiūra

43 vietų

Bažnyčios g. 18, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.

2021-01-01 iki 2023-12-31

2.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas Vaikų dienos centras „Navininkai“

Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Aukštadvario sen., Trakų r. sav.

Tel. 8 655 41 414

info@lduk.lt

egle.celesiene@lduk.lt

vaikų dienos socialinės priežiūra

25 vietų

Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Aukštadvario sen., Trakų r. sav.

2021-01-01 iki 2023-12-31

3.

Viešosios įstaigos Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“ filialo „Čižiūnų laikinosios globos centras“

Vaikų dienos centras „Čižiūnai“

Vilties g. 4, Čižiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav. Tel. 8 699 42 856

atsigrezk@gmail.com

vaikų dienos socialinės priežiūra

15 vietų

Vilties g. 4, Čižiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav.

2021-01-01 iki 2023-12-31

4.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro Vaikų dienos centras

Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav.

Tel. 8 665 14 169

info@trakuseimoms.lt

vaikų dienos socialinės priežiūra

18 vietų

Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav.

2021-01-01 iki 2023-12-31

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image