*alt_site_homepage_image*

SOCIALINĖS PASLAUGOS – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgujusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

  1. BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
  2. SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image