*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO KONKURSAS

Trakų rajono savivaldybės meno mėgėjų kolektyvų veiklos projektų dalinio finansavimo konkursas yra skelbiamas kasmet Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu

Meno mėgėjų kolektyvų veiklos finansavimo konkurso tvarka nurodyta Trakų rajono savivaldybės meno mėgėjų kolektyvų veiklos projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatuose, patvirtintuose Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. S1-334 „Dėl Trakų rajono savivaldybės meno mėgėjų kolektyvų veiklos projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų taisyklių patvirtinimo“.

Paraiškas projektų konkursui gali teikti Trakų rajono savivaldybės meno mėgėjų kolektyvai, teikiantys paraiškas per ne pelno siekiančius viešuosius juridinius asmenis, veikiančius kultūros srityje ir registruotus Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

Komisija meno mėgėjų kolektyvų kūrybinę veiklą vertina pagal 3 (A, B, C) kategorijas:

C kategorija (vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją) suteikiama seniūnijų, bendruomenių, visuomeninių organizacijų meno mėgėjų kolektyvams, kurių veikla ir sceniniai pasirodymai apsiriboja seniūnijų ir tarp seniūnijų rengiamuose renginiuose. Paraiškoje pridedamas repertuaras, kuriame nurodoma nauja ir atnaujinta repertuaro dalis, turima 1 koncertinė programa (arba 1–2 spektakliai), kurių bendra trukmė nuo 20 iki 30 min.

B kategorija (vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją) suteikiama rajoninio lygio meno mėgėjų kolektyvams, dalyvaujantiems rajono renginiuose, šventėse, tarprajoniniuose renginiuose, aktyviai koncertuojantiems, dalyvaujantiems atitinkamo žanro rajoninėse apžiūrose ir pelniusiems prizines vietas. Paraiškoje pridedamas repertuaras, kuriame nurodoma nauja ir atnaujinta repertuaro dalis, turimos 2 koncertinės programos (arba 2 spektakliai), kurių bendra trukmė nuo 45 iki 60 min., koncertinė veikla ne mažiau 7 pasirodymų.

A (aukščiausia) kategorija suteikiama meno mėgėjų kolektyvams, dalyvaujantiems tarptautiniuose, respublikiniuose rajoniniuose renginiuose, konkursuose, apžiūrose, festivaliuose ir pelniusiems juose prizines vietas, laureato, diplomanto ir kt. vardus, rengiantiems šio lygio projektus, pelniusiems respublikines geriausio kolektyvo nominacijas, organizuojantiems aktyvią koncertinę veiklą, reprezentuojantiems savivaldybę tarptautiniuose, respublikiniuose renginiuose, dalyvaujantiems pasaulio lietuvių dainų šventėse. Paraiškoje pridedamas repertuaras, kuriame nurodoma nauja ir atnaujinta repertuaro dalis, turimos 3 koncertinės programos (arba 2-3 spektakliai), kurių bendra trukmė nuo 1 iki 1.30 val., koncertinė veikla ne mažiau 9 pasirodymų. 

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. P2E-290, skelbiamas 2023 m. meno mėgėjų kolektyvų veiklos projektų dalinio finansavimo konkursas. Užpildyta paraiška (1 egz.) siunčiama el. paštu dokumentai@trakai.lt  arba teikiama įrišta arba įsegta, kiekvienas paraiškos puslapis turi būti numeruotas. Paraiška turi būti registruota savivaldybės priimamajame su įstaigos lydimuoju raštu (lydraščiu) iki 2023 m. balandžio 25 d. 16 val. Paraiškų kopijos (Word Document formatu) konkurso vykdytojui taip pat atsiunčiamos elektroniniu paštu gabija.zdebskyte@trakai.lt.

Informacija dėl paraiškų teikimo, konkurso organizavimo klausimų:

Kultūros ir turizmo skyrius (Vytauto g. 33, Trakai, 304 kab.), tel. nr. (8 528) 50 480, (8 528) 55 557.

Dokumentai:

Konkurso taisyklės

Paraiškos forma

Sutarties forma

Konkurso ataskaitos formos (WordExcel)

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image