Iš viso rezultatų:

Atviras darbas su jaunimu

2008 m. sausio 28 d.  įsteigtas Trakų turizmo ir laisvalikio centro filialas - Lentvario jaunimo centras, 2015 m. vasario 12 d. - Trakų atvira jaunimo erdvė „TAJE ir 2020 m. rugpjūčio 12 d. pradėjo veikti Aukštadvario jaunimo erdvė „AAJE“.

Jaunimo centras ir jaunimo erdvės vykdo atvirąjį darbą su jaunimu, teikia socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas. Atvirųjų jaunimo centrų tikslinė grupė yra jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus.

Lentvario jaunimo centras, Trakų atvira jaunimo erdvė, Aukštadvario jaunimo erdvė savo veikloje vadovaujasi šiais atviro darbo su jaunimu principais:

 • atvirumo – yra atviri socialiniams kultūriniams pokyčiams, skirtingoms gyvenimo situacijoms, sąlygoms, pasaulėžiūroms bei jaunų žmonių pomėgiams;
 • prieinamumo –  vykdomos veiklos ir teikiami pasiūlymai jaunam žmogui nepriklauso nuo narystės, nėra dalyvavimo mokesčių ar kitų veiksnių, galinčių riboti jaunų žmonių įsitraukimo galimybes;
 • savanoriškumo – visos atviro darbo veiklos ar įsitraukimo į jas pasiūlymai yra paremti jaunų žmonių savanorišku laisvu apsisprendimu;
 • aktyvaus dalyvavimo – jauni žmonės įsitraukia ir aktyviai dalyvauja priimant sprendimus dėl konkrečių atvirojo darbo su jaunimu vykdymo sąlygų nustatymo;
 • orientavimosi į jaunų žmonių socialinius poreikius – atvirasis darbas su jaunimu orientuojamas į jaunų žmonių poreikius, jų gyvenimo situaciją ir sąlygas, sprendžiami tie klausimai, kurie domina jauną žmogų ir yra jam svarbūs.

Jaunimo centro, erdvių veiklos:

Saugus laisvalaikio užimtumas. Suteikiama saugi erdvė, kurioje jauni žmonės pozityviai, prasmingai leistų laiką, turėtų galimybę realizuoti save.

 • Video filmų peržiūros;
 • Kulinariniai vakarai;
 • Stalo futbolas, stalo tenisas;
 • Stalo žaidimai;
 • Pokalbiai prie arbatos;
 • Meniniai užsiėmimai;
 • Žygiai;
 • Orientacinės varžybos;
 • Išvykos ir stovyklos;
 • Vieši renginiai, kuriuose dalyvauja LJC ir AJE lankančių jaunuolių grupė;
 • Prevencinė veikla. Paskaitų, pokalbių, įvairių užsiėmimų organizavimas jaunimui aktualiomis temomis (smurto prevencija, žalingų įpročių prevencija, mokyklos nelankymas).

Savanoriauk  jaunimo centre, atvirose jaunimo erdvėse!

Lentvario jaunimo centras, Trakų atvira jaunimo erdvė bei Aukštadvario atvira jaunimo erdvė yra Jaunimo reikalų departamento patvirtintos savanorius priimančios organizacijos Trakų turizmo ir laisvalaikio centro filialai ir gali pasiūlyti tapti savanoriais pas juos. Savanorystė suteikia ne tik galimybę įgyti kompetencijas kultūros ir jaunimo laisvalaikio vadybos srityje, bet ir papildomus balus, stojant į aukštąsias mokyklas. 

Lentvario jaunimo centras 

Trakų atvira jaunimo erdvė „TAJE“

Aukštadvario atvira jaunimo erdvė „AAJE“

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis