Iš viso rezultatų:

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) pastato (namo), Pietų g. 53, Lentvaris, Trakų r. sav., rekonstravimo projektas

Statinio statybvietės adresas:
Pietų g. 53, Lentvaris, Trakų r. sav.

Sklypo kadastrinis Nr. 7944/0002:1027

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kitos paskirties (trijų ir daugiau butų) pastatas;

statybos rūšis – rekonstravimas;

statinio kategorija – neypatingas.

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus :
UAB „Ekonas“, įm.k. 181182490, PV Dalia Kriaučiūnienė , Mob.: 865592444; el. paštas: ekonas@gmail.com

Statytojas :
N. J., gyv. Račkūnų g. 37-5, Lentvaris, Trakų r. sav., tel. 868726131.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Pietų g. 53, Lentvaris, Trakų r. sav., mob. 868754943, nuo 9.00 iki 17.00 val. (Iš anksto informavus).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu: ekonas@gmail.com arba įteikiant tiesiogiai susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresu: Pietų g. 53, Lentvaryje, Trakų r. sav. iki 2021 m. liepos mėn. 30 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Pietų g. 53, Lentvaryje, Trakų r. sav., 2021 m. liepos 30 d., 16:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis