Iš viso rezultatų:

Asmenų, ketinančių sudaryti santuoką Trakų r. savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, sąrašai

   Informuojame, kad Civilinės metrikacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 73 punktas numato, kad apie prašymą įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos įstaiga skelbia viešai savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Skelbime apie prašymą įregistruoti santuoką nurodomi norinčių susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo datos, santuokos registravimo data ir laikas.

                                                                      

            

                                                           Asmenų, ketinančių sudaryti santuoką Trakų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, sąrašas (nuo lapkričio 1 d. iki 30 d. ):

                                         

 

Jie tuoksis lapkričio 6 dieną

14:00

Algimantas Čaplinskas 1958-11-28 ir

Anzhela Kavaliova 1975-03-12

 

Jie tuoksis lapkričio 7 dieną

12:00

Viktors Stupinš 1979-06-22 ir

Ivona Cybulskaja 1986-08-01

 

Jie tuoksis lapkričio 20 dieną

14:00

Albinas Kuliešius 1960-07-02 ir

Lidia Gofman 1954-07-19

15:00

Gediminas Juozapavičius 1988-11-12 ir

Aurelija Pupkevičiūtė 1995-03-16

 

Jie tuoksis lapkričio 21 dieną

12:00

Gintas Nikoličius 1971-12-24 ir

Violeta Endziulytė 1981-11-17

12:20

Kęstutis Lapinskas 1960-02-21 ir

Birutė Lapinskienė 1958-10-12

  Pastaba. “IŠV.”- santuoka registruojama asmenų pasirinktoje vietoje. 

        

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis