Iš viso rezultatų:

Asmenų, ketinančių sudaryti santuoką Trakų r. savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, sąrašai

 Informuojame, kad Civilinės metrikacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 73 punktas numato, kad apie prašymą įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos įstaiga skelbia viešai savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Skelbime apie prašymą įregistruoti santuoką nurodomi norinčių susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo datos, santuokos registravimo data ir laikas.   

                              

Asmenų, ketinančių sudaryti santuoką Trakų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, sąrašas                                 

                                                                                                                           (nuo 2022-01-01 iki 2021-01-31)

   

  Jie tuoksis 2022-01-07 dieną

14:00

ERIKAS SAVIČIUS 1980-05-27 ir

REDA BALKUTĖ 1983-05-13

Jie tuoksis 2022-01-08 dieną

13:00

LAURYNAS GRIDZIUŠKA 1991-07-07 ir

RITA ALASEVIČIENĖ 1988-03-05

13:20

ROLANDAS BERNOTAS 1982-03-27 ir

HALYNA MAKAR 1982-05-27

Jie tuoksis 2022-01-22 dieną

15:00

SIMONAS GREIČIUS 1991-04-21 ir

SOLVEIGA BABINSKAITĖ 1990-06-09

 

 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis