*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybėje 2022 metais

sausio mėnesį:

▪  Įregistruota 5 santuokos. 1-ąjį kartą tuokėsi 3 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 2 poros. Įtraukta į apskaitą 1 santuoka, sudaryta bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka.

▪ Bendruomenė praturtėjo 35 naujagimiais, iš jų - 15 berniukų ir 20 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 15 motinų, 2-ojo – 13 motinų, 3-ojo – 5 motinos, 4-ojo 1 motina, 5-ojo – 1 motina. 5 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę. Apskaityti 5 vaikų gimimai užsienyje, Jauniausiai mamai – 20 metų, vyriausiai – 42 metai. Jauniausiam tėvui 21 metai, vyriausiam – 47 metai.

▪ Išsituokė 9 poros. 6 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 2 poros turėjo 1 vaiką, 1 pora 3 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 2 poros, nuo 6 iki 10 metų – 2 poros, nuo 11 iki 20 – 2 poros, 20 ir daugiau metų 3 poros. Jauniausia išsituokusioji turėjo 31 metus, jauniausias išsituokęs turėjo 31 metus, vyriausioji – 57 metų, vyriausias – 59 metų. Ilgiausiai santuoka truko 35 metus, trumpiausiai –1 metus.

▪ Mirė 67 gyventojai: 34 vyrai ir 33 moterys. Jauniausias velionis turėjo 6 m., jauniausia – 52 m., vyriausias vyras – 92 m., vyriausia moteris – 97 m. Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 10 mirusiųjų gyveno Trakų seniūnijoje, 26 - Lentvario seniūnijoje, 5 - Onuškio seniūnijoje, 2 – Paluknio seniūnijoje, 8 – Rūdiškių seniūnijoje, 6 – Senųjų Trakų seniūnijoje, 1 - Grendavės seniūnijoje, 7 - Aukštadvario seniūnijoje, 1- Trakų r. sav. 1 mirusysis – užsienio pilietis, 2 – užsienio valstybėje mirusių asmenų apskaita.

vasario mėnesį:

 Įregistruota 15 santuokų. 1-ąjį kartą tuokėsi 8 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 6 poros, 3-iąjį – 1 pora. Įregistruotos 3 santuokos su užsienio valstybės piliečiu (Latvijos, JAV, Belgijos). Įtrauktos į apskaitą 2 santuokos, sudarytos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. 4 santuokos registruotos jaunavedžių pasirinktoje vietoje ( Margio krante, Apvalaus stalo klube).

 Bendruomenė praturtėjo 16 naujagimių, iš jų 11 berniukų ir 5 mergaitės. 1-ojo vaiko susilaukė 4 motinos, 2-ojo – 10 motinų, 3-ojo – 2 motinos. 2 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę. Jauniausiai mamai – 27 metai, vyriausiai – 38 metai. Jauniausiam tėvui 27 metai, vyriausiam – 42 metai.

 Išsituokė 13 porų. 6 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 2 poros turėjo 1 vaiką, 4 poros - 2 vaikus,  1 pora 3 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 3 poros, nuo 6 iki 10 metų – 2 poros, nuo 11 iki 20 – 5 poros, nuo 21 iki 30 – 3 poros.  Jauniausia išsituokusioji turėjo 30 metus, jauniausias išsiskyręs turėjo 31 metus, vyriausioji – 57 metų, vyriausias – 58 metus. Ilgiausiai santuoka truko 30 metus, trumpiausiai –2 metus.

 Mirė 50 gyventojų: 23 vyrų ir 27 moterų. Jauniausias velionis turėjo 30 m., jauniausia – 59 m., vyriausias vyras – 92 m., vyriausia moteris – 98 m. Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 6 mirusieji gyveno Trakų seniūnijoje, 19 - Lentvario seniūnijoje, 7 - Rūdiškių seniūnijoje, 2 - Onuškio seniūnijoje, 6 – Senųjų Trakų seniūnijoje, 3 - Paluknio seniūnijoje, 1 – Grendavės seniūnijoje, 5 – Aukštadvario seniūnijoje, 1 mirusiojo gyvenamoji vieta nedeklaruota arba už Trakų rajono ribų.

kovo mėnesį:

 Įregistruota 7 santuokos. 1-ąjį kartą tuokėsi 5 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 2 poros. Įregistruota 1 santuoka su užsienio valstybės piliečiu ( Belgijos).

 Bendruomenė praturtėjo 21 naujagimiu, iš jų 12 berniukų ir 9 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 7 motinos, 2-ojo – 7 motinos, 3-ojo – 6 motinos, 4-ojo – 1 motina. 2 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę, įtraukta į apskaitą 1 vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimas. Jauniausiai mamai – 23 metai, vyriausiai – 42 metai. Jauniausiam tėvui 26 metai, vyriausiam – 49 metai.

 Išsituokė 14 porų. 6 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 6 poros turėjo 1 vaiką, 2 poros - 2 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 3 poros, nuo 6 iki 10 metų – 5 poros, nuo 11 iki 20 – 1 pora, nuo 21 iki 30 – 3 poros, nuo 31 iki 40 – 2 poros. Jauniausia išsituokusioji turėjo 29 metus, jauniausias išsiskyręs turėjo 27 metus, vyriausioji – 75 metų, vyriausias – 79 metus. Ilgiausiai santuoka truko 33 metus, trumpiausiai –3 metus.

 Mirė 60 gyventojų: 34 vyrų ir 26 moterų. Jauniausias velionis turėjo 32 m., jauniausia – 23 m., vyriausias vyras – 91 m., vyriausia moteris – 100 m. Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 10 mirusieji gyveno Trakų seniūnijoje, 16 - Lentvario seniūnijoje, 8 - Rūdiškių seniūnijoje, 7 - Onuškio seniūnijoje, 3 – Senųjų Trakų seniūnijoje, 5 - Paluknio seniūnijoje, 1 – Grendavės seniūnijoje, 5 – Aukštadvario seniūnijoje, 5 mirusiųjų gyvenamoji vieta nedeklaruota arba už Trakų rajono ribų.

balandžio mėnesį:

 Įregistruota 11 santuokų. 1-ąjį kartą tuokėsi 8 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 3 poros. Įregistruota 3 santuokos su užsienio valstybės piliečiu ( Ukrainos, Kipro Respublikos).  2 santuokos registruotos jaunavedžių pasirinktoje vietoje (Užutrakio dvare, Tony Resort).

 Bendruomenė praturtėjo 22 naujagimių, iš jų 10 berniukų ir 12 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 10 motinų, 2-ojo – 7 motinos, 3-ojo – 5 motinos. 8 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę, įtraukti į apskaitą 3 vaikų, gimusių užsienio valstybėje, gimimai. Jauniausiai mamai – 20 metai, vyriausiai – 40 metai. Jauniausiam tėvui 22 metai, vyriausiam – 48 metai.

 Išsituokė 12 porų. 5 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 4 poros turėjo 1 vaiką, 2 poros - 2 vaikus,  1 pora 3 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 4 poros, nuo 6 iki 10 metų – 2 poros, nuo 11 iki 20 – 1 pora, nuo 21 iki 30 – 4 poros, nuo 31 iki 40 – 1 pora. Jauniausia išsituokusioji turėjo 24 metus, jauniausias išsiskyręs turėjo 29 metus, vyriausioji – 77 metų, vyriausias – 82 metus. Ilgiausiai santuoka truko 37 metus, trumpiausiai –2 metus.

 Mirė 45 gyventojai: 23 vyrų ir 22 moterų. Jauniausias velionis turėjo 31 m., jauniausia – 56 m., vyriausias vyras – 96 m., vyriausia moteris – 95 m. Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 11 mirusieji gyveno Trakų seniūnijoje, 15 - Lentvario seniūnijoje, 1 - Rūdiškių seniūnijoje, 9 - Onuškio seniūnijoje, 3 – Senųjų Trakų seniūnijoje, 2 - Paluknio seniūnijoje, 4 – Aukštadvario seniūnijoje.

gegužės mėnesį:

▪ Įregistruota 18 santuokų. 1-ąjį kartą tuokėsi 13 porų, 2-ajį kartą tuokėsi 5 poros. Įtraukta į apskaitą 2 santuokos, sudarytos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, apskaitytos 2 santuokos sudarytos užsienyje. 8 poros susituokė pasirinktoje vietoje (Užutrakio dvaras, Tony Resort, vila ,,Ilgai”, Trakų aukštės, ,,Soltra”, Vila Royle).

▪ Bendruomenė praturtėjo 31 naujagimiu, iš jų - 14 berniukų ir 17 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 12 motinų, 2-ojo – 16 motinų, 3-ojo – 3 motinos. 7 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę. Apskaityta 1 vaiko gimimas užsienyje Jauniausiai mamai – 18 metų, vyriausiai – 39 metai. Jauniausiam tėvui 19 metų, vyriausiam – 42 metai.

▪ Išsituokė 6 poros. Įtraukta į apskaitą 1 ištuoka sudaryta užsienio valstybėje. 4 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 2 poros turėjo 1 vaiką.  Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 3 poros, nuo 6 iki 10 metų – 1 pora, nuo 11 iki 20 – 1 pora, 20 ir daugiau metų 1 pora. Jauniausia išsituokusioji turėjo 26 metus, jauniausias išsituokęs turėjo 29 metus, vyriausioji – 43 metų, vyriausias – 51 metų. Ilgiausiai santuoka truko – 18 metų, trumpiausiai santuoka truko - 1 metus.

▪ Mirė 35 gyventojai: 16 vyrų ir 19 moterų. Jauniausias velionis turėjo 23 m., jauniausia – 49 m., vyriausias vyras – 91 m., vyriausia moteris – 95 m. Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 11 mirusiųjų gyveno Trakų seniūnijoje, 14 - Lentvario seniūnijoje, 2 - Onuškio seniūnijoje, 1 – Paluknio seniūnijoje, 4 – Rūdiškių seniūnijoje, 1 – Senųjų Trakų seniūnijoje, nemirė - Grendavės seniūnijoje, 2 - Aukštadvario seniūnijoje.

birželio mėnesį: 

▪ Įregistruota 48 santuokų 1-ąjį kartą tuokėsi 37 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 11 porų. Įtraukta į apskaitą 12 santuokų, sudarytų bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, apskaitytos 4 santuokos sudarytos užsienyje. 16 porų susituokė pasirinktoje vietoje (Užutrakio dvaras, Tony Resort, vila ,,Viesai”, Apvalaus stalo klubas, ,,Margio krantas”, sodyba ,,Gervių lizdas”, Angelų kalvoje, kempinge ,,Slėnis”).

▪ Bendruomenė praturtėjo 25 naujagimiais, iš jų - 16 berniukų ir 9 mergaitės. 1-ojo vaiko susilaukė 12 motinų, 2-ojo – 6 motinos, 3-ojo – 6 motinos, 4-ojo – 1 motina. 5 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę. Apskaityta 6 vaikų gimimas užsienyje. Jauniausiai mamai – 20 metų, vyriausiai – 42 metai. Jauniausiam tėvui 22 metų, vyriausiam – 44 metai.

▪ Išsituokė 6 poros. Įtraukta į apskaitą 1 ištuoka sudaryta užsienio valstybėje. 4 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 2 poros turėjo 1 vaiką.  Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – nėra, nuo 6 iki 10 metų – 4 poros, nuo 11 iki 20 – nėra, 20 ir daugiau metų 2 poros. Jauniausia išsituokusioji turėjo 30 metų, jauniausias išsituokęs turėjo 32 metus, vyriausioji – 67 metų, vyriausias – 62 metų. Ilgiausiai santuoka truko – 34 metus, trumpiausiai santuoka truko - 7 metus.

▪ Mirė 44 gyventojai: 29 vyrai ir 15 moterų. Jauniausias velionis turėjo 38 m., jauniausia – 48 m., vyriausias vyras – 94 m., vyriausia moteris – 94 m. Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 11 mirusiųjų gyveno Trakų seniūnijoje, 19 - Lentvario seniūnijoje, 2 - Onuškio seniūnijoje, 1 – Paluknio seniūnijoje, 5 – Rūdiškių seniūnijoje, 2 – Grendavės seniūnijoje, 2 – Aukštadvario seniūnijoje, 2 asmenys – Trakų r. sav. deklaravę gyvenamąją vietą.

Liepos mėnesį :

▪ Įregistruota 62 santuokos. 1-ąjį kartą tuokėsi 52 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 6 poros, 3-ąjį – 4 poros. Įtraukta į apskaitą 14 santuokų, sudarytų bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, apskaitytos 1 santuoka sudarytos užsienyje. 23 poros susituokė pasirinktoje vietoje (Užutrakio dvaras, Tony Resort, Apvalaus stalo klubas, ,,Margio krantas”, kempinge ,,Slėnis”, Frankavos sodyboje, Viva Trakai, Vėžiakojo sodyboje, Bagdanonių slėnyje, Esperanza Resort).

▪ Bendruomenė praturtėjo 23 naujagimiais, iš jų - 13 berniukų ir 10 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 11 motinų, 2-ojo – 8 motinos, 3-ojo – 4 motinos. 5 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę  1 gimimas pagal motinos pareiškimą. Apskaityta 1 vaiko gimimas užsienyje. Jauniausiai mamai – 21 metų, vyriausiai – 36 metai. Jauniausiam tėvui 20 metų, vyriausiam – 45 metai.

▪ Išsituokė 9 poros.  2 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 5 poros turėjo 1 vaiką, 2 poros turėjo 2 vaikus.  Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 2 poros, nuo 6 iki 10 metų – 1 pora, nuo 11 iki 20 – 6 poros, 20 ir daugiau metų 1 pora. Jauniausia išsituokusioji turėjo 30 metų, jauniausias išsituokęs turėjo 36 metus, vyriausioji – 53 metų, vyriausias – 54 metų. Ilgiausiai santuoka truko – 29 metus, trumpiausiai santuoka truko - 2 metus.

▪ Mirė 33 gyventojai: 13 vyrų ir 20 moterų. Jauniausias velionis turėjo 22 m., jauniausia – 60 m., vyriausias vyras – 88 m., vyriausia moteris – 98 m. Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 11 mirusiųjų gyveno Trakų seniūnijoje, 8 - Lentvario seniūnijoje, 3 - Onuškio seniūnijoje, 1 – Paluknio seniūnijoje, 8 – Rūdiškių seniūnijoje, nemirė – Senųjų Trakų seniūnijoje, nemirė - Grendavės seniūnijoje, 2 - Aukštadvario seniūnijoje.

Rugpjūčio mėnesį :

▪ Įregistruota 80 santuokų. 1-ąjį kartą tuokėsi 64 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 16 porų. Įtraukta į apskaitą 32 santuokos, sudarytos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, apskaitytos 2 santuokos sudarytos užsienyje. 17 porų susituokė pasirinktoje vietoje (Užutrakio dvaras, Tony Resort, Apvalaus stalo klubas, ,,Margio krantas”, ,,Soltra Traelove parkas”, vila ,,Viesai”, Esperanza Resort, restoranas ,,Kybynlar’’, poilsiavietė ,,Pusiasalis’’).

▪ Bendruomenė praturtėjo 31 naujagimiu, iš jų - 14 berniukų ir 17 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 17 motinų, 2-ojo – 8 motinos, 3-ojo – 4 motinos, 4-ojo – 1 motina, 5-ojo – 1 motina.. 7 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę  2 gimimai pagal motinos pareiškimą. Apskaityta 3 vaikų gimimas užsienyje. Jauniausiai mamai – 19 metų, vyriausiai – 40 metai. Jauniausiam tėvui 20 metų, vyriausiam – 51 metai.

▪ Išsituokė 7 poros.  3 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 4 poros turėjo 1 vaiką.  Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 1 pora, nuo 6 iki 10 metų – 2 poros, nuo 11 iki 20 – 1 pora, 20 ir daugiau metų 3 poros. Jauniausia išsituokusioji turėjo 26 metus, jauniausias išsituokęs turėjo 25 metus, vyriausioji – 61 metų, vyriausias – 63 metų. Ilgiausiai santuoka truko – 40 metų, trumpiausiai santuoka truko - 5 metus.

▪ Mirė 47 gyventojai: 19 vyrų ir 28 moterys. Jauniausias velionis turėjo 29 m., jauniausia – 48 m., vyriausias vyras – 86 m., vyriausia moteris – 96 m. Registruota 1 užsienio piliečio mirtis, apskaityta 1 užsienio piliečio mirtis. Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 12 mirusiųjų gyveno Trakų seniūnijoje, 15 - Lentvario seniūnijoje, 3 - Onuškio seniūnijoje, 1 – Paluknio seniūnijoje, 6 – Rūdiškių seniūnijoje, 4 – Senųjų Trakų seniūnijoje, nemirė - Grendavės seniūnijoje, 4 - Aukštadvario seniūnijoje.

Rugsėjo mėnesį :

▪ Įregistruota 45 santuokos. 1-ąjį kartą tuokėsi 37 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 8 poros. Įtraukta į apskaitą 15 santuokų, sudarytų bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. 13 porų susituokė pasirinktoje vietoje (Užutrakio dvaras, Tony Resort, Apvalaus stalo klubas, viešbutis “Margis”, Vila ,,Viesai”, Stirnių malūnas, “La Villa Royale”). Įregistruotos 3 santuokos su užsienio valstybių piliečiais (Ukraina, Baltarusija, Lenkija).

▪ Bendruomenė praturtėjo 25 naujagimiais, iš jų - 13 berniukų ir 12 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 12 motinų, 2-ojo – 7 motinos, 3-ojo – 3 motinos, 4-ojo – 1 motina, 5-ojo – 2 motinos. 6 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę,  1 gimimas- pagal motinos pareiškimą. Apskaityta 5 vaikų gimimas užsienyje. Jauniausiai mamai – 23 metai, vyriausiai – 38 metai. Jauniausiam tėvui -27 metai, vyriausiam – 47 metai.

▪ Išsituokė 15 porų.  9 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 4 poros turėjo 1 vaiką, 2 poros – 2 vaikus.  Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 3 poros, nuo 6 iki 10 metų – 3 poros, nuo 11 iki 20 – 2 poros, 20 ir daugiau metų 7 poros. Jauniausia išsituokusioji turėjo 27 metus, jauniausias išsituokęs turėjo 27 metus, vyriausioji – 84 metus, vyriausias – 87 metus. Ilgiausiai santuoka truko – 63 metus, trumpiausiai santuoka truko - 1 metus.

▪ Mirė 41 gyventojas. 25 vyrai ir 16 moterų. Jauniausias velionis turėjo 32 m., jauniausia – 59 m., vyriausias vyras – 87 m., vyriausia moteris – 94 m.  Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 12 mirusiųjų gyveno Trakų seniūnijoje, 9 - Lentvario seniūnijoje, 4 - Onuškio seniūnijoje, 1 – Paluknio seniūnijoje, 5 – Rūdiškių seniūnijoje, 5 – Senųjų Trakų seniūnijoje, 1 - Grendavės seniūnijoje, 4 - Aukštadvario seniūnijoje.

Spalio mėnesį :

▪ Įregistruota 19 santuokų. 1-ąjį kartą tuokėsi 8 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 10 porų, 3-ąjį kartą – 1 pora. Įtraukta į apskaitą 4 santuokos, sudarytos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. 1 pora susituokė pasirinktoje vietoje ( “La Villa Royale”). Įregistruotos 2 santuokos su užsienio valstybių piliečiais (Airija, Baltarusija).

▪ Bendruomenė praturtėjo 26 naujagimiais, iš jų - 19 berniukų ir 7 mergaitės. 1-ojo vaiko susilaukė 9 motinos, 2-ojo – 12 motinų, 3-ojo – 3 motinos, 5-ojo – 1 motina ir 7-ojo – 1 motina. 4 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę. Apskaityta 2 vaikų gimimas užsienyje. Jauniausiai mamai – 18 metų, vyriausiai – 41 metai. Jauniausiam tėvui -28 metai, vyriausiam – 46 metai.

▪ Išsituokė 6 poros.  5 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 1 pora turėjo 1 vaiką.  Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 5 poros, nuo 6 iki 10 metų – 1 pora. Jauniausia išsituokusioji turėjo 27 metus, jauniausias išsituokęs turėjo 32 metus, vyriausioji – 62 metų, vyriausias – 61 metų. Ilgiausiai santuoka truko – 7 metus, trumpiausiai santuoka truko - 1 metus.

▪ Mirė 35 gyventojai. 16 vyrų ir 19 moterų. Jauniausias velionis turėjo 45 m., jauniausia – 46 m., vyriausias vyras – 90 m., vyriausia moteris – 96 m.  Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 13 mirusiųjų gyveno Trakų seniūnijoje, 5 - Lentvario seniūnijoje, 4 - Onuškio seniūnijoje, 3 – Rūdiškių seniūnijoje, 4 – Senųjų Trakų seniūnijoje, 1 - Grendavės seniūnijoje, 5 - Aukštadvario seniūnijoje.

Lapkričio mėnesį :

▪ Įregistruota 4 santuokos. 1-ąjį kartą tuokėsi 2 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 2 poros. 1 pora susituokė pasirinktoje vietoje ( Užutrakio dvare ). Įregistruota 1 santuoka su užsienio valstybės piliečiu (Rusija). Jauniausia nuotaka – 26 metų, vyriausia – 40 metų. Jauniausias jaunikis – 30 metų, vyriausias – 43 metų.

▪ Bendruomenė praturtėjo 22 naujagimiais, iš jų - 10 berniukų ir 12 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 13 motinų, 2-ojo – 6 motinos, 3-ojo – 2 motinos, 4-ojo – 1 motina. Gimė viena dvynukių pora. 3 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę. Jauniausiai mamai – 19 metų, vyriausiai – 45 metai. Jauniausiam tėvui -21 metai, vyriausiam – 57 metai.

▪ Išsituokė 9 poros.  3 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 4 pora turėjo 1 vaiką, 2 poros – 2 vaikus.  Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 2 poros, nuo 6 iki 10 metų – 3 poros, 11 iki 20 – 2 poros, 21 iki 30 – 1 pora, 31 iki 40 – 1 pora. Jauniausia išsituokusioji turėjo 29 metus, jauniausias išsituokęs turėjo 29 metus, vyriausioji – 54 metų, vyriausias – 58 metų. Ilgiausiai santuoka truko – 31 metus, trumpiausiai santuoka truko - 2 metus.

▪ Mirė 34 gyventojai. 17 vyrų ir 17 moterų. Jauniausias velionis turėjo 33 m., jauniausia – 33 m., vyriausias vyras – 92 m., vyriausia moteris – 96 m.  Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 5 mirusieji gyveno Trakų seniūnijoje, 16 - Lentvario seniūnijoje, 1 - Onuškio seniūnijoje, 4 – Rūdiškių seniūnijoje, 1 – Senųjų Trakų seniūnijoje, 1 - Grendavės seniūnijoje, 5 - Aukštadvario seniūnijoje, 1 – Paluknio seniūnijoje.

gruodžio mėnesį:

▪ Įregistruota 14 santuokų. 1-ąjį kartą tuokėsi 6 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 8 porų. Įtraukta į apskaitą 1 santuoka sudaryta bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, apskaityta 1 santuoka sudaryta užsienyje.

▪ Bendruomenė praturtėjo 23 naujagimiais, iš jų - 13 berniukų ir 10 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 10 motinų, 2-ojo – 8 motinos, 3-ojo – 4 motinos, 5-ojo – 1 motina. 6 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę. Apskaityta 2 vaikų gimimas užsienyje. Jauniausiai mamai – 25 metai, vyriausiai – 47 metai. Jauniausiam tėvui 25 metai, vyriausiam – 50 metų.

▪ Išsituokė 4 poros. 1 pora neturėjo nepilnamečių vaikų, 3 poros turėjo 1 vaiką. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 3 poros, nuo 6 iki 10 metų – 1 pora. Jauniausia išsituokusioji turėjo 27 metus, jauniausias išsituokęs turėjo 26 metus, vyriausioji – 66 metų, vyriausias – 55 metų. Ilgiausiai santuoka truko – 7 metus, trumpiausiai santuoka truko - 1 metus.

▪ Mirė 55 gyventojai: 30 vyrų ir 25 moterys. Jauniausias velionis turėjo 52 m., jauniausia – 27 m., vyriausias vyras – 96 m., vyriausia moteris – 97 m. Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 16 mirusiųjų gyveno Trakų seniūnijoje, 14 - Lentvario seniūnijoje, 4 - Onuškio seniūnijoje, 4 – Paluknio seniūnijoje, 6 – Rūdiškių seniūnijoje, 1 – Senųjų Trakų seniūnijoje, 2 - Grendavės seniūnijoje, 7 - Aukštadvario seniūnijoje, 1 – Trakų r. sav.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image