Iš viso rezultatų:

2018 m. skirtas finansavimas

Vykdanti organizacija: VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras

Partneriai: Trakų rajono neįgaliųjų draugija, Trakų suagusiųjų mokymo centras, 
Kūno kultūros ir sporto centras (Bendradarbiavimo statusas: Jungtinės veiklos sutartis).

Projekto tikslai:
1. Organizuoti ir plėtoti neįgaliųjų sportą Trakų r.
2. Skatinti žmonių, turinčių negalią, fizinį aktyvumą ir sportinę veiklą sudarant sąlygas 
jų saviraiškai, bendradarbiavimui, įsitraukimui į aktyvų laisvalaikio praleidimą;
3. Per kūno kultūrą ir sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų.

Projekto uždaviniai:
1. Įtraukti kuo daugiau neįgalių asmenų į sportinę veiklą;
2. Sudaryti galimybę faktiškai tobulėti, tenkinant saviraiškos - savirealizacijos poreikį, 
stiprinti gebėjimą siekti fizinio aktyvumo;
3. Plėtoti žinias ir gebėjimus, būtinus praktikuojant įvairias kūno kultūros formas, 
sporto šakas;
4. Propaguoti, organizuoti ir koordinuoti neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą;
5. Išmokti psichologiškai ir fiziškai prisitaikyti prie fizinių krūvių;
6. Didinti neįgaliųjų susidomėjimą sportu;
7. Motyvuoti rinktis aktyvų gyvenimo būdą;
8. Dalintis informacija bei patirtimi apie aktyvaus, nepriklausomo gyvenimo galimybes;
9. Diegti kūno kultūrą kaip vieną svarbiausių sveikatinimo, ligų ir sutrikimų prevencijos 
priemonių;
10. Siekti sutrikusių sveikatos funkcijų atgavimo kūno kultūros ir sporto priemonėmis;
11. Per kūno kultūrą ir sportą padėti neįgaliesiems integruotis į visuomeninį gyvenimą, 
tapti socialiai aktyvesniems;
12. Ugdyti atsakomybę, gebėjimą ir norą rinktis sveiką gyvenimo būdą, sąmoningai 
rūpintis savo paties ir kitų sveikata;
13. Supažindinti projekto dalyvius su fiziškai aktyvaus laisvalaikio nauda.
14. Formuoti, įtvirtinti ir išlaikyti projekto fizinio aktyvumo (aktyvaus laisvalaikio praleidimo) 
įgūdžius.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 12 mėnesių laikotarpis (sausis-gruodis).

Projektui skirtas 16687,00 Eur finansavimas, iš kurių valstybės biudžeto lėšos - 13437,00 Eur, 
savivaldybės biudžeto lėšos – 3250,00 Eur.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis