Iš viso rezultatų:

2017 m. skirtas finansavimas

Vykdanti organizacija: VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras

Partneriai: Trakų rajono neįgaliųjų draugija, Trakų suagusiųjų mokymo centras (Bendradarbiavimo statusas: Jungtinės veiklos sutartis).

Projekto tikslai:
1. Organizuoti ir plėtoti neįgaliųjų sportą Trakų rajone;
2. Skatinti žmonių su negalia fizinį aktyvumą ir sportinę veiklą sudarant  sąlygas jų saviraiškai, bendradarbiavimui, įsitraukimui į aktyvią laisvalaikio veiklą;
3. Per kūno kultūrą ir sportą ugdyti  sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų.

Projekto uždaviniai
1. Įtraukti kuo daugiau neįgalių asmenų į sportinę veiklą; didinti neįgaliųjų susidomėjimą sportu;
2. Supažindinti projekto dalyvius su fiziškai aktyvaus laisvalaikio nauda;
3. Sudaryti galimybę faktiškai tobulėti, tenkinant saviraiškos poreikį, stiprinti gebėjimą siekti fizinio aktyvumo;
4. Išmokti psichologiškai ir fiziškai prisitaikyti prie fizinių krūvių;
5. Siekti sutrikusių sveikatos funkcijų atstatymo kūno kultūros ir sporto priemonėmis;
6. Ugdyti atsakomybę, gebėjimą rinktis sveiką gyvenimo būdą, sąmoningai rūpintis savo paties ir kitų sveikata;
7. Propaguoti, plėtoti, organizuoti ir koordinuoti neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą, plėtoti žinias ir gebėjimus, būtinus praktikuojant įvairias kūno kultūros formas, sporto šakas;
8. Dalintis informacija bei patirtimi apie aktyvaus, nepriklausomo gyvenimo galimybes, viešinti projektą spaudoje;
9. Formuoti, įtvirtinti ir išlaikyti projekto fizinio aktyvumo (aktyvaus laisvalaikio praleidimo) įgūdžius.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 12 mėnesių (sausis - gruodis).

Projektui skirtas 19317,00 Eur finansavimas
, iš kurių valstybės biudžeto lėšos - 15453,00 Eur, 
savivaldybės biudžeto lėšos – 3864,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo planas:

Eil. Nr.

Nuoseklus veiklų aprašymas

Planuojamas veiklos laikotarpis (pradžia–pabaiga)

Periodiškumas (kartai per savaitę), veiklos trukmė (val.)

Dalyvių skaičius

 
 

1.

Nuolatinio pobūdžio veiklos (vykdomos reguliariai, tai yra ne rečiau kaip du kartus per savaitę)

 
 

Treniruotės įvairiose sporto šakose

2017m. sausio mėn. -2017m. gruodžio mėn.

 

69

 

1.1.

Šaškės-šachmatai 

 

3k./sav. 2 val.

   

1.2.

Boccia

 

3k./sav. 2 val.

   

1.3.

Šiaurietiškas ėjimas

 

2k./sav. 2 val.

   

1.4.

Baudų mėtymas/

Žiedų mėtymas/ smiginis

 

2k./sav. 2 val.

   

1.5.

Bendrieji fizinio lavinimo pratimai

 

3k./sav. 2 val.

   

1.6.

Aerobiniai pratimai salėje ir vandenyje

 

2k./sav. 2 val.

   

1.7.

Kineziterapijos pratimai vandenyje

2017 m. kovo mėn. -2017m. gruodžio mėn.

2k./sav. 2 val.

   

2.

Nenuolatinio pobūdžio veikla (renginiai ir pan.)

 
 

Sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio praleidimas.

2017 m. sausio mėn. -2017m. gruodžio mėn.

 

69

 

2.1.

Aktyvaus sporto, sveikos gyvensenos treniruočių stovykla

       

2.2

Socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą stovykla

       

2.2.

Dalyvavimas ir organizavimas neįgaliųjų sporto varžybose Lietuvos Respublikoje

2017

m. sausio mėn. -2017m. gruodžio mėn.

Ne mažiau 6 kartų per metus

   

Projekto ataskaitos:

I ketvirčio projekto vykdymo ataskaitą

II ketvirčio projekto vykdymo ataskaitą

III ketvirčio projekto vykdymo ataskaitą

Metinė projekto vykdymo ataskaita

Projekto aprašomojo pobūdžio ataskaita

Straipsnis 2017 birželis

Straipsnis 2017 liepa

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis