Iš viso rezultatų:

2016 m. skirtas finansavimas

Vykdanti organizacija: VšĮ „Trakų neįgaliųjų užimtumo centro“ 

Projekto tikslas - skatinti žmonių su negalia fizinį aktyvumą ir sportinę veiklą, kaip itin 
svarbią saviraiškos, reabilitacijos ir sveikatingumo ugdymo, integracijos į visuomenę 
priemonę, siekiant fizinės, socialinės ir emocinės gerovės.

Projekto uždaviniai:
• Ugdyti atsakomybę, gebėjimą rinktis sveiką gyvenimo būdą, sąmoningai rūpintis savo 
paties ir kitų sveikata;
• Aktyvios fizinės veiklos pagalba gerinti neįgaliųjų sveikatą;
• Įtraukti kuo daugiau neįgalių asmenų į sportinę veiklą;
• Sudaryti galimybę faktiškai tobulėti, tenkinant saviraiškos - savirealizacijos poreikį, 
stiprinti gebėjimą siekti fizinio aktyvumo;
• Plėtoti žinias ir gebėjimus, būtinus praktikuojant įvairias kūno kultūros formas, sporto šakas;
• Išmokti psichologiškai ir fiziškai prisitaikyti prie fizinių krūvių.

Projekto įgyvendinimo trukmė 11 mėnesių (vasaris - gruodis).

Projektui skirtas 7085,00 Eur finansavimas, iš kurių valstybės biudžeto lėšos - 5668,00 Eur, 
savivaldybės biudžeto lėšos – 1417,00 Eur.

Projektas įgyvendinimas Centro patalpose, trukmė 9 mėnesiai (balandis - gruodis). Šio projekto metu dalyvauja 16 neįgaliųjų asmenų turintys nuo 35 – 55 proc. nedarbingumo lygį, įvairaus amžiaus ( iš jų 1 projekto dalyvis iki 21 m.).

Projekto įgyvendinimo planas:

Eil. Nr.

Nuoseklus veiklų aprašytas

Planuojamas veiklos laikotarpis (pradžia – pabaiga)

Periodiškumas (kartai per savaitę), veiklos trukmė (val.)

Dalyvių skaičius

 
 

Nuolatinio pobūdžio veiklos (vykdomos reguliariai, tai yra ne rečiau kaip du kartus per savaitę)

 

1.

Judesių ugdymas ir ergonomika

2016 m. balandžio –gruodžio mėn.

 

16

 

1.1

Aerobiniai pratimai vandenyje ( vienai grupei )

 

2k./sav.

2,5 val.

5

 

1.2

Bočios treniruotes ( vienai grupei )

 

2k./sav.

2 val.

5

 

1.3

Šaškės - šachmatai ( vienai grupei )

 

2k./sav.

2val.

6

 

2.

Fizinis aktyvumas lauke

2016 m. balandžio –gruodžio mėn.

 

16

 

2.1

Žirgų sportas (vienai grupei)

 

2k./sav.

2val.

5

 

2.2

Šiaurietiškas ėjimas

 

2k./sav.

2val.

11

 

3.

Sveikatos gerinimas, savęs pažinimas, sveika gyvensena, savikontrolė

2016 m. balandžio –gruodžio mėn.

2k./sav.

30 min.

16

 

Nenuolatinio pobūdžio veikla

 

1.

Pasirengimas rajono neįgaliųjų sporto varžyboms:

2016 m. balandžio –gruodžio mėn.

     

1.1

Varžybos skirtos Trakų m. šventei

2016 m. birželio mėn.

1 k./ 11 mėn.

16

 

1.2

Varžybos Kūno kultūros dienos paminėjimas

2016 m. rugsėjo mėn.

1 k./ 11 mėn.

16

 

1.3

Šaškių - šachmatų turnyras Neįgaliųjų dienos paminėjimas

2016 m. gruodžio mėn.

1 k./11 mėn.

16

 

2.

„Aktyvios kūno kultūros ir sporto stovykla“

2016 m. liepos mėn.

1k./ 7mėn.

16

 

3.

Viešinimo veikla: paruošti straipsnius į rajoninę ir respublikinę spaudą apie pasiektus rezultatus, programos vykdymą.

2016 m. balandžio –gruodžio mėn.

3 k./9 mėn.

   

4.

Organizacinis darbas:

Individualios psichomotorinės raidos, specialiųjų poreikių tęstinis įvertinimas;

Užimtumo grafikų sudarymas

Iki balandžio mėn.

Nuolat

   

5.

Sudaryti  ir patvirtinti varžybų kalendorių

Iki gruodžio mėn.

1 k./9 mėn.

   

Projekto ataskaitos:

I ketvirčio projekto vykdymo ataskaitą.

II ketvirčio projekto vykdymo ataskaitą.

„Vasaros turnyras“ 2016

Biudžeto  išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaitos

Projekto aprašomojo pobūdžio ataskaita

Projekto vykdymo ataskaita

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis