Iš viso rezultatų:

2013 metų statistika

Trakų rajono savivaldybėje 2013 metais
  
Gruodžio mėnesį:
▪ Susituokė 9 poros. Jauniausioji nuotaka turėjo 21 m.., jauniausias jaunikis –26 m., vyriausioji ištekėjo 48 m., vyriausias vedė 53  m. 1-ąjį kartą tuokėsi 6 poros. Į apskaitą įtrauktos 2 bažnytinės  santuokos, užsienio valstybėje sudarytų santuokų nebuvo. 1 porai santuokos registravimo ceremonija vyko jų pasirinktoje vietoje.
▪ Bendruomenė praturtėjo 33 naujagimiais, iš jų 19 berniukų ir 14 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 21 šeima, 2-ojo – 9 šeimos, 3-ojo – 2 šeimos, 5-ojo – 1 šeima. Jauniausia motina pagimdė 16 m., jauniausias tėvas turėjo 22 m. Vyriausia motina – 43 m., vyriausias tėvas – 55 m. Iš jų į apskaitą įtraukti 3 užsienyje gimusių vaikų gimimai. 2 vaikai gimė nesantuokoje.
▪ Mirė 38  gyventojai:  17  vyrų  ir 21 moteris. Jauniausias vyras turėjo31 m., jauniausia moteris –51 m., vyriausias vyras – 82  m., vyriausia moteris – 95 m. Dėl širdies ir kraujagyslių ligų mirė 22 mūsų rajono gyventojai, kovą su vėžiu pralaimėjo 13 gyventojų, 3 asmenys mirė dėl kitų ligų, priežasčių.
▪ Išsituokė 16 porų. 8 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 6 poros turėjo po 1 vaiką, 2 poros turėjo 2 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 2 poros, nuo 6 iki 10 metų – 4 poros, nuo 11 iki 20 metų – 3 poros, nuo 20 iki 35 metų  – 7 poros. Jauniausia išsituokusioji turėjo24 m., jauniausias išsituokęs turėjo -25 m., vyriausioji − 57 m., vyriausias −56 m. Ilgiausiai santuoka tęsėsi 35 m., trumpiausiai – 1 m.
Lapkričio mėnesį:
▪ Susituokė 3 poros. Jauniausioji nuotaka turėjo30 m., jauniausias jaunikis –29 m., vyriausioji ištekėjo 43 m., vyriausias vedė 53  m. 1-ąjį kartą tuokėsi 1 pora. Į apskaitą įtraukta 1 santuoka, sudaryta bažnyčioje. Santuokų registravimo ceremonijų jaunųjų pasirinktoje vietoje nebuvo.
▪ Bendruomenė praturtėjo 21 naujagimiu, iš jų 8 berniukai ir 13 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 11 motinų, 2-ojo – 8 motinos, 3-ojo – 2 motinos. Jauniausia motina pagimdė 21 m., jauniausias tėvas turėjo 24 m., vyriausia motina –34 m., vyriausias tėvas –40 m.
▪ Mirė 36  gyventojai:  18  vyrų  ir 18 moterų. Jauniausias velionis turėjo38 m., jauniausia –27 m., vyriausias vyras –93  m., moteris –92 m. Dėl širdies ir kraujagyslių ligų mirė 18 mūsų rajono gyventojų, kovą su vėžiu pralaimėjo 11 gyventojų, 7 asmenys mirė dėl kitų ligų, priežasčių.
▪ Išsituokė 22 poros. 10 porų neturėjo nepilnamečių vaikų, 6 poros turėjo po 1 vaiką, 4 poros turėjo 2 vaikus, 2 poros – 3 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 3 poros, nuo 6 iki 10 metų – 8 poros, nuo 11 iki 20 metų – 3 poros, nuo 20 iki 33 metų  – 8 poros. Jauniausia išsituokusioji turėjo 25 m., jauniausias išsituokęs turėjo 31 m., vyriausioji − 53, vyriausias − 58 m. Ilgiausiai santuoka tęsėsi 33 m., trumpiausiai –2 m. 
Spalio mėnesį: 
 ▪ Susituokė 28 poros. Jauniausioji nuotaka turėjo 20 m., jauniausias jaunikis – 21 m., vyriausioji ištekėjo 55 m., vyriausias vedė 56  m. 1-ąjį kartą tuokėsi 22 poros. Į apskaitą įtraukta 11 santuokų, sudarytų bažnyčioje. Santuokų registravimo ceremonijų jaunųjų pasirinktoje vietoje nebuvo.  
▪ Bendruomenė praturtėjo 33 naujagimiais, iš jų 24 berniukai ir 9 mergaitės. 1-ojo vaiko susilaukė 14 motinų, 2-ojo – 13 motinų, 3-ojo – 4 motinos, 4-ojo – 1 motina, 6-ojo – 1 motina. Jauniausia motina pagimdė 19 m., jauniausias tėvas turėjo 22 m., vyriausia motina – 40 m., vyriausias tėvas – 45 m. Iš jų į apskaitą įtraukti 2 gimimai užsienyje gimusių vaikų.  
▪ Mirė 51  gyventojas:  24  vyrai  ir 27 moterys. Jauniausias velionis turėjo 39 m., jauniausia –32 m., vyriausias vyras – 89  m., moteris – 101  m. Dėl širdies ir kraujagyslių ligų mirė 31 mūsų rajono gyventojas, kovą su vėžiu pralaimėjo 8 gyventojai, 7 gyventojai mirė dėl kitų vidaus organų ligų, 5 asmenys mirė dėl kitų ligų, priežasčių.  
▪ Išsituokė 11 porų. 7 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 3 poros turėjo po 1 vaiką, 1 pora turėjo 2 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 3 poros, nuo 6 iki 10 metų – 2 poros, nuo 11 iki 20 metų – 1 pora, nuo 20 iki 31 metų  – 5 poros. Jauniausia išsituokusioji turėjo 21 m., jauniausias išsituokęs turėjo 34 m., vyriausioji − 61, vyriausias −54 m. Ilgiausiai santuoka tęsėsi 31 m., trumpiausiai –3 m.
Rugsėjo mėnesį:
▪ Susituokė 37 poros. Jauniausioji nuotaka turėjo 21 m., jauniausias jaunikis – 23 m., vyriausioji ištekėjo 41 m., vyriausias vedė 51  m. 1-ąjį kartą tuokėsi 30 porų. Į apskaitą įtraukta 19 santuokų, sudarytų bažnyčioje. 3 santuokos registruotos norinčių susituokti pasirinktoje vietoje.
▪ Bendruomenė praturtėjo 34 naujagimiais, iš jų 21 berniukas ir 13 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 15 motinų, 2-ojo – 14 motinų, 3-ojo – 3 motinos, 4-ojo – 2 motinos. Jauniausia motina pagimdė 19 m., jauniausias tėvas turėjo 21 m., vyriausia motina – 39 m., vyriausias tėvas – 44 m. Iš jų į apskaitą įtraukti 4 gimimai užsienyje gimusių vaikų.
▪ Mirė 44  gyventojai:  24  vyrai  ir 20 moterų. Jauniausias velionis turėjo 31 m., jauniausia – 35 m., vyriausias vyras – 94  m., moteris – 102  m. Dėl širdies ir kraujagyslių ligų mirė 25 mūsų rajono gyventojai, kovą su vėžiu pralaimėjo 9 gyventojai, 10 asmenų mirė dėl kitų ligų, priežasčių.
▪ Išsituokė 7 poros. 3 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 2 poros turėjo po 1 vaiką, 2 poros turėjo po 2 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 2 poros, nuo 6 iki 10 metų – 1 poros, nuo 11 iki 20 metų – 2 poros, nuo 20 iki 30 metų  – 1 pora. Jauniausia išsituokusioji turėjo 24 m., jauniausias išsituokęs turėjo 27 m., vyriausioji − 52, vyriausias − 56 m. Ilgiausiai santuoka tęsėsi 34 m., trumpiausiai − 2 m.
Rugpjūčio mėnesį:
▪ Susituokė 62 poros. Jauniausioji nuotaka turėjo 21 m., jauniausias jaunikis – 20 m., vyriausioji ištekėjo 38 m., vyriausias vedė – 38  m. 1-ąjį kartą tuokėsi 52 poros. Į apskaitą įtraukta 31 santuoka, sudaryta bažnyčioje, 5 santuokos, sudarytos užsienyje. 5 santuokos registruotos norinčių susituokti pasirinktoje vietoje.
▪ Bendruomenė praturtėjo 35 naujagimiais, iš jų 13 berniukų ir 22 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 20 motinų, 2-ojo – 10 motinų, 3-ojo – 4 motinų, 4-ojo – 1 motina. Jauniausia motina pagimdė 18 m., jauniausias tėvas turėjo 19 m., vyriausia motina – 42 m., vyriausias tėvas – 45 m. Iš jų į apskaitą įtraukti 5 gimimai užsienyje gimusių vaikų.
▪ Mirė 26  gyventojai:  16  vyrų  ir 10 moterų. Jauniausias velionis turėjo 31 m., jauniausia – 49 m., vyriausias vyras – 87  m., moteris – 90  m. Dėl širdies ir kraujagyslių ligų mirė 16 mūsų rajono gyventojų, kovą su vėžiu pralaimėjo 5 gyventojai, 5 asmenų mirė dėl kitų ligų, priežasčių.
▪ Išsituokė 13 porų. 5 poros neturėjo nepilnamečių vaikų. 6 poros turėjo po 1 vaiką, 1 pora turėjo 2 vaikus, 1 pora turėjo 4 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 metų iki 5 metų – 2 poros, nuo 6 iki 10 metų – 3 poros, nuo 11 iki 20 metų – 4 poros, nuo 20 iki 30 metų  – 2 pora. Jauniausia išsituokusioji turėjo 24 m., jauniausias išsituokęs turėjo 30 m., vyriausioji – 72 m., vyriausias – 69 m. Ilgiausiai santuoka tęsėsi 53 m., trumpiausiai 4 m.
Liepos mėnesį:
▪ Susituokė 52 poros. Jauniausioji nuotaka turėjo 21 m., jauniausias jaunikis – 20 m., vyriausioji ištekėjo 53 m., vyriausias vedė – 56  m. 1-ąjį kartą tuokėsi 44 poros. Į apskaitą įtrauktos 28 santuokos, sudarytos bažnyčioje, 2 santuokos, sudarytos užsienyje. 1 santuoka registruota norinčių susituokti pasirinktoje vietoje.
▪ Bendruomenė praturtėjo 42 naujagimiais, iš jų 27 berniukai ir 15 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 17 motinų, 2-ojo – 19 motinų, 3-ojo – 3 motinų, 4-ojo – 1 motina, 5-ojo – 1 motina. Jauniausia motina pagimdė 20 m., jauniausias tėvas turėjo 20 m., vyriausia motina – 45 m., vyriausias tėvas – 52 m. Iš jų į apskaitą įtraukti 5 gimimai užsienyje gimusių vaikų.
▪ Mirė 49  gyventojai:  30  vyrų  ir 19 moterų. Jauniausias velionis turėjo 21 m., jauniausia – 53 m., vyriausias vyras – 99  m., moteris – 101  m. Dėl širdies ir kraujagyslių ligų mirė 28 mūsų rajono gyventojai, kovą su vėžiu pralaimėjo 9 gyventojai, 12 asmenų mirė dėl kitų ligų, priežasčių.
▪ Išsituokė 16 porų. 4 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 7 poros turėjo po 1 vaiką, 3 poros turėjo po 2 vaikus, 2 poros turėjo po 3 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 5 poros, nuo 6 iki 10 metų – 6 poros, nuo 11 iki 20 metų – 4 poros, nuo 20 iki 30 metų  – 1 pora. Ilgiausiai santuoka tęsėsi 25 m., trumpiausiai – 3 m.
Birželio mėnesį:
▪ Susituokė 32 poros. Jauniausioji nuotaka turėjo 18 m., jauniausias jaunikis – 21 m., vyriausioji ištekėjo 50 m., vyriausias vedė 66  m. 1-ąjį kartą tuokėsi 24 poros. Į apskaitą įtraukta 11 santuokų, sudarytų bažnyčioje. 2 santuokos registruotos norinčių susituokti pasirinktoje vietoje.
▪ Bendruomenė praturtėjo 30 naujagimiais, iš jų 12 berniukų ir 18 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 13 motinų, 2-ojo – 13 motinų, 3-ojo – 3 motinų, 6-ojo – 1 motina. Jauniausia motina pagimdė 18 m., jauniausias tėvas turėjo 20 m., vyriausia motina – 37 m., vyriausias tėvas – 42 m. Iš jų į apskaitą įtraukti 5 gimimai užsienyje gimusių vaikų.
▪ Mirė 41  gyventojas:  24  vyrai  ir 17 moterų. Jauniausias velionis turėjo 27 m., jauniausia – 53 m., vyriausias vyras – 96  m., moteris – 94  m. Dėl širdies ir kraujagyslių ligų mirė 22 mūsų rajono gyventojai, kovą su vėžiu pralaimėjo 5 gyventojai, 14 asmenų mirė dėl kitų ligų, priežasčių.
▪ Išsituokė 8 poros. 4 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 4 poros turėjo po 1 vaiką. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 3 poros, nuo 6 iki 10 metų – 2 poros, nuo 11 iki 20 metų – 2 poros, nuo 20 iki 30 metų  – 1 pora. Ilgiausiai santuoka tęsėsi 22 m., trumpiausiai – 1 m.
Gegužės mėnesį: 
▪ Susituokė 24 poros. Jauniausioji nuotaka turėjo 18 m., jauniausias jaunikis – 20 m., vyriausioji ištekėjo 71 m., vyriausias vedė – 71  m. 1-ąjį kartą tuokėsi 17 porų, 2-ąjį kartą – 7. Iš jų į apskaitą įtrauktos 11 santuokų.
▪ Bendruomenė praturtėjo 33 naujagimiais, iš jų 14 berniukų ir 19 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 19 šeimų, 2-ojo – 9 šeimos, 3-ojo – 3 šeimos, 4-ojo – 2 šeimos. Jauniausia motina pagimdė 18 m., jauniausias tėvas turėjo  18 m. Vyriausia motina – 36 m., vyriausias tėvas – 41 m. Iš jų į apskaitą įtraukti 3 gimimai užsienyje gimusių vaikų.
▪ Mirė 38 gyventojai:  18  vyrų  ir 20 moterų. Jauniausias velionis turėjo 28 m., velionė – 53 m.  Vyriausias vyras – 97  m., moteris – 96  m. Dėl širdies ir kraujagyslių ligų mirė 23 mūsų rajono gyventojai, 15 asmenys mirė dėl kitų ligų, priežasčių.
▪ Išsituokė 19 porų. 8 poros neturėjo nepilnamečių vaikų. 9 poros turėjo po 1 vaiką, 2 poros po 2 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 4 metų iki 14 metų – 10 porų, nuo 21 iki 40 metų – 9 poros. Jauniausia išsituokusioji turėjo 23 m., jauniausias išsiskyręs turėjo – 23 m., vyriausioji – 61, vyriausias - 57 m. Ilgiausiai santuoka tęsėsi 40 m., trumpiausiai – 4 m.
Balandžio mėnesį:
▪ Susituokė 22 poros. Jauniausioji nuotaka turėjo 18 m., jauniausias jaunikis – 20 m., vyriausioji ištekėjo 48 m., vyriausias vedė – 58  m. 1-ąjį kartą tuokėsi 12 porų. Į apskaitą įtrauktos 3 santuokos;
▪ Bendruomenė praturtėjo 29 naujagimiais, iš jų 15 berniukų ir 14 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 19 šeimų, 2-ojo – 10 šeimų. Jauniausia motina pagimdė 18 m., jauniausias tėvas turėjo 23 m. Vyriausia motina – 36 m., vyriausias tėvas – 46 m. Iš jų į apskaitą įtraukti 4 gimimai užsienyje gimusių vaikų;
▪ Mirė 61  gyventojas:  31  vyras  ir 30 moterų. Jauniausias velionis turėjo 34 m., jauniausia – 1 mėn.  Vyriausias vyras – 87  m., moteris – 87  m. Dėl širdies ir kraujagyslių ligų mirė 39 mūsų rajono gyventojai, dėl plaučių ligų - 4, kovą su vėžiu pralaimėjo 9 gyventojai. 9 asmenys mirė dėl kitų ligų, priežasčių;
▪ Išsituokė 13 porų. 4 poros neturėjo nepilnamečių vaikų. 6 poros turėjo po 1 vaiką, 3 poros 2 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 metų iki 5 metų – 3 poros, nuo 6 iki 10 metų – 4 poros, nuo 10 iki 20 metų – 3 poros, nuo 20 iki 30 metų  – 3 poros. Jauniausia išsituokusioji turėjo 27 m., jauniausias išsiskyręs turėjo – 26 m., vyriausioji – 55, vyriausias - 58 m. Ilgiausiai santuoka tęsėsi 29 m., trumpiausiai – 2 metus.
Kovo mėnesį: 
▪ Susituokė 5 poros. Jauniausioji nuotaka turėjo 20 m., jauniausias jaunikis – 26 m., vyriausioji ištekėjo 35 m., vyriausias vedė – 33  m. 1-ąjį kartą tuokėsi visos poros. Iš jų į apskaitą įtrauktos 2 santuokos.
▪ Bendruomenė praturtėjo 25 naujagimiais, iš jų 9 berniukai ir 16 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 12 šeimų, 2-ojo – 11 šeimų, 3-ojo – 1 šeima, 4-ojo – 1 šeima. Jauniausia motina pagimdė 19 m., jauniausias tėvas turėjo 23 m. Vyriausia motina – 46 m., vyriausias tėvas – 51 m. Iš jų į apskaitą įtraukti 3 gimimai užsienyje gimusių vaikų.
▪ Mirė 45  gyventojai:  21  vyras  ir 24 moterys. Jauniausias velionis turėjo 34 m. , velionė – 42  m.  Vyriausias vyras – 88  m., moteris – 90  m. Dėl širdies ir kraujagyslių ligų mirė 28 mūsų rajono gyventojai, dėl plaučių ligų - 3, kovą su vėžiu pralaimėjo 4 gyventojai. Gaisro metu žuvo 2 gyventojai. 8 asmenys mirė dėl kitų ligų, priežasčių.
▪ Išsituokė 18 porų. 7 poros neturėjo nepilnamečių vaikų. 10 porų turėjo po 1 vaiką, viena pora 2 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 metų iki 5 metų – 5 poros, nuo 6 iki 10 metų – 4 poros, nuo 10 iki 20 metų – 1 pora, nuo 20 iki 30 metų  – 6 poros,  nuo 30 ir daugiau – 2 poros. Jauniausia išsituokusioji turėjo 24 m., jauniausias išsiskyręs turėjo – 30 m., vyriausioji – 62, vyriausias - 63 m. Ilgiausiai santuoka tęsėsi 40 m., trumpiausiai – 3 m.
 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis