Iš viso rezultatų:

Viešosios infrastruktūros gerinimas Beržų g., Bražuolės k., Trakų sen.

KPF

Aprašymas: Projektas inicijuojamas dėl nepakankamo tinkamai išvystytos viešosios infrastruktūros prieinamumo Bražuolės kaime, Trakų rajone. Kaime gyvena 359 gyventojai, bendruomenės nariai aktyviai bendrauja tarpusavyje, rengia šventes ir talkas, sportuoja, tačiau esama viešoji infrastruktūra yra minimali ir netenkina bendruomenės poreikių.

Įrengus kaimo ribose esančios Beržų gatvės asfalto dangą ir jos apšvietimą bus gerinamos susisiekimo sąlygos, didės gyventojų saugumas, bus prisidėta prie aplinkos ir gyvenimo kokybės didinimo.

Projekto metu įgyvendinamos šios veiklos:

Projekto tikslas – sutvarkyti Beržų gatvės atkarpą, kuri padidintų vietos gyventojų aktyvumą ir prisidėtų prie aplinkos gerinimo.

Projekto uždavinys – pagerinti gyventojų judumo sąlygas tarp gyvenamosios ir darbo vietų, įrengiant asfalto dangą ir modernizuojant apšvietimą Beržų gatvėje.

Planuojami projekto rezultatai:

  • Pagerės gyvenimo kokybė Bražuolės kaime;
  • Sumažės aplinkos tarša;
  • Palengvės susisiekimo sąlygos;
  • Padidės gyventojų aktyvumas;
  • Skatins reemigracijos procesus.

Projekto biudžetas – 170 544,00 Eur., iš jų: paramos suma – 136 160,00 Eur. (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 85 proc., Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 15 proc.), Savivaldybės biudžeto lėšos – 34 384,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2018 m. spalis – 2019 m. birželis.

Projekto koordinatorius: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Rulevičienė, el. paštas edita.ruleviciene@trakai.lt, tel. nr. 8 528 58 323.  

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis