Iš viso rezultatų:

Trakų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros atnaujinimas

KPF

Aprašymas: Projektas inicijuotas dėl nepakankamai tinkamai išvystytos viešosios infrastruktūros Kariotiškių k. Lentvario sen., Būdos k. ir Bagdononių k., Trakų sen., Ismonių k. Rūdiškių sen., Čižiūnų k. Aukštadvario sen. Minėtuose kaimuose gyvena 904 gyventojai. Bendruomenės nariai Kariotiškių, Bagdononių, Būdos, Ismonių ir Čižiūnų kaimų vietovėse aktyviai bendrauja tarpusavyje, rengia šventes ir talkas, sportuoja, tačiau esama viešoji infrastruktūra yra minimali ir netenkina bendruomenės poreikių.

Įrengus susiekimo inžinerinę infrastruktūrą – gatvių apšvietimą – bus pagerintos susisiekimo sąlygos, padidės gyventojų saugumas, bus pagerinta aplinkos bei kaimo gyventojų gyvenimo kokybė. Tinkamai įrengus viešąją erdvę Čižiūnų kaime vietos bendruomenė bus labiau motyvuota aktyviai socialinei ir kultūrinei veiklai, į ją įtraukiant senyvo amžiaus asmenis ir vaikus. Pažymėtina, kad Čižiūnų kaime veikia Čižiūnų socialinių paslaugų centras teikiantis paslaugas visiems Trakų rajono savivaldybėje gyvenantiems asmenims. Centras teikia institucinę socialinė globos (dienos) paslaugą vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

Projekto metu įgyvendinamos šios veiklos:

 • Viešosios infrastruktūros atnaujinimas (gatvių apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas);
 • Žemės sklypo, esančio Vilies g. 2, Čižiūnų k., Aukštadvario sen.,
 • Apšvietimo (14 šviestuvų) Ežero g. Čižiūnų k. įrengimas;
 • Apšvietimo (15 šviestuvų) Kariotiškių g. Kariotiškių k. įrengimas;
 • Apšvietimo (30 šviestuvų) Angelų kalvos g. Būdos k. įrengimas;
 • Apšvietimo (17 šviestuvų) Ežerų g. Ismonių k. įrengimas;
 • Apšvietimo (28 šviestuvai) Liepų g. Bagdononių k. įrengimas;
 • Žemės sklypo, Vilties g. 2 Čižiūnų k., sutvarkymas ir bendruomenės poreikius atitinkančios viešosios erdvės įrengimas (sklypo aptvėrimas, pėsčiųjų tako, teritorijos apšvietimo, pavėsinės, mažosios architektūros elementų, lauko treniruoklių įrengimas).

Projekto tikslas – pagerinti penkių Trakų rajono savivaldybės kaimų gyventojų gyvenimo kokybę, prisidedant prie vietos plėtros kaimo vietovėje skatinimo.

Projekto uždavinys – gatvių apšvietimo inžinerinių tinklų ir viešosios erdvės įrengimas dėl gyventojų saugumo ir jų poreikių tenkinimo.

Planuojami projekto rezultatai:

 • Sukurta palanki aplinka ekonominei ir socialinei plėtrai;
 • Pagerėjęs susisiekimas ir eismo dalyvių saugumas;
 • Sumažėjęs neigiamas poveikis aplinkai;
 • Padidėjęs modernizuotų teritorijų patrauklumas kaimo gyventojams;
 • Pagerėjusi gyvenimo kokybė Kariotiškių, Būdos, Bagdononių, Ismonių ir Čižiūnų kaime.

Projekto biudžetas – 206 814,00 Eur., iš jų: paramos suma – 164 039,00 Eur. (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 85 proc., Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 15 proc.), Savivaldybės biudžeto lėšos – 42 775,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2018 m. lapkritis – 2019 m. liepa.

Projekto koordinatorius: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Rulevičienė, el. paštas edita.ruleviciene@trakai.lt, tel. nr. 8 528 58 323

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis