Iš viso rezultatų:

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone

KLA

Aprašymas: Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ skirtas spręsti šias problemas:

  • Esamos komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūros nusidėvėjimas bei minėtos infrastruktūros neatitikimas aplinkosauginiams reikalavimams.
  • Nepakankamas gyventojų informuotumas dėl atliekų prevencijos ir jų tvarkymo.

Tikslinės projekto grupės – Trakų, Lentvario, Senųjų Trakų, Paluknio, Onuškio, Rūdiškių, Aukštadvario gyventojai ir šių gyvenviečių svečiai. Pirmos tikslinės grupės poreikis yra gyventi švarioje ir sveikoje aplinkoje, valdomoje vadovaujantis darnaus vystymosi principais. Antrosios tikslinės grupės poreikiai – lankant minėtas gyvenvietes, jaustis komfortabiliai švarioje ir sveikoje aplinkoje, valdomoje vadovaujantis darnaus vystymosi principais. Projektas spręs pirmosios bei antrosios tikslinės grupės poreikius.

Projekto metu bus įrengtos ir rekonstruotos 55 konteinerinės aikštelės, iš jų: 13 požeminių, 19 pusiau požeminių, 23 antžeminės. Šiose aikštelėse bus pastatyti įsigyti 253 konteineriai. Taip pat jose bus įrengta 15 vietų pastatyti tekstilės atliekų konteineriams bei 13 vietų maisto atliekų konteineriams. Už aikštelių priežiūrą bus atsakingas atliekų tvarkytojas pagal sutartį su Trakų rajono savivaldybės administracija. Aikštelių adresai nurodyti Trakų rajono savivaldybės komunalinių atliekų šalinimo konteinerinių aikštelių prie daugiabučių namų išdėstymo schemoje. Taip pat bus įvykdyta visuomenės informavimo kampanija atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Kampanijos metu planuojama išleisti straipsnius ir juos publikuoti vietinėje spaudoje, internetiniuose tinklapiuose. Bus parengti ir pakabinti pranešimai seniūnijų skelbimų lentose. Prie kiekvienos konteinerinės aikštelės bus įrengta informacinė lentelė. Taip pat bus sukurta, sumontuota ir ištransliuota edukacinė video medžiaga.

Projekto tikslas – Trakų rajone išplėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Projekto uždavinys – komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūros plėtra ir visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais Trakų rajone.

Planuojami projekto rezultatai:

  • Įrengtos ir rekonstruotos 55 konteinerinės aikštelės: 13 požeminių, 19 pusiau požeminių, 23 antžeminės;
  • Pastatyti įsigyti 253 konteineriai (59 požeminiai, 82 pusiau požeminiai, 112 antžeminių);
  • Aikštelėse įrengta 15 vietų tekstilės atliekų konteineriams bei 13 vietų maisto atliekų konteineriams;
  • Įvykdyta visuomenės informavimo kampanija atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Projekto biudžetas – 823.529,41 Eur., iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 699.999,99 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 123.529,42 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2016 m. birželis – 2019 m. gruodis.

Projekto koordinatorius: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Rulevičienė, el. paštas edita.ruleviciene@trakai.lt, tel. nr. 8 528 58 323.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis