Iš viso rezultatų:

Viešosios infrastruktūros gerinimas Strakiškių, Serapiniškių ir Paluknio kaimų vietovėse

KPF

Aprašymas: Projektas inicijuotas dėl nepakankamai tinkamai išvystytos viešosios infrastruktūros prieinamumo Strakiškių, Serapiniškių ir Paluknio kaimuose, Trakų rajone. Kaimuose bendrai gyvena 871 gyventojas, bendruomenės nariai aktyviai bendrauja tarpusavyje, rengia šventes ir talkas, sportuoja, tačiau esama viešoji infrastruktūra yra minimali ir netenkina bendruomenės poreikių. Projektas tiesiogiai prisidės prie šių kaimų gyventojų (tikslinės grupės) poreikių tenkinimo – modernios ir bendruomenės poreikius atitinkančios viešosios infrastruktūros sukūrimo.

Projekto metu įgyvendinamos šios veiklos:

  • Asfalto dangos (0,765 km) Laimės g. Strakiškių kaime įrengimas;
  • Apšvietimo (14 šviestuvų) Ilgojoje g. Serapiniškių kaime įrengimas;
  • Asfalto dangos (0,291 km) Tilto g. Paluknio kaime keitimas;
  • Apšvietimo (9 šviestuvai) Tilto g. Paluknio kaime įrengimas.

Projekto tikslas – pagerinti vietinės reikšmės susisiekimo sistemas, taip sukuriant bendruomenės poreikius atitinkančią viešąją infrastruktūrą.

Projekto uždavinys – rekonstruoti gatvių atkarpas Strakiškių, Serapiniškių ir Paluknio kaimuose, taip užtikrinant gyventojų susisiekimo infrastruktūrą.

Planuojami projekto rezultatai:

  • Pagerėjęs susisiekimas;
  • Padidėjęs gyventojų saugumas;
  • Sumažėjęs neigiamas poveikis aplinkai;
  • Padidėjęs sutvarkytų teritorijų patrauklumas kaimo gyventojams;
  • Vietos plėtros skatinimas.

Projekto biudžetas – 250 325,00 Eur., iš jų: paramos suma – 199 194,00 Eur. (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 85 proc., Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 15 proc.), Savivaldybės biudžeto lėšos – 51 131,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2018 m. gruodis – 2019 m. rugpjūtis.

Projekto koordinatorius: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Rulevičienė, el. paštas edita.ruleviciene@trakai.lt, tel. nr. 8 528 58 323.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis