Iš viso rezultatų:

Turizmo ir kultūros puoselėjimas Trakuose ir Gižycko regione

Aprašymas: Siekiant išryškinti Lietuvos – Lenkijos pasienio gamtos ir kultūros vertybių unikalumą, tikslinga imtis bendrų veiksmų, orientuotų į šio regiono paveldo išsaugojimą bei darnų naudojimą. Įgyvendinant projektą bus įrengti turistų traukos objektai, naujos lankytinos vietos, išnaudojant didį regiono potencialą tolimesniam įvairių turizmo formų plėtojimui.

Trakų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais Trakų kultūros rūmais, Gižycko rajono savivaldybe ir Vilkasų kultūros centru (Lenkija) įgyvendina bendrą projektą pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg  V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą. Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto tikslas – skatinti turizmo plėtrą didinant Trakų ir Gižycko rajonų patrauklumą.

Projekto uždaviniai – atkurti ir pritaikyti kultūros ir gamtos paveldo objektus lankymui; inicijuoti bendras veiklas, skirtas tarpvalstybinio turizmo plėtrai.

Planuojami projekto rezultatai:

  • Pritaikytos lankymui erdvės kultūros paveldo teritorijoje – suremontuota Trakų kultūros rūmų žiūrovų salė bei aprūpinta reikalinga įranga (Lietuvoje), pastatytas viešosios bibliotekos filialas su lauko scena bei įrengtas kultūros centras Gižycko valsčiuje (Lenkijoje)
  • Suorganizuoti tarptautiniai kultūriniai renginiai panaudojant atnaujintas erdves: festivaliai, meninės dirbtuvės, seminarai.

Bendras projekto biudžetas – 909 951,68 Eur.

Trakų rajono savivaldybei tenkanti investicijų dalis – 367 870,17 Eur, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 312 689,63 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 55 180,54 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019 m. sausis – 2020 m. gruodis.

Projekto koordinatorius: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Julija Seliava, el. paštas julija.seliava@trakai.lt , tel. (8 528) 58 323

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis