Iš viso rezultatų:

Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

KLA

Aprašymas: Teritorijų planavimas – procesas, kurio metu siekiama darnaus teritorijų vystymo.  Atsižvelgiant į sparčią gyvenamųjų teritorijų urbanizaciją būtina užtikrinti darnų Trakų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio planavimą, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Atsižvelgiant į tai  įgyvendinamas projektas „Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas“. Juo bus pakeisti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai, užtikrinantys koordinuotą kraštovaizdžio apsaugos politiką. Planavimo procese numatoma identifikuoti didžiausią ekologinę, estetinę, kultūrinę vertę turinčias teritorijas, ūkinei veiklai jautrias teritorijas, nustatyti jų apsaugos ir tvarkymo priemones ir į nustatomų funkcinių zonų reglamentų turinį įtraukti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentus. Numatyti veiklos gamtinio karkaso teritorijoje vystymo prioritetai ir apribojimai leis užtikrinti gamtinio karkaso struktūros vientisumą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, sudaryti prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti. Tai užtikrins aukštesnę Trakų rajono kraštovaizdžio planavimo kokybę, geresnę įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų būklę ir padidins kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

Projekto tikslas – pagerinti Trakų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio planavimo kokybę.

Projekto uždavinys – užtikrinti koordinuotą kraštovaizdžio apsaugos politiką leidžiančią planuoti reikiamus planus ir priemones, apimančias gamtinio kraštovaizdžio formavimo ir jos įvairovės apsaugos bei biologinės įvairovės apsaugos priemones ir sprendinius.

Planuojami projekto rezultatai:

  • Gamtinio kraštovaizdžio estetinis patrauklumas;
  • Didesnė kraštovaizdžio apsauga;
  • Biologinės įvairovės išsaugojimas.

Projekto biudžetas – 153 593,02 Eur., iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 104 718,14 Eur., Savivaldybės biudžeto lėšos – 48 874,88 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2017 m. gegužė – 2019 m. liepa.

Projekto koordinatorius: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Rulevičienė, el. paštas edita.ruleviciene@trakai.lt, tel. nr. 8 528 58 323

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis