Iš viso rezultatų:

Priėmimas į valstybės tarnybą

Priėmimas į valstybės tarnybą

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
  2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą! Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

Informacinių pranešimų data Pareigybės pavadinimas Lygis, kategorijos Skelbimo nr. Pastabos
2019-08-02 Aukštadvario seniūnijos seniūnas (PA koeficientas 9,00) (karjeros valstybės tarnautojas)   42095  
2019-01-17 Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas) A-9 40789  
2019-01-11 Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas) A-9 40608  
Atgal