Iš viso rezultatų:

Ugdymo kokybės gerinimas Lentvario M. Šimelionio gimnazijoje

Pagrindinė problema, dėl kurios inicijuojamas projektas – Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje (toliau – Gimnazija) nėra modernių kūrybiškumą skatinančių erdvių (technologijų ir amatų centro, bibliotekos/skaityklos erdvės, modernių klasių ir pan.). Gimnazijos (mokinių skaičius siekia 509) pastatas statytas 1975 metais ir nuo to laiko nė karto nebuvo iš esmės remontuotas ar modernizuotas, jame nenumatytos kompiuterizuotos darbo vietos pedagogams, įvairios edukacinės erdvės užsiėmimams ir pan. Vidaus patalpų elementų (sienos, grindys, lubos, durys ir pan.) būklė prasta, inžineriniai tinklai pasenę, įstaiga neturi leidimo-higienos paso nuo 2011 metų.

Be to, Lentvario mieste yra didelis nepatenkintas priešmokyklinio ugdymo vietų poreikis. Mieste veikia vos 2 įstaigos, kuriose bendrai yra apie 215 vietų. 2016 m. vienoje įstaigoje dėl vietų trūkumo nebuvo patenkinti 123, kitoje – 40 vaikų prašymų dėl priėmimo.

Visa tai neigiamai veikia bendrojo ugdymo procesą, trukdo efektyviam darbui ir mokymusi: mokiniai dažnai nelaiko gimnazijos traukos centru, kuriame norėtų praleisti daugiau laiko gilindami savo žinias, diegti naujausių švietimo tendencijų. Vaikų tėvai, negaudami vietų priešmokyklinio ugdymo įstaigose, yra priversti patys prižiūrėti vaikus, taip negalėdami grįžti į darbo rinką. Visi šie procesai daro neigiamą įtaką mokymosi ir darbo rezultatams, teikiamų švietimo paslaugų kokybei Lentvario mieste, o tuo pačiu ir mažina pačios tikslinės teritorijos (Lentvario miesto) patrauklumą jame gyventi, bendraudami ir pan.; pedagogai dėl prastos infrastruktūros būklės negali realizuoti savo gebėjimų.

Problemoms spręsti projekto vykdytojas inicijavo projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Lentvario M. Šimelionio gimnazijoje“ (toliau – projektas), kurio metu bus iš esmės modernizuotas gimnazijos pastatas, jame įrengiant modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves. Projekto partneris - Gimnazija, kuriai pastatas yra perduotas panaudos teise.

Projekto tikslas – pagerinti Trakų rajono Lentvario M. Šimelionio gimnazijos bendrojo ugdymo veiklos kokybę bei įdiegti priešmokyklinio ugdymo paslaugas.

Projekto uždavinys – Ugdymo aplinkos modernizavimas. Uždaviniui pasiekti keliamos veiklos: modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių įrengimas; įrengtų modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių aprūpinimas įranga ir baldais.

Planuojami projekto rezultatai:

  • Įrengtos modernios kūrybiškumą skatinančios erdvės;
  • Įrengta vaikų žaidimo aikštelę;
  • Įsigyta ugdymo įranga ir baldai;
  • Mokinių skaičius, kuriems sudarytos sąlygos mokytis šiose moderniose kūrybiškumą skatinančiose erdvėse – 494 vnt. arba 100 proc. visų prognozuojamų įstaigos mokinių (2020 m.);
  • Vaikų skaičius, kuriems sudarytos paslaugos gauti priešmokyklinio ugdymo paslaugas – 20 vnt. (2020 m.).

Projekto biudžetas – 1 124 580,27 Eur, iš kurių 912 275,90 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų,  80 494,93 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 131 809,44 Eur Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2018 m. liepa – 2020 m. rugpjūtis.

Projekto koordinatorius: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Donata Nedvecka, el. paštas donata.nedvecka@trakai.lt, tel. Nr. 8 528 58 323

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis