Iš viso rezultatų:

Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas

Rūdiškių gyventojai susiduria su gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumo problema, lyginant su regionų centrų ar kitų Lietuvos didžiųjų miestų gyventojais. Rūdiškėse trūksta traukos centrų, o tie, kurie yra, nėra patrauklūs vietos gyventojams. Mieste trūksta socialinės infrastruktūros, kuri galėtų būti išnaudojama vietos gyventojų laisvalaikiui, bendruomenės užimtumui, verslui, nėra viešųjų erdvių, pritaikytų šeimų su vaikais ir jaunimo kokybiškam aktyviam laisvalaikiui, garbaus amžiaus asmenų poilsiui.

Problemos sprendimo Projekto metu bus kompleksiškai atnaujinamos centrinės Rūdiškių miesto erdvės, pritaikytos bendruomenei.
Įgyvendinus projektą tikimasi pagerinti Rūdiškių miesto gyvenamąją aplinką - sukurti saugesnę ir patrauklesnę aplinką, pagerinti miesto įvaizdį, mažinti socialinę atskirtį ir prisidėti prie palankių sąlygų naujoms investicijoms sudarymui, verslo plėtrai (smulkiai prekybai, paslaugų teikimui). Sukūrus/atnaujinus traukos centrus Rūdiškių mieste būtų suaktyvinti žmonių srautai ir sudarytos sąlygos paslaugų poreikiui atsirasti/paslaugų sektoriui plėtotis. Tikimasi, kad įrengtose moderniose viešosiose erdvėse bursis bendruomenė, bus organizuojami įvairūs renginiai, kurių metu galimai atsirastų poreikis maitinimo paslaugoms, inventoriaus (pvz. dviračiai) nuomai ir pan.

Projekto tikslinės grupės. Rūdiškių gyventojai, miesto svečiai bei verslo subjektai.

Projekto tikslas – sukurti patrauklesnė verslo subjektams bei miesto gyventojams viešąją infrastruktūrą, kuri pagerins Rūdiškių įvaizdį, padidins miesto investicinį patrauklumą, sudaryti sąlygas verslumo didinimui.

Projekto uždavinys – Atnaujinti/sukurti naują Rūdiškių miesto viešąją infrastruktūrą, pritaikant ją viešosioms bendruomenės, poilsio, laisvalaikio ir verslo reikmėms.

Planuojami projekto rezultatai:

Įgyvendinant projektą bus sutvarkytos pagrindinės miesto viešosios erdvės: centrinėje miesto aikštėje, įrengiant dangas, apšvietimą, vaikų žaidimų aikštelę, fontaną, viešąjį tualetą, mažąją architektūrą, bus sukurta lauko renginių, poilsio ir vaikų žaidimų erdvė; atnaujinamos centrinės aikštės prieigos (rekonstruojama Bažnyčios g., įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės, apšvietimas); miesto parke įrengiami takai, apšvietimas, vaikų žaidimų ir treniruoklių aikštelės, mažoji architektūra, sutvarkomos parko prieigos (Šilo g. ir Beržų g.); skvere prie geležinkelio stoties įrengiamos dangos, sutvarkomi želdynai, įrengiama mažoji architektūra, apšvietimas, atnaujinamas sporto aikštynas prie Rūdiškių gimnazijos.

Projekto biudžetas – 1 441 793,38iš kurių 1 225 524,36 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų, 108 134,50 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 108 134,52 Eur Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2018 m. rugpjūtis – 2020 m. rugpjūtis.

Projekto koordinatorius: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Donata Nedvecka, el. paštas donata.nedvecka@trakai.lt, tel. Nr. 8 528 58 323

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis