Iš viso rezultatų:

Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje

Aprašymas: Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti Trakų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro patalpų remontą, organizuoti šviečiamuosius renginius, mokymus, seminarus ir konkursą sveikos gyvensenos temomis. Planuojama, kad projekto veiklose bus pakviesta dalyvauti daugiau nei 6000 savivaldybės gyventojų, suorganizuota virš 500 įvairių renginių sveikos gyvensenos temomis.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projekto tikslas – padidinti Trakų rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius..

Projekto uždavinys – inicijuojamu projektu siekiama gerinti Trakų rajono gyventojų sveikatos raštingumo lygį (įvairūs renginiai, mokymai), investuoti į sveikatos raštingumo didinimo infrastruktūrą (Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpų remontas, automobilio ir kitos, biuro veiklai bei mokymams reikalingos įrangos įsigijimas).  .

Planuojami projekto rezultatai:

Modernizuota Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūra: atnaujintos patalpos, įsigytas automobilis, nupirkta mokomoji įranga).

Numatoma organizuoti sveikatos raštingumą didinančius šviečiamuosius ir informacinius renginius, šiomis temomis:

 • Saugios aplinkos vaikams kūrimas.
 • Savižudybių prevencija (įtraukiant lyčių lygybės, nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos).
 • Fizinio aktyvumo nauda ir traumatizmo profilaktika.
 • Pirmoji pagalba traumų ir sužeidimų atvejais (1 etapas).
 • Pirmoji pagalba traumų ir sužeidimų atvejais (2 etapas).
 • Paskaitos apie alkoholio ir psichotropinių medžiagų poveikį.
 • Pirmalaikio mirtingumo rizikos veiksniai ir jų mažinimas.

Tikslinėms grupėms numatoma organizuoti sveikatos raštingumą didinančius mokymus. šiomis temomis:

 • Saugus elgesys eisme.
 • Skubios pagalbos teikimas savižudybės rizikos situacijose (1 etapas).
 • Skubios pagalbos teikimas savižudybės rizikos situacijose (2 etapas).
 • Darbų saugos mokymai.
 • Plaukimo pamokos vaikams su tėvais.
 • Griuvimų prevencijos mokymai vyresnio amžiaus žmonėms.
 • Sveikos gyvensenos įgūdžius formavimo praktiniai užsiėmimai.

Tikslinėms grupėms numatoma organizuoti sveikatos raštingumą didinančius seminarus, šiomis temomis:

 • Seminarai apie elgesį ekstremaliose situacijose.
 • Seminarai apie vaikų traumų profilaktikos mokymą.

Tikslinėms grupėms numatoma organizuoti konkursą:

 • Konkursas – protų mūšis ,,Sidabrinis protas“, skirtas senjorų psichikos sveikatos gerinimui.

Projekto biudžetas – 377.051,63 Eur., iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 348.772,73 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 28.278,90 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2018 m. liepa – 2022 m. liepa.

Projekto koordinatorius: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Dalia Gustaitė, el. paštas dalia.gustaite@trakai.lt, tel. nr. 8 528 58 323

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis