Iš viso rezultatų:

Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje

Aprašymas: Atlikta analizė rodo, kad vyraujant nedarbui, migracijai, nemažam socialinės rizikos šeimų skaičiui ir mažėjant jaunų gyventojų skaičiui, Trakų rajono savivaldybės gyventojų, norinčių nuomotis socialinį būstą, daugėja kasmet, o išnuomojamo socialinio būsto visų norinčiųjų nuomotis poreikiams užtikrinti nepakanka. Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų aprūpinimą būstu šio projekto dėka didinamas savivaldybei priklausančio socialinio būsto fondas. Tokiu būdu didinamas socialinės įtraukties potencialas, prisidedant prie nedarbo ir socialinės atskirties bei įtampos mažinimo.

Projekto tikslas – prisidėti prie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo Trakų rajono savivaldybėje, padidinant galimybę socialiai pažeidžiamiems asmenims nuomotis socialinį būstą rajone.

Projekto uždavinys – padidinti Trakų rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir (ar) šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

Projekto rezultatai – padidintas socialinio būsto fondas 28 butais (1 kambario – 12 vnt., 2 kambarių 16 vnt.) su viryklėmis bei orkaitėmis.

Bendras projekto biudžetas – 1 277 137,65 Eur, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 1 085 567 Eur, Trakų rajono savivaldybei tenkanti finansavimo dalis – 191 570,65 Eur, kuriai padengti skirta dotacija iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2015 m. rugpjūtis – 2020 m. gruodis.

Projekto koordinatorius: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Julija Seliava, el. paštas julija.seliava@trakai.lt , tel. (8 528) 58 323

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis