Iš viso rezultatų:

Poilsio paskirties pastato Ąžuolų g. 65, Nikronių k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Ąžuolų g. 65, Nikronių k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav. kad. Nr. 7907/0003:121.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir numatoma-kita/ rekreacinės teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Esama statinio pagrindinė naudojimo paskirtis ir numatoma - 7.13. Poilsio paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB " Archlinija" architektė Ramunė Valančiūtė, e.p. ramune.valanciute@gmail.com, tel. +37061000927.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): T. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais, adresas, telefono numeris ir laikas: Vytauto g. 55, Trakai, UAB "Archlnija", tel. +37061000927, nuo 9 iki 14 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Elektroniniu paštu ramune.valanciute@gmail.com iki 2019 m. rugsėjo 18 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Vytauto g. 55, Trakai, UAB "Archlinija" 2019 m. rugsėjo 18 d., 17:00 val.

Priedas

Pritarta 2019-09-25.

Atgal