Iš viso rezultatų:

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Trakų rajono savivaldybėje

KLA

Aprašymas: Trakų rajone pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia 7 įstaigos, kuriose 2017-09-30 d. duomenimis prisirašiusiųjų skaičius atitinkamai siekė: VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras (13622); VšĮ Lentvario ambulatorija (8995); UAB InMedica  (1962); VšĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras (1909); VšĮ Trakų r. Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras (1722); VšĮ Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras (1638); VšĮ Paluknio ambulatorija (761).

Didelė dalis šių įstaigų turimos įrangos įsigyta prieš 10 ir daugiau metų, ji pasenusi techniškai ir morališkai, dažnai genda, tiekėjai tokios įrangos modelių dažnu atveju jau nebegamina, todėl kyla remonto paslaugų, atsarginių dalių, komponentų įsigijimo problemos. Dėl mažo įrangos efektyvumo ir dažnėjančių gedimų trikdomas sklandus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procesas, mažėja veiklos efektyvumas ir suteikiamų paslaugų prieinamumas bei apimtis, didėja pacientų eilės. Dalies reikalingos įrangos ar baldų įstaigos neturi visai, tai irgi mažina jų veiklos efektyvumą. VŠĮ Trakų PSPC ir VŠĮ Lentvario ambulatorijai labai trūksta automobilių, skirtų šeimos gydytojų vizitams pas sergančius pacientus. Kai kurios įstaigų patalpos (ypač VŠĮ Trakų PSPC šeimos gydytojų kabinetai ir VŠĮ Lentvario ambulatorijos vaikų skyrius) neremontuoti jau eilę metų, jų vidaus apdaila ir inžinerinės sistemos nusidėvėjusios, tokiose patalpose prastas mikroklimatas tiek pacientams, tiek gydytojams.

Trakų rajone šiuo metu nėra nė vieno DOTS kabineto, jį planuojama įkurti VŠĮ Trakų PSPC patalpose. Trakų rajone taip pat šiuo metu nėra nė vieno priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto, jį planuojama įkurti VŠĮ Trakų PSPC patalpose.

Medicininės įrangos bei baldų įsigijimui ir patalpų remontui įstaigos vidutiniškai skiria vos keletą tūkst. EUR per metus, didesnės investicijos neįmanomos, nes įstaigų veiklos rezultatai, nors dažniausiai ir teigiami, tačiau nesiekia nė 1 proc. apyvartos. Akivaizdu, kad įstaigos nėra pajėgios įsigyti visą reikiamą  įrangą (ypač brangesnę) ir baldus bei atlikti remontus vien savo lėšomis, todėl tam būtinas papildomas finansavimas.

Dėl minėtų priežasčių inicijuotas projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Trakų rajono savivaldybėje“

Projekto tikslas – pagerinti Trakų rajono savivaldybės viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto uždavinys – Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta projekto partnerių viešosios įstaigos Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centro,  viešosios įstaigos Lentvario ambulatorijos, viešosios įstaigos Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centro, viešosios įstaigos Paluknio ambulatorijos, viešosios įstaigos Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centro, viešosios įstaigos Trakų pirminės sveikatos priežiūros centro infrastruktūra: įsigyjama medicininė, odontologinė, kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos  priežiūros paslaugų teikimui; įsigyjamos tikslinės transporto priemonės, skirtos pacientų lankymui namuose; baldai; įrengti tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS) bei priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetai; atliktas patalpų remontas.

Tikimasi, kad projekto rezultatais pasinaudoti galės 27741 Trakų rajono gyventojas.  

Planuojami projekto rezultatai:

Iš projekto lėšų įsigyta medicininė, odontologinė, kompiuterinė įranga, baldai bei tikslinės transporto priemonės nuosavybės teise priklausys projekto partneriams. Projekto partneriai rūpinsis turto eksploatavimu bei tinkamu naudojimu sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Tam finansavimas bus gaunamas teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, kurios apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Projekto biudžetas – 352.976,98 Eur., iš jų: Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos – 326.503,70 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 26.473,28 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019 m. vasaris – 2020 m. rugpjūtis.

Projekto koordinatorius: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Dalia Gustaitė, el. paštas dalia.gustaite@trakai.lt, tel. nr. 8 528 58 323

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis