Iš viso rezultatų:

Lengvatos neįgaliesiems karantino metu

2020-03-23
Lengvatos neįgaliesiems karantino metu

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, taip pat Vyriausybės ir Valstybės ekstremalios situacijos operacijos centro pateiktas rekomendacijas, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) nepriima sprendimų dėl asmenų pakartotinio negalios nustatymo.  

Jei asmeniui nustatytos negalios terminas baigiasi karantino galiojimo metu, jis neturi vykti ir pateikti dokumentų NDNT. Asmenims, kurių negalios nustatymo terminas baigsis karantino laikotarpiu, automatiškai, asmeniui nedalyvaujant, NDNT pratęs galiojusį negalios terminą iki karantino pabaigos ir dar 30 kalendorinių dienų jam pasibaigus bei apie tai informuos pensiją ir (ar) išmoką mokančias institucijas. Siekiant vengti bet kokio fizinio kontakto NDNT asmenims, kurių negalios terminas pratęstas automatiškai, naujų dokumentų, patvirtinančių negalios statuso galiojimą, neišduos.

Siekiant išsaugoti šių asmenų teises ir garantijas, prašome ir toliau teikti teisės aktais nustatytas lengvatas neįgaliesiems, pateikus turimą neįgaliojo pažymėjimą, kuriame nurodytas negalios terminas baigiasi karantino galiojimo metu ir dar 30 kalendorinių dienų po jo.

Parengta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis