Iš viso rezultatų:

Jaunimas – savanorių mokymuose „Nuspalvinkim gyvenimą kartu“

2019-11-08
Jaunimas – savanorių mokymuose „Nuspalvinkim gyvenimą kartu“

Trečius metus iš eilės Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras įgyvendino jaunimo projektą „Nuspalvinkim gyvenimą kartu“, finansuojamą Trakų rajono savivaldybės. Projekto metu Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centre vyko savanorių rengimo mokymai, kurių tikslas suburti 14–29 metų jaunuolius, kurie suinteresuoti dalyvauti savanoriškoje veikloje ir juos apmokyti savanoriškai veiklai.

Savanoriai buvo rengiami keliais etapais. Pirmiausia, spalio 22 dieną, būsimi savanoriai dalyvavo įvadiniuose mokymuose, kurių metu buvo supažindinti su savanorystės principais, vizijomis ir savanoriavimo Trakų rajone galimybėmis. Po įvadinių mokymų, spalio 28–29 d. vyko pagrindiniai antrojo etapo savanorių mokymai. Mokymai organizuojami neformalaus ugdymo ir patirtinio mokymosi principais, jaunuoliai geriau pažino ir realizavo save pateiktose situacijose.

Iš viso buvo apmokyta 15 jaunuolių – savanorių, kurie pasiruošę savanoriauti Paramos šeimai ir vaikams centro veiklose: vaikų dienos centro užimtumo veiklose, vaikų vasaros stovyklose, gerumą skatinančiose socialinės paramos akcijose, šventėse ir kitose svarbiuose socialinės pagalbos iniciatyvose.

Jaunuoliai mokymus vertino ypač teigiamai ir pozityviai, dalyviai laisvai reiškė savo mintis, buvo susidomėję eiga bei mokymų turiniu, noriai uždavinėjo klausimus, aktyviai dalyvavo atliekant užduotis. Projekto dalyviai džiaugėsi ir dalinosi įgytomis žiniomis, teigė supratę savanoriškos veiklos svarbą bendruomenėje, mokymų metu dar labiau sustiprino savo norą ir gebėjimą savanoriauti.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro informacija

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis