Iš viso rezultatų:

Draudžiama deginti sausus lapus ir šakas miesto teritorijoje

2020-03-26
Draudžiama deginti sausus lapus ir šakas miesto teritorijoje

Kaip ir kasmet pavasarį ima daugėti pranešimų apie deginamus lapus, medžių šakas.

Miestuose ir miesteliuose draudžiama deginti laužus ar gamtinės kilmės atliekas (lapus, šakas). Kaimiškose vietovėse sausą žolę bei nukritusius lapus galima deginti sugrėbus į krūvą, tačiau ne arčiau kaip 30 metrų nuo pastatų ir nuolat stebėti. Nesilaikantiesiems priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų gresia bauda iki 70 eurų.

Atšilus orams ir gyventojams pradėjus tvarkyti savo namų aplinką, savivaldybės Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius bei Trakų aplinkos apsaugos inspekcija gauna nemažai pranešimų apie pažeidimus miestų teritorijose.

Surinktų augalų ar jų dalių deginimui lauko sąlygomis taikomi aplinkos ministro įsakymo „Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalis patvirtinimo“ reikalavimai.

Aplinkos apsaugos reikalavimai lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalis nustato sausos žolės, nendrių, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės liekanų (daržovių stiebai, lapai, virkščios, šaknys, piktžolės ir pan.), nukritusių lapų ar kitų nuokritų, nulūžusių ar nugenėtų šakų, sodininkystės, želdynų priežiūros liekanų ir kitokios medienos (išskyrus surinktos vykdant miškų ūkio veiklą) deginimo tvarką lauko sąlygomis Lietuvos Respublikoje ir draudimus, susijusius su šiuo deginimu.

Sausą žolę, nendres, nukritusius lapus, šiaudus, laukininkystės, daržininkystės, augalinės kilmės liekanas lauko sąlygomis leidžiama deginti tik surinktas (sugrėbtas) į krūvas, kai nėra galimybių jų kompostuoti (arba kompostavimas gali sąlygoti augalų kenkėjų plitimą) ar kitaip panaudoti, ne arčiau kaip 30 metrų nuo statinių. Deginimas turi būti nuolat stebimas, jį baigus, smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti užpilant vandeniu, smėliu ir pan.

Draudžiama surinktus (sugrėbtus) augalus, jų dalis ar krūvas deginti miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau kaip 50 metrų nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos, taip pat miestuose ir miesteliuose (išskyrus laužų kūrenimą, laužų kūrenimui nustatytose vietose).

Daugiau informacijos galima rasti čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.85877/asr

Galite nemokamai pasinaudoti kompostavimo aikštelėmis

Artimiausią žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę Trakų r. gyventojai gali rasti Lentvaryje, Trakų g. 1A, kur galima vežti biologiškai skaidžias (sodų ir parkų) atliekas. Į  aikštelę  gyventojai atliekas gali pristatyti nemokamai; su savimi reikia turėti tik asmens dokumentą. Informacija apie aikštelės darbo laiką ir priimamas atliekas skelbiama internete: www.vaatc.lt/aiksteles. Čia taip pat galite priduoti didžiųjų gabaritų atliekas.

Kita žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė yra Gedimino g. 36A, Trakai. Žaliosios atliekos (šakos, lapai, nupjauta žolė), išskyrus medžių kelmus, nendres, nukritusius obuolius, iš Trakų seniūnijos gyventojų yra priimamos nemokamai, jeigu jas minėtu adresu gyventojai pristato savo jėgomis. Prieš pristatant atliekas į aikštelę, prašome susisiekti su UAB „Trakų paslaugos“ atsakingu darbuotoju +370 683 24898 arba +370 528 55355, kuris parodys, kaip ir kur tvarkingai atliekas iškrauti. Jeigu jau nepaskambinat, labai prašome atliekų nepalikti bet kur ir bet kaip.

Saugokime save ir savo aplinką.

Parengė

Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistė Inutė Neverovskienė

Atgal