Iš viso rezultatų:

2019 m. gruodžio 12 d. šaukiamas Trakų rajono savivaldybės posėdis

2019 m. gruodžio 12 d. šaukiamas Trakų rajono savivaldybės posėdis

 Šaukiamas  Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2019 m gruodžio 12 d. 9.00 val. Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė, 201 kab.).

Tarybai svarstyti teikiami šie klausimai:

1. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo.

Teikia Danė Rudelienė, Valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė

2. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patikslinimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja                                                                                                                                          

3. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

Teikia Tatjana Genaitienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus specialistė

4. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

Teikia Tatjana Genaitienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus specialistė

5. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

Teikia Tatjana Genaitienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus specialistė

6. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

Teikia Tatjana Genaitienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus specialistė

7. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

Teikia Tatjana Genaitienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus specialistė

8. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

Teikia Tatjana Genaitienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus specialistė

9. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

Teikia Tatjana Genaitienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus specialistė

10. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

Teikia Tatjana Genaitienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus specialistė

11. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

Teikia Tatjana Genaitienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus specialistė

12. Dėl žemės mokesčio Angelų kalvos bendruomenei.

Teikia Tatjana Genaitienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus specialistė

13. Dėl žemės nuomos mokesčio UAB ,,Andasta“.

Teikia Tatjana Genaitienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus specialistė

14. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2020 metų maksimalių asignavimų sritims/funkcijoms/programoms prognozuojamo plano patvirtinimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja                                                                                                                                          

15. Dėl Trakų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių panaikinimo, gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir keitimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

16. Dėl Trakų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos naujos redakcijos patvirtinimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

17. Dėl Trakų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo, pasirašymo ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

18. Dėl Trakų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

19. Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patikslinimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

20. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

21. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

22. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

23. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

24. Dėl Trakų r. savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių naujos redakcijos tvirtinimo.

Teikia Birutė Cvirkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

25. Dėl statinių, kurie neturi savininko (ar savininkas nežinomas), nustatymo, apskaitymo ir dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Birutė Cvirkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

26. Dėl Trakų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos patvirtinimo.

Teikia Birutė Cvirkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

27. Dėl turto perdavimo Trakų paramos šeimai ir vaikams centrui.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

28. Dėl turto perdavimo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

29. Dėl turto perdavimo Trakų pradinei mokyklai.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

30. Dėl turto perdavimo Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijai.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

31. Dėl Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

32. Dėl bendradarbiavimo susitarimo tarp Trakų rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Košalino miesto savivaldybės (Lenkijos Respublika) patvirtinimo.

Teikia Ana Baltutienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

33. Dėl Renginių organizavimo Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pakeitimo.

Teikia Greta Pavlovskaja, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

34. Dėl asmenų, labiausiai nusipelniusių spartinant Trakų rajono savivaldybės socialinę-ekonominę plėtrą, visuomenės įvertinimo nuostatų pakeitimo.

Teikia Greta Pavlovskaja, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

35. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. S1-203 ,,Dėl viešosios įstaigos Trakų ligoninės stacionarių lovų skaičiaus patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

36. Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Antaniškių k., kadastro Nr. 7970/0002:10 ir kadastro Nr. 7970/0002:46, detaliojo plano tvirtinimo.

Teikia Audronė Rukšytė, Architektūros skyriaus teritorijų planavimo specialistė

37. Paklausimai. Informacija.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis