Iš viso rezultatų:

Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir pritaikymas Trakų ir Gižycko rajonuose

Aprašymas: Lietuvos – Lenkijos pasienio regionas unikalus savo gamtos ypatumais ir kultūros vertybėmis, tad pasienio regione tikslinga imtis bendrų veiksmų siekiant išsaugoti kultūros ir gamtos paveldą ir pritaikyti jį turizmo plėtrai.

Trakų rajono savivaldybės administracija (pareiškėja) kartu su partnerėmis Trakų meno mokykla, Gižycko miesto ir rajono savivaldybėmis (Lenkija) įgyvendino bendrą projektą pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg  V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą. Projektą iš dalies finansavo Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto tikslas – skatinti turizmo augimą prisidedant prie Trakų ir Gižycko rajonų patrauklumo.

Projekto uždaviniai – pritaikyti kultūros ir gamtos paveldo objektus lankymui; inicijuoti bendras veiklas, skirtas tarpvalstybinio turizmo plėtrai.

Projekto rezultatai:

  • Išsaugoti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai – Trakų meno mokykla (Lietuvoje) ir Boyen tvirtovės amfiteatras (Lenkijoje). Per keletą projekto įgyvendinimo metų, po rekonstrukcijos iš naujo atgimė Trakų meno mokyklos pastatas: pakeistas stogas, langai, atnaujinta koncertinė salė, kabinetai, įrengtas keltuvas neįgaliesiems, pastatyta lauko scena ir pan.;
  • Suorganizuotas keturių tarptautinių kultūrinių renginių „4Unity&Art“ ciklas: Tautinių šokių ir dainų festivalis Gižycko valsčiuje, Menų stovyklos abipus sienos (Trakuose ir Gižycke), Tarptautinis muzikos festivalis Trakuose.

Bendras projekto biudžetas – 992 871, 53  Eur.

Trakų rajono savivaldybei tenkanti investicijų dalis - 774 618,56 Eur, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 658 425,76 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 116 192,80 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2017 m. sausis – 2019 m. birželis.

Projekto koordinatorius: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Julija Seliava, el. paštas julija.seliava@trakai.lt , tel. (8 528) 58 323

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis