Iš viso rezultatų:

Svarbu

Svarbu

Svarbi informacija (dėl koronaviruso COVID-19 PANDEMIJOS)

Visi projektai

Nematerialaus kultūros paveldo populiarinimas Trakų rajono savivaldybėje e- rinkodaros priemonėmis Projektu sprendžiama problema - nepakankamas Trakų rajono nematerialaus kultūros paveldo žinomumas, patrauklumas. Nematerialus kultūros paveldas nėra pakankamai atskleistas, nepakankamai tenkinami gyventojų ir svečių kultūriniai ir rekreaciniai poreikiai. Be to, svarbu siekti gerinti Lietuvos, kaip darnios ir kokybiškos turizmo traukos vietov... Turizmo ir kultūros puoselėjimas Trakuose ir Gižycko regione Aprašymas:  Siekiant išryškinti Lietuvos – Lenkijos pasienio gamtos ir kultūros vertybių unikalumą, tikslinga imtis bendrų veiksmų, orientuotų į šio regiono paveldo išsaugojimą bei darnų naudojimą. Įgyvendinant projektą bus įrengti turistų traukos objektai, naujos lankytinos vietos, išnaudojant didį r... Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir pritaikymas Trakų ir Gižycko rajonuose Aprašymas:  Lietuvos – Lenkijos pasienio regionas unikalus savo gamtos ypatumais ir kultūros vertybėmis, tad pasienio regione tikslinga imtis bendrų veiksmų siekiant išsaugoti kultūros ir gamtos paveldą ir pritaikyti jį turizmo plėtrai. Trakų rajono savivaldybės administracija (pareiškėja) kartu su partnerėmis Trakų me... Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą Nusidėvėjusi Lentvario miesto vietinės reikšmės kelių infrastruktūra nebeatitinka gyventojų poreikių, eismo saugumo reikalavimų ir yra nepajėgi aptarnauti sparčiai augančio gyventojų skaičiaus ir intensyvėjančių transporto srautų.  Ypač Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų takų būklė yra...