Į pradžią

Trakų rajono savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai,
tel. (8 528) 51 527, faks. (8 528) 53 140, el.paštas
info@trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 181626536

Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliesiems
Savivaldybė

Svarbūs dokumentai
Nuotraukos

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Gyventojams
Verslininkams
Nevyr. organizacijos
Informacija apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarką

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262, 2002, Nr. 57-2828) 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. Nr. 567 patvirtintu bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, t. y. asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka Savivaldybės vykdomoji institucija. Šis aprašas taikomas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo administravimo paslaugas.
 
Trakų rajone bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką vykdo Trakų rajono savivaldybės administracija.

Prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas savivaldybės teritorijoje gali:
 
Europos Sąjungos (toliau - ES) valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktais jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu S1-152 patvirtintą Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifo, dydžio.
Pretendentai Trakų rajono savivaldybės administracijai (Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524, arba el. p. direktorius@trakai.lt) pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą įtraukti į sąrašą;
2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją;
3. Registravimo pažymėjimo, įstatų, įrodančių, kad paslaugos tiekėjas turi teisę verstis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veikla, kopijas.
Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, registruojami ir skelbiami Trakų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.trakai.lt. Kontaktinis asmuo – Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Jočionienė, tel. (8 528) 51 258, el. p. jelena.jocioniene@trakai.lt

Teisės aktai(priedai):

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas Nr. XI-2005 (Žin., 2000, Nr. 74-2262);


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 69-3457);


Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas S1-152 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004-10-28 sprendimo Nr. S1-314 „Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo ir namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo ir papildymo“.

Asmenų, pretenduojančių teikti Trakų rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas

naujas
Rajonas
Naujienų prenumerata
Renginių kalendorius


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

© Trakai. Visos teisės saugomos. El. paštas: info@trakai.lt Kopijuoti ir platinti www.trakai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama
Informacija interesantams teikiama telefonais (8 528) 55 487 ir (8 528) 51 527. Dėl netikslumų svetainėje skambinti telefonu (8 528) 53 177.
Svetainę sukūrė Idamas. Panaudotas SmartWeb