Trakų rajono savivaldybė - socialinė parama tėvų globos netekusiems vaikams

Trakų rajono

savivaldybė

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė

Strateginiai planai

Naujienų prenumerata

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     

Nevyriausybinės org.

Neformalus jaunimas

socialinė parama tėvų globos netekusiems vaikams
GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKA

Vaikui, globojamam šeimoje, šeimynoje, nevyriausybinėje arba valstybės (savivaldybės) vaikų globos institucijoje (įstaigoje):

 • kiekvienam vaikui jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 MGL dydžio (520 Lt) globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui (alimentai), globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 MGL dydžio ir šių išmokų dydžio.
 • Jeigu globojamas vaikas išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo lavinimo mokyklos (centro) ar profesinės mokyklos (profesinio rengimo centro) bendrabutyje, jam skiriama 2 MGL dydžio (260 Lt) išmoka per mėnesį.

Asmeniui, pasibaigus jam nustatytai globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo:

 • kas mėnesį mokama 4 MGL dydžio (520 Lt) globos (rūpybos) išmoka, jeigu šis asmuo toliau nenutrūkstamai mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje ar profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), nepaisant to, dirba ar ne, taip pat tuo atveju, kai yra mirę nedirbančio pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) (įtėvių). Išmoka šiam asmeniui mokama ne ilgiau kaip iki jam sukanka 24 metai. Ši išmoka neskiriama ir nemokama daugiau kaip du kartus įstojusiems į tos pačios mokyklų grupės mokyklą ar įstojusiems į žemesnės mokyklų grupės mokyklą.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:
1. prašymas; 

2. asmens tapatybės dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba Lietuvos Respublikos pasas, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje); 3.pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

4. vaiko, kuriam nustatyta globa (rūpyba), gimimo liudijimas arba asmens tapatybės dokumentas;

5. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);

6. mokyklos pažyma apie tai, kad asmuo mokosi;
7. kiti dokumentai, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes.

 • Kai asmuo gauna našlaičio pensiją ir (arba) periodinę išmoką jo išlaikymui (alimentus), globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 MGL dydžio ir šių išmokų dydžio.
 • Gaunantis globos (rūpybos) išmoką asmuo turi teisę gauti stipendiją pagal mokymosi rezultatus.
 • Globos (rūpybos) išmoka neskiriama, jei vaikas yra sulaikytas, suimtas, atlieka bausmę, paskelbta jo paieška ar teismo pripažintas nežinia kur esančiu, bei, jei vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

VIENKARTINĖ IŠMOKA BŪSTUI ĮSIGYTI ARBA ĮSIKURTI

 • Asmeniui, pasibaigus jam nustatytai globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo išmokama 50 MGL dydžio (6500 Lt) vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti. Ši išmoka grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1MGL dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui.
 • Vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti gali būti panaudota būstui pirkti, sumokėti daliai paskolos būstui (gyvenamajam namui, butui), būsto nuomai, mokesčiams už nuomojamojo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas, būstui remontuoti ar rekonstruoti, baldams, buitinei technikai ir vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti, studijų kainai padengti, žemės sklypui įsigyti.
 • Vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti neskiriama, jei asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą)  valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje ir jei vaiko laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:
1. prašymas; 
2. asmens tapatybės dokumentas;

3.pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma apie įtraukimą į  gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

4. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą;
5. kt. dokumentai
, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes.

KAS IR KUR  GALI KREIPTIS DĖL IŠMOKŲ TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIEMS VAIKAMS?

 

 • Dėl išmokų skyrimo gali kreiptis pats asmuo, turintis teisę gauti išmoką, arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo.
 • Dėl išmokų reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją. Jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturima - į savivaldybės administraciją, kurioje gyvenama - Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Vytauto g. 2, Trakai,  tel. (8 528) 55 709, (8 528) 55 635, el.p. soc.parama@trakai.lt),

išskyrus šiuos atvejus, kai:

 • vaikas, globojamas šeimynoje, nevyriausybinėje arba valstybės (savivaldybės)  vaikų globos institucijoje (įstaigoje), dėl išmokų skyrimo reikia kreiptis į savivaldybės administraciją, kurios teritorijoje šeimyna, nevyriausybinė arba valstybės (savivaldybės) vaikų globos institucija (įstaiga) įregistruota.
 • besimokantis asmuo, pasibaigus jam nustatytai globai (rūpybai), turi teisę gauti globos (rūpybos) išmoką, dėl išmokų skyrimo reikia kreiptis į savivaldybės administraciją, kurios teritorijoje yra mokykla. Jeigu gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje deklaravęs asmuo studijuoja užsienio valstybės profesinėje, aukštesniojoje ar aukštojoje mokykloje, globos (rūpybos) išmoką jam skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administracija.

 

 • Dėl globos (rūpybos) išmokos kreiptis galima nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. Jei kreipiamasi vėliau, priklausanti išmoka paskiriama ir sumokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

 • Vaiko globėjas, turintis teisę gauti vienkartinę išmoką gimus vaikui, dėl šios išmokos turi kreiptis per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos.

 • Vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti skiriama, jei prašymą šiai išmokai skirti savivaldybės administracijai asmuo pateikė, iki jam sukako 25 metai.

Daugiau informacijos apie išmokų tėvų globos netekusiems vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarką rasite:

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme Nr. I-621 (Žin., 1994, Nr.89-1706; 2004, Nr. 88-3208, Nr. 152-5534; 2006, Nr.17-592, Nr.68-2496),
 
Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr.801  (Žin., 2004, Nr.100-3724; 2006, Nr.111-4226).

 

Kreiptis dėl informacijos apie valstybės paramą būstui įsigyti į Trakų rajono
savivaldybės administracijos Turto valdymo ir apskaitos tarnybą, adresu Vytauto g.
33, kab. 112, Trakai, tel.(8 528)58 308.