Į pradžią

Trakų rajono savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai,
tel. (8 528) 51 527, faks. (8 528) 53 140, el.paštas
info@trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 181626536

Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliesiems
Savivaldybė

Svarbūs dokumentai
Nuotraukos

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Gyventojams
Verslininkams
Nevyr. organizacijos
INFORMACIJA APIE BŪSTO PRITAIKYMĄ NEĮGALIESIEMS 2016 – 2018 METAIS

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas – tai minimalus pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems su judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Būstas gali būti pritaikomas

► Neįgaliesiems, deklaravusiems gyvenamąją vietą Trakų rajono savivaldybėje, nuolatinai ten gyvenantiems ir  kuriems yra nustatyti specialieji poreikiai dėl judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų:

 • labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

►  Būstas pritaikomas 1 kartą per 10 metų.

► Būstas  gali būti pritaikomas anksčiau nustatyto termino:

 • kai asmeniui nustatomas didesnis negu praėjusio pritaikymo metu judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimas;
 • asmuo, kuriam buvo skirtas laiptų  kopiklis;
 • asmuo, kurio amžius nuo 7 iki 24 metų.

Reikalavimai pritaikomam būstui

►Būstas yra neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta.

► Būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką.

►Būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam priklausantis būstas būtų pritaikytas.

► Dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla.

► Naujos statybos būstas pripažintas tinkamu naudoti.

► Būstas įregistruotas Nekilnojamo turto registre.

► Būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį).

► Būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas).

Būsto pritaikymo eilės

Pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

Antroji eilė - asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

► Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išsidėstymo eilę:

 • dializuojami asmenys, turintys slaugos poreikį;
 • besimokantiems asmenims;
 • dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.

Būsto pritaikymo poreikį nustato komisija.

Dokumentai, kurie būtini įrašymui į eilę

 • laisvos formos  prašymas;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 •  mokinio ar studento  pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys);
 • išrašą ar jo kopiją iš medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros ar pats įsigijęs techninės pagalbos neįgaliesiems priemones;
 • buto ar namo Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos (inventorinės bylos) kopija, jei šiuos dokumentus pareiškėjas turi;
 • kitą svarbią pareiškėjui  informaciją.

 KREIPTIS DĖL BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS

► Gali kreiptis neįgalusis ar jo įgaliotas asmuo, globėjas (rūpintojas), bet kuris iš neįgalų vaiką auginančių tėvų.

► Dėl būsto pritaikymo reikia kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Birutės g. 28, Trakai) arba Skyriaus specialistą socialinį darbą dirbantį seniūnijoje. pagal gyvenamąją vietą. Informacija teikiama: tel. (8 528) 51 017, el.p. soc.parama@trakai.lt

Daugiau informacijos dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems galima rasti:

 • Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme ir jo pakeitimuose;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1408 patvirtinto nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programoje;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 patvirtino Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016 – 2018 metų priemonių plane;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakyme Nr. A1-460 Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016 – 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo.
 • Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme 2016 m. balandžio 1 d. Nr.P2-327 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo”;
 • Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme 2016 m. balandžio 1d. Nr.P2– 326 ,,Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems vykdymo Trakų rajono savivaldybėje 2016-2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.
naujas
Rajonas
Naujienų prenumerata
Renginių kalendorius


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

© Trakai. Visos teisės saugomos. El. paštas: info@trakai.lt Kopijuoti ir platinti www.trakai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama
Informacija interesantams teikiama telefonais (8 528) 55 487 ir (8 528) 51 527. Dėl netikslumų svetainėje skambinti telefonu (8 528) 53 177.
Svetainę sukūrė Idamas. Panaudotas SmartWeb