Iš viso rezultatų:

Trakai

Svarbu

Svarbu

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS ŠAUKIAMAS 2019 M. RUGSĖJO 26

Visi projektai

Ugdymo kokybės gerinimas Lentvario M. Šimelionio gimnazijoje Pagrindinė problema, dėl kurios inicijuojamas projektas – Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje (toliau – Gimnazija) nėra modernių kūrybiškumą skatinančių erdvių (technologijų ir amatų centro, bibliotekos/skaityklos erdvės, modernių klasių ir pan.). Gimnazijos (mokinių skaičius siekia 509) pastatas statytas 1975 metais ir n... Poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario (Graužio) ežero sukūrimas Tam, kad Lentvario miestas būtų patrauklus gyventi, reikalingas gyvenamųjų teritorijų ir viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas. Pagrindinė problema, dėl kurios inicijuojamas projektas – nepakankamai išvystyta viešoji laisvalaikio ir poilsio infrastruktūra bei nesudaromos palankios sąlygos paslaugų sektoriaus plėtrai Lentvario... Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas Rūdiškių gyventojai susiduria su gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumo problema, lyginant su regionų centrų ar kitų Lietuvos didžiųjų miestų gyventojais. Rūdiškėse trūksta traukos centrų, o tie, kurie yra, nėra patrauklūs vietos gyventojams. Mieste trūksta socialinės infrastruktūros, kuri galėtų būti išnaudojama vietos gyventojų l... Daugiafunkcių aikštelių prie Lentvario Motiejaus Šimelionio, Lentvario m. Versmės ir Henriko Senkevičiaus gimnazijų įrengimas Norint pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą yra skatinama rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose urbanistiniuose centruose, pvz. Lentvaryje. Tam, kad Lentvario miestas būtų patrauklus gyventi, reikalingas gyvenamųjų teritorijų ir viešųjų erdvių sistemos kompleksinis sutvarkymas: sutvarkant viešąsias erdves...