Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
Neformalus švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo programų, atitinkančių reikalavimus, sąrašas

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų dėmesiui


Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus, atitinkančius Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. S1-41 (Trakų r. savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. S1-122 redakcija) patvirtinto Trakų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo reikalavimus, teikti savivaldybės administracijos Švietimo skyriui užpildytas NVŠ programų, kurias planuojama vykdyti 2018 metais, paraiškas iki šių metų gruodžio 28 d. Paraiškos teikiamos su lydimu raštu ir registruojamos savivaldybės priimamajame.
Teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Programos turi būti registruotos KTPRR (Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre).
Atkreipiame dėmesį į tai, kad 2017 metais vykdytų programų teikėjai, kurių programų atitiktis buvo nustatyta iki 2017-12-31, privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl programų atitikties pratęsimo. Prašymas dėl programos akreditacijos pratęsimo rašomas ant teikėjo firminio blanko ir registruojamas savivaldybės priimamajame. Prie prašymo pridedama programos paraiškos forma, išspausdinta iš KTPRR.

Paraiškos forma

KVIEČIAME RINKTIS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO 2018 M. AKREDITUOTAS PROGRAMAS 

NVŠ teikėjo pavadinimas

NVŠ programos pavadinimas

Amžiaus grupė

Ugdymo kryptys

Telefono numeris

El. paštas

Trakų r. savivaldybės viešoji biblioteka

Kūrybiškumo saviraiškos studija

6-14 m.

Teatras, etnokultūra, dailė, medijos

8 528 55491

8 528 55461

8 528 22103

info@biblioteka.lt

i.jociene@trakubiblioteka.lt

d.bagdziuviene@trakubiblioteka.lt

VšĮ Trakų švietimo centras

Vanduo, molis, vaškas – draugai?

6-16m.

Sportas, technologijos

8528 55413

Centras.trakai@gmail.com

Vanduo ir sportas – sveikata

12-15 m.

SUP 20-21 m.

Sportas

8528 55413

Centras.trakai@gmail.com

Molis paklūsta man

6-16 m.

SUP 20-21 m.

Tecnologijos

8528 55413

Centras.trakai@gmail.com

Plaukimo mokyklėlė

6-11 m.

SUP 20-21 m.

Sportas

8528 55413

Centras.trakai@gmail.com

         

Viešieji interneto prieigos taškai

 

IT projektų vadyba ir komandinis darbas Trakų r.

10-17 m.

Informacinės technologijos

868547445

ingaz@vipt.lt 

Mobiliųjų aplikacijų kūrimas Trakų r.

13-18 m.  Informacinė technologijos  86547445  indaz@vipt.lt 

Ugnė Lipinskaitė

Gatvės šokiai

6-18 m.

Šokis

865899908

ulipinskaite@gmail.com 

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija

Gyva pažintis su tradiciniu amatu

6-19 m.

Etnokultūra, technologijos

869827197

trakuamatucentras@gmail.com

Asociacija ,,Intelektinio Kapitalo Ugdymas

Lyderystės ABC

11-19 m.

SUP 20-21 m.

Lyderystė,

verslumas

868467325

info@success.lt

Asta Mačėnė

Dainavimo pagrindai

6-19 m.

Muzika

868209107

Asta.macene@gmail.com

Gitarų orkestras

6-19 m.

Muzika

868209107

Asta.macene@gmail.com 

Lietuvos šaulių sąjunga Karaliaus Mindaugo 10-oji rinktinė

Trakų rajono jaunųjų šaulių ugdymo programa

11-19 m.

Pilietiškumas, turizmas ir kraštotyra

 

861473716

vilnius@sauliusajunga.lt

VŠĮ „Sostinės krepšinio mokykla“

Krepšinis

6-19 m.

Sportas, turizmas ir kraštotyra, pilietiškumas

867924419

info@skm.lt

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras

,,Spalvų dėžutė“

7-14 m.

Technologijos

865279749

868030679

Seimai.vaikams@gmail.com

Ieva Tijūnėlienė

Svirpliukų ABC (smuiko pradžiamokslis)

8-10 m.

Muzika

868610636

ievatjn@gmail.com 

Asociacija Krepšinio klubas ,,Trakai“

Krepšinio treniruotės ir varžybos

6-18 m.

Sportas

865544770

trakiskis@yahoo.com

Viešoji įstaiga „Futbolo ABC“

„Aukime su futbolu“

6-18 m.

Sportas

860135288

buitine@gmail.com

Robotikos akademija

Smagioji robotika – Trakai

8-13 m.

Techninė kūryba

852526213

info@robotikosakademija.lt

Robotikos akademija

Ankstyvoji robotika

6-9 m.

 Techninė kūryba 852526213  info@robotikosakademija.lt 

Robotikos akademija

FIRST LEGO League (FLL) robotoika– Trakai

8-12 m.

14-16 m. ir 18m.

 Techninė kūryba 852526213  info@robotikosakademija.lt 

Taikomoji robotika– Trakai

14-18 m.

 Techninė kūryba 852526213  info@robotikosakademija.lt 

 

Pastaba. NVŠ krepšelis skiriamas tik moksleiviams nuo 7 metų amžiaus. Pateikti Švietimo skyriui iki 2017 m. sausio 20 d. programoje dalyvaujančių vaikų sąrašą, suformuotą Mokinių registre ir paslaugų teikimo sutarčių kopijas.

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus informacija


 

Keičiasi neformaliojo vaikų švietimo finansavimo šaltinis 

Informuojame, kad nuo 2016 metų balandžio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 303 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo įteisintas neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) finansavimas 2016 m. balandžio –gruodžio mėnesiais ES struktūrinių fondų lėšomis. Atitinkamai pakoreguotas Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, kuriame įteisintas NVŠ finansavimas valstybės biudžeto ir/arba Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis, ir kiti teisės aktai. Šiuo metu parengtas Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo bus atitinkamai pakoreguotas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas. Esant poreikiui taip pat bus koreguojamos sutartys su NVŠ teikėjais. 

Savivaldybė Mokinio krepšelio lėšomis NVŠ programas finansavo tik už I ketvirtį, tolesnis finansavimas numatytas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis. 

Švietimo ir mokslo ministerija parengė ES struktūrinių fondų projektą, kurio pagrindinis tikslas – NVŠ programų finansavimo tęstinumo užtikrinimas. Projekto vykdytoju numatytas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, jo partneriais – visos 60 savivaldybių, su jomis bus pasirašomos sutartys, kuriose bus numatyti įsipareigojimai į NVŠ veiklas įtraukti nustatytą vaikų skaičių, ir projekto vykdytojo atsakomybė periodiškai pervesti sutartyje nustatyto dydžio lėšas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad finansavimo šaltinio pokyčiai nesumažina vaikų dalyvavimo NVŠ galimybių ir nutraukti sutarčių tarp teikėjo ir paslaugos gavėjo nėra pagrindo. Švietimo ir mokslo ministerija patikina, kad lėšos, skirtos savivaldybei NVŠ programoms finansuoti, nesumažės, todėl prašome NVŠ teikėjų nenutraukti sutarčių su mokiniais ar jų tėvais ir neprašyti paslaugos gavėjų nuo balandžio 1 d. susimokėti visą NVŠ programos dalyvio mokestį.
 

 

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo sutarties forma (sutatries pasirašymo terminas pratęstas iki 2016 m. kovo 9 d.)
 
Neformaliojo vaikų švietimo programos užsiėmimų grafiko forma

2016 metų neformaliojo vaikų švietimo programų, atitinkančių reikalavimus, sąrašas
 
Trakų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas
 
Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos forma

2016 m. sausio 5 d. LR Švietimo ir mokslo ministras įsakymu Nr. V-1 patvirtino Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą. Trakų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo sprendimo projektas yra rengiamas ir bus teikiamas tvirtinti Trakų rajono savivaldybės Tarybai.).


Atmintinė neformaliojo vaikų švietimo teikėjams

NVŠ programas (tik mokyklinio amžiaus vaikams) įgyvendinti planuojama pradėti vasario 1 d., todėl prašome visus NVŠ teikėjus pradėti pasirengimo darbus:

1 Žingsnis:Užsiregistruoti į švietimo registrus

 • Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjui į ŠMIR[1] (pačiam, arba per savivaldybę, kurioje teikėjas registruotas, www.smir.smm.lt, elektroninė forma). Laisvasis mokytojas registruojasi tik per savivaldybę (užpildo Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę). Juridiniams asmenims taip pat rekomenduojama registruotis per savivaldybę. Kitos registravimo kortelės.

 • Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR[2] (pačiam, per www.ktprr.smm.lt, elektroninė forma). Registruojant programą reikia užpildyti 1) teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa), 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus siųsti ITC [3]el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius).Užregistravęs programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei (2 Žingsnis).

2  Žingsnis: Pateikti iki sausio 27 d. paraišką savivaldybei, kurioje registruotas.

 • Pildoma NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma (LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsak. Nr. V-1 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedas).

 • Programos gali būti teikiamos 9, 5 (vasaris-birželis), 4 (rugsėjis-gruodis) mėn., nurodant valandų sk. (ne mažiau 8 val per mėnesį).

 • Pateikti savivaldybei, kurioje vykdys programą, užpildytą NVŠ programos paraišką.

  Jei teikėjas vykdys tą pačią arba skirtingas programas keliose savivaldybėse, į tas savivaldybes turi pateikti programų paraiškas!

 • Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl teikėjo ir pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Informacija dėl NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu iki sausio 29 d. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, teikėjas pereina prie 3 žingsnio...

 • Gauti leidimą dirbti su Mokinių registru:

  užpildytus ir pasirašytus Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą (Mokyklos naudotojo registracijos prašymas) ir Mokinių registro/informacinės sistemos naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį) siųsti:

  valstybinės, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir laisvieji mokytojai siunčia ITC, adresu Suvalkų g. 1, Vilnius). Skenuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu irena.vainoriene@itc.smm.lt

  -  savivaldybių pavaldumo įstaigos (NVŠ mokyklos, kultūros centrai ir t. t.) savivaldybės nustatyta tvarka siunčia savo savivaldybės už Mokinių registrą atsakingam darbuotojui.

  Prašymo ir pasižadėjimo formas rasite http://portalas.emokykla.lt/mokiniuDB/Bendrai naudojami dokumentai/

  Prašymą ir pasižadėjimą pildo asmuo, atsakingas už Mokinių registro duomenų tvarkymą (nebūtinai tai bus įstaigos vadovas!)

  Prašant suteikti duomenų tvarkytojo teises, būtina pabraukti reikiamus: mokinio įregistravimo-koregavimo, blankų skirstymo, pažymėjimų formavimo ir spausdinimo, mokinio krepšelio skaičiavimo, egzaminų planavimo, sąrašų formavimo, kompetencijų vertintojo.

  • Pasitikrinti www.aikos.smm.lt/vaikai/ ar matoma teikėjo atitiktį praėjusi programa. Jeigu teikėjas užregistravo programą KTPRR, bet nepaspaudė mygtuko „Pateikti akredituoti“, Mokinių registras negalės priskirti vaikų teikėjo programai!

  Informacija apie Mokinių registrą teikiama tel.8 5 2356 143.

3 Žingsnis: Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais

 • Visais būdais viešinti programą, kviesti vaikus, registruoti juos į programą.

 • Su vaikų tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis. Sutartyje būtina nurodyti, kad programai skiriama NVŠ tikslinių lėšų suma, kurios dydį nustatys savivaldybė savo sprendimu, programos trukmę, val. skaičių.

 • Vaikus, su kuriais sudarytos sutartys, registruoti Mokinių registre (reikės nurodyti kiekvieno vaiko sutarties numerį). Sudarytos sutartys ir mokinių registravimas turi būti atliktas nuo sausio 29 iki vasario 4 d.

 • Iki vasario 5 d. iš Mokinių registro išspausdinti vaikų, su kuriais sudarytos sutartys, sąrašą.

4 Žingsnis: Pasirašyti sutartį su savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą.

 • Pateikti savivaldybei (arba savivaldybėms, jei teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse) iš Mokinių registro išspausdintą vaikų sąrašą (-us) iki 2016 m. vasario 5 d.

 • Pasirašyti su savivaldybe NVŠ lėšų skyrimo sutartį (pagal teikėjo pateiktą vaikų sąrašą ir sudarytų sutarčių kopijas) pirmam 2016 m. pusmečiui.

 • Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda sutartyje nurodytą lėšų sumą teikėjui.

 • Teikėjas nuo vasario 1 d. vykdo NVŠ programą pagal savo sudarytą ir su Švietimo skyriumi suderintą grafiką.

5 Žingsnis:Atsiskaityti

 • Pateikti ataskaitas į ŠVIS[4]

 • Atsiskaityti su savivaldybe jos nustatyta tvarka.

 

[1] ŠMIR – Švietimo ir mokslo institucijų registras

[2] KTPRR – Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras

[3]ITC – Švietimo informacinių technologijų centraswww.itc.smm.lt
 
[4] ŠVIS – Švietimo valdymo informacinė sistema www.svis.smm.lt

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė