Trakų rajono savivaldybė - SOCIALINĖ PARAMA NEĮGALIEMS VAIKAMS

Trakų rajono

savivaldybė

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė

Strateginiai planai

Naujienų prenumerata

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     

Nevyriausybinės org.

Neformalus jaunimas

SOCIALINĖ PARAMA NEĮGALIEMS VAIKAMS
 
SOCIALINĖ  PARAMA  NEĮGALIEMS VAIKAMS

1. Šalpos pensija
 
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (2005 m.geužės 19 d. NrX-210) Teisę gauti turi neįgalūs vaikai iki 18 metų amžiaus.
Dydis. Vaikai, kuriems nustatyta sunki negalia – 2 bazinių pensijų dydžio, vidutinė negalia – 1,5 bazinių pensijų dydžio, lengva negalia – 1 bazinės pensijos dydžio.
Reikalingi dokumentai:
1) prašymas;
2) asmens tapatybės dokumentas;;
3) gydytojų konsultacinės komisijos išduota vaiko invalidumo pažyma;
4) vaiko (įvaikio) invalido gimimo liudijimas;
5) asmens rašytinis pareiškimas, kad jam nėra paskirta ir mokama  kita Šalpos
išmokų įstatymo 2 str. 5 dalyje nurodyta pensija ar jos išmoka taip pat, kad jam nėra paskirta Šalpos išmoka kitoje savivaldybėje;
6) globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos ( jeigu nesukakęs 18 metų asmuo
apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduota pažyma apie tai, kokį valstybės ar savivaldybės išlaikymą vaikas joje gauna – visišką ar dalinį.
7) Kiti dokumentai pagal pareikalavimą.
Kreiptis dėl informacijos apie šalpos pensijos skyrimo ir mokėjimo tvarką į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Trakai, tel. 58316.
 
2. Tikslinės kompensacijos slaugos išlaidoms
 
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (2004 m. sausio 20 d., Nr. IX-1966).
Teisę gauti turi neįgalūs vaikai, kuriems nustatyta sunki ar vidutinė  negalia,
nepaisant to, ar jiems nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, ar ne.
Dydis. Neįgaliems vaikams, kuriems nustatyta sunki negalia – 1 bazinės pensijos (172 Lt) dydžio, vidutinė negalia – 0,5 bazinės pensijos (86 Lt) dydžio.
Reikalingi dokumentai:
1) prašymas;
2) asmens tapatybės dokumentas;;
3) gydytojų konsultacinės komisijos išduota vaiko invalidumo pažyma;
4) vaiko (įvaikio) invalido gimimo liudijimas;
5) asmens rašytinis pareiškimas, kad jam nėra paskirta ir mokama  kita Šalpos
išmokų įstatymo 2 str. 5 dalyje nurodyta pensija ar jos išmoka taip pat, kad jam nėra paskirta Šalpos išmoka kitoje savivaldybėje;
6) globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos ( jeigu nesukakęs 18 metų asmuo
apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduota pažyma apie tai, kokį valstybės ar savivaldybės išlaikymą vaikas joje gauna – visišką ar dalinį.
7) Kiti dokumentai pagal pareikalavimą.
Kreiptis dėl informacijos apie tikslinės kompensacijos slaugos išlaidoms skyrimo ir mokėjimo tvarką į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Trakai, tel. 58316.
 
3. Slaugos pašalpa
 
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (2004 m. sausio 20 d., Nr. IX-1966).
Teisę gauti turi visiškos negalios neįgalieji, kai jie yra slaugomi namuose arba
apgyvendinami ar slaugomi globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, kurios nėra visai ar iš dalies finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų.
Dydis:1,5 bazinės pensijos ( 258 Lt) dydžio.
Reikalingi dokumentai:
1) prašymas;
2) asmens tapatybės dokumentas;;
3) gydytojų konsultacinės komisijos išduota vaiko invalidumo pažyma;
4) vaiko (įvaikio) invalido gimimo liudijimas;
5) asmens rašytinis pareiškimas, kad jam nėra paskirta ir mokama  kita Šalpos
išmokų įstatymo 2 str. 5 dalyje nurodyta pensija ar jos išmoka taip pat, kad jam nėra paskirta Šalpos išmoka kitoje savivaldybėje;
6) globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos ( jeigu nesukakęs 18 metų asmuo
apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduota pažyma apie tai, kokį valstybės ar savivaldybės išlaikymą vaikas joje gauna – visišką ar dalinį.
7) Kiti dokumentai pagal pareikalavimą.
Kreiptis dėl informacijos apie slaugos pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarką į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Trakai, tel. 58316.
 
4. Transporto išlaidų kompensacija
 
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas (2000 m. kovo 30 d., Nr. VIII-1605).
 Socialinės apsaugos ir darbo ministrės  2000 m. spalio  20d. įsakymas Nr. 92
„Dėl transporto išlaidų ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio
pritaikymo išlaidų kompensacijų mokėjimo sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims tvarkos patvirtinimo“.
Teisę gauti turi neįgalūs vaikai pagal Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų patvirtintą ligų sąrašą.
Dydis. 0,25 minimalaus gyvenimo lygio ( 125 Lt x 0,25 MGL =31,25 Lt).
Reikalingi dokumentai:
1) prašymas;
2) asmens tapatybės dokumentas;
3) MSEK invalidumo pažymėjimas, kuriame turi būti įrašas dėl teisės gauti šią
kompensaciją;
Kreiptis dėl informacijos apie transporto išlaidų kompensacijos skyrimo ir mokėjimo tvarką į  Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Trakai, tel. 58316.

5. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
 
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas (1998 m. gruodžio 15 d. Nr. VIII-969).
 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas ( 2003 m. birželio 17 d. Nr. IX
-1630).
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ir sveikatos apsaugos ministrų 2000
m. kovo 16 d. įsakymas Nr.259/153 „Dėl moksleivių mokymo namuose organizavimo tvarkos“.
 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (2004 m.
gegužės 11 d. Nr. IX-2228).
Teisę būti ugdomais turi visi neįgalūs vaikai, nesvarbu, koks jų neįgalumo lygis.Neįgalieji ugdomi mokyklose ir kitose įstaigose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, atsižvelgiant į jų specialiuosius ugdymosi poreikius, sugebėjimus ir fizinę bei psichinę būklę. Negalintiems lankyti ugdymo, mokymo įstaigų, ir jų tėvams specialioji pedagoginė pagalba teikiama namuose.
Kreiptis dėl informacijos apie neįgalių vaikų ugdymą į Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrių adresu Kudirkos g. 14, kab. 21, Trakai, tel.55579 arba į ikimokyklines įstaigas ir į bendrojo lavinimo mokyklas.

PARAMA ASMENIMS SLAUGANTIEMS VAIKUS INVALIDUS
 
8. Socialinė pašalpa
 
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas (2003 m. liepos 1 d., Nr. IX-1675) pakeitimai ir papildymai.
 Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. S1-45
„Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“.
 Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr.
S1-394 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. S1-45 dalinio pakeitimo“.
Teisę gauti turi asmuo, slaugantis savo vaiką, kuriam nuolatinės slaugos (pagalbos, priežiūros) būtinumas nustatytas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu jo pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas ir nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės  normatyvo.
Dydis. 90 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų (135 Lt) šeimai ir vidutinių šeimos pajamų per mėnesį.
Reikalingi dokumentai:
1) prašymas – paraiška
2) asmens tapatybės dokumentas;
3) pažyma apie šeimos sudėtį (iš seniūnijos);
4) suaugusių šeimos narių asmens tapatybės dokumentai;
5) vaikų (vaiko) gimimo liudijimai ar asmens tapatybės dokumentai;
6) pensininko, invalidumo pažymėjimas;
7) pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
8) būsto savininko ar jo įgalioto asmens pažyma – pranešimas iš deklaravimo
įstaigos apie jam priklausančiame būste gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
9) pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės pašalpos mėnesio);
10) šeimos narių socialinio draudimo pažymėjimai;
11) neturinčių socialinio draudimo pažymėjimo šeimos narių pažymos iš
gyvenamosios vietos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus, kad nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
12) pažymos iš gyvenamosios vietos valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos skyriaus, kad asmuo, sulaukęs pensinio amžiaus arba pripažintas invalidu, neturi teisės į valstybinio socialinio draudimo pensiją;
13) valstybinės teritorinės darbo biržos pažyma;
14) pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;
15) žemės nuosavybės liudijimas arba pažyma apie turimą (nuomojamą) žemę;
16) transporto priemonių įsigijimą liudijančius dokumentus ( pirkimo –pardavimo sutartis, dovanojimo sutartis);
17) MSEK išduota pažyma apie nuolatinę slaugos šeimos nariui būtinumą;
18) santuokos liudijimas;
19) ištuokos liudijimas;
20) mirties liudijimas;
21) teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta
sutartis dėl vaikų išlaikymo;
22) įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaikų
išlaikymą;
23) teismo nutartis (ieškinys su rezoliucija) neskirti bylos dėl tėvystės
nustatymo nagrinėti teismo posėdyje;
24) banko atsiskaitomoji sąskaita arba mokėjimo kortelė;
25) pažyma iš kitos savivaldybės apie mokamas (nemokamas) išmokas kai šeimos nariai deklaruoja gyvenamąsias vietas skirtingose savivaldybėse;
26) kiti dokumentai pagal pareikalavimą.
Kreiptis dėl informacijos apie socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarką į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Trakai, tel. 58316.
 
9. Kompensacija už komunalines paslaugas
 
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas (2003 m. liepos 1 d., Nr. IX-1675) pakeitimai ir papildymai.
 Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. S1-45
„Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“.
 Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr.
S1-394 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. S1-45 dalinio pakeitimo“.
Teisę gauti turi šeima, kurioje vienas iš šeimos narių slaugo savo vaiką, kuriam
nuolatinės slaugos būtinumas nustatytas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu šeimos pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas ir nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės  normatyvo.
 Dydis. Priklausomai nuo šeimos pajamų turi mokėti:
- už normatyvinio būsto ploto šildymą – 25 procentai vidutinių šeimos pajamų
per mėnesį ir minimalių šeimos pajamų (šeimos narių skaičius  1 MGL) skirtumo;
- už normatyvinį karšto vandens kiekį – 5 procentai vidutinių šeimos pajamų
per mėnesį;
- už normatyvinį šalto vandens kiekį – 2 procentai vidutinių šeimos pajamų per
mėnesį.
Reikalingi dokumentai:
27) prašymas – paraiška
28) asmens tapatybės dokumentas;
29) pažyma apie šeimos sudėtį (iš seniūnijos);
30) suaugusių šeimos narių asmens tapatybės dokumentai;
31) vaikų (vaiko) gimimo liudijimai ar asmens tapatybės dokumentai;
32) pensininko, invalidumo pažymėjimas;
33) pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
34) būsto savininko ar jo įgalioto asmens pažyma – pranešimas iš deklaravimo
įstaigos apie jam priklausančiame būste gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
35) pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės pašalpos mėnesio);
36) šeimos narių socialinio draudimo pažymėjimai;
37) neturinčių socialinio draudimo pažymėjimo šeimos narių pažymos iš
gyvenamosios vietos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus, kad nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
38) pažymos iš gyvenamosios vietos valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos skyriaus, kad asmuo, sulaukęs pensinio amžiaus arba pripažintas neįgaliu, neturi teisės į valstybinio socialinio draudimo pensiją;
39) valstybinės teritorinės darbo biržos pažyma;
40) pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;
41) žemės nuosavybės liudijimas arba pažyma apie turimą (nuomojamą) žemę;
42) transporto priemonių įsigijimą liudijančius dokumentus ( pirkimo – pardavimo sutartis, dovanojimo sutartis);
43) MSEK išduota pažyma apie nuolatinę slaugos šeimos nariui būtinumą;
44) santuokos liudijimas;
45) ištuokos liudijimas;
46) mirties liudijimas;
47) teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta
sutartis dėl vaikų išlaikymo;
48) įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaikų
išlaikymą;
49) teismo nutartis (ieškinys su rezoliucija) neskirti bylos dėl tėvystės
nustatymo nagrinėti teismo posėdyje;
50) banko atsiskaitomoji sąskaita arba mokėjimo kortelė;
51) pažyma iš kitos savivaldybės apie mokamas (nemokamas) išmokas kai šeimos nariai deklaruoja gyvenamąsias vietas skirtingose savivaldybėse;
52) kiti dokumentai pagal pareikalavimą.
Kreiptis dėl informacijos apie kompensacijų už komunalines paslaugas skyrimo ir
mokėjimo tvarką į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Trakai, tel. 58316.
 
10. Valstybės parama būstui įsigyti
 
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatymas (2002 m. lapkričio 12 d., Nr. IX-1188).
Teisę gauti turi šeimos, kuriose yra neįgalus vaikas, kurio judėjimo funkcija
sutrikusi, jei būstas nepritaikytas neįgalaus asmens specialiesiems poreikiams.
Dydis. Iš valstybės biudžeto padengiama 20 procentų suteikto būsto kredito sumos.
Kreiptis dėl informacijos apie valstybės paramą būstui įsigyti į Trakų rajono
savivaldybės administracijos Turto valdymo ir apskaitos tarnybą, adresu Vytauto g. 33, kab. 112, Trakai, tel.58308.