Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
Trakų rajono savivaldybė skelbia patalpų nuomos konkursą
2017-02-17

Trakų rajono savivaldybės administracija skelbia Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto ─ 40.94 kv. m ploto patalpų, Trakų g. 67, Rūdiškių m., Trakų r. sav., unikalus nr. 7996-7015-7016, pažymėtų plane 1-10, 1-13, 1-14, 1-15, 1-17 ir bendro naudojimo patalpų, pažymėtų 1-1, 1-3 (21.09 kv. m), viešą nuomos konkursą

BENROSIOS SĄLYGOS

Trakų rajono savivaldybės administracija Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav., kodas 181626536, skelbia Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo ilgalaikio materialaus (nekilnojamojo) turto – 40.94 kv. m ploto patalpų, Trakų g. 67, Rūdiškių m., Trakų r. sav., unikalus Nr.7996-7015-7016, plane pažymėtų 1-10 (3.09 kv. m), 1-13 (11.52 kv. m), 1-14 (11.48 kv. m), 1-15 (12.80 kv. m) ir 21.09. m bendrojo naudojimo patalpų (1-1, 1-3), iš viso: 62.03 kv. m, nuomos viešą konkursą (toliau ─ Konkursas).

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. S1-307 „Dėl Trakų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta Trakų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarka (1 priedas) ir Trakų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklėmis (2 priedas).

Konkursą vykdo Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu šiam Konkursui vykdyti sudaryta laikinoji viešo nuomos konkurso komisija.

Konkurso būdu išnuomojamų patalpų, Trakų g. 67, Rūdiškių m., Trakų r. sav., naudojimo paskirtis ─ administracinė.

Patalpos išnuomojamos nenumatant teisės keisti nuomojamų patalpų išplanavimą.

Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą plotą mėnesiui ─ 186,06 Eur (3,00 Eur (trys eurai) per mėnesį už vieną kvadratinį metrą, bendras plotas ─ 62,03 kv. m). Į šią sumą neįskaityti komunaliniai mokesčiai, patalpų draudimo, apsaugos ir kiti mokėjimai susiję su negyvenamųjų patalpų aptarnavimu.

Patalpų nuomos sutarties terminas ─ 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasirašymo dienos.

Konkurso dalyvių pradinis įnašas, kuris yra lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui ─ 558,27 Eur (penki šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur, 27 ct), turi būti sumokėti į Trakų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT714010042700030188, esančią AB DNB banke.

Pavyzdinė nuomos sutartis dėl patalpų nuomos su būsimu laimėtoju pridedama.

Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami Konkurso dalyvių vokai su pasiūlymais, vieta – Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, Trakų m., 202 kabinetas (Mažoji posėdžių salė). Posėdis įvyks 2017 m. kovo 6 d. 10.00 val. Šiame posėdyje gali dalyvauti visi pasiūlymus pateikę Konkurso dalyviai arba tinkamai, įstatymų nustatyta tvarka, įgalioti jų atstovai.

Dėl papildomos informacijos apie Konkurso sąlygas ir patalpas kreiptis į Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Jadvygą Savickaitę-Mikailienę (111 kab.), el. paštu jadvyga.savickaite@trakai.lt arba į Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Ireną Demčenkienę (111 kab.) el. p. irena.demcenkiene@trakai.lt, tel. (8 528) 58 308. Pretendentai gali atvykti apžiūrėti patalpas 2017 m. vasario 20─23 d. nuo 9.00 iki 12.00 val. iš anksto susitarę su kontaktiniu asmeniu Tadeušu Pavlovskiu, Rūdiškių seniūnijos seniūniu, tel. (8 528) 572 14, el. p. rudiskes@trakai.lt.

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis priimami nuo 2017 m. kovo 3 d. 9.00─12.00 val. Trakų rajono savivaldybės administracijoje, adresu Vytauto g. 33, Trakų m., (111 kab.). Paraiškas registruoja Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Demčenkienė.

Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai, EEE valstybėse įsisteigusios įmonės, organizacijos ir jų filialai, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – Konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai iki skelbime nurodyto laiko pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas nuomos konkurso skelbtas pavadinimas (TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (62.03 KV. M) ADMINISTRACINIŲ I AUKŠTO PATALPŲ, TRAKŲ G. 67, RŪDIŠKIŲ M., TRAKŲ R. SAV., PASTATO UNIKALUS NR. 7996-7015-7016), turto buvimo vieta (Trakų g. 67, Rūdiškių m., Trakų r. sav.) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui".

Voke turi būti pateikta:

1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas, arba juridinio asmens, juridinio asmens filialo, Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėse įsisteigusių įmonių, organizacijų ir jų filialų (nesvarbu, ar filialai įregistruoti Lietuvos Respublikoje ar kitoje EEE valstybėje), pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;

2. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją), EEE valstybėse įsisteigusių įmonių, organizacijų ar jų filialų, įregistruotų kitoje EEE valstybėje, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos;

Paraiška turi būti pasirašyta Konkurso dalyvio arba jo įgalioto atstovo.

Konkurso dalyvis pateikdamas voką su paraiška, privalo pateikti banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad Konkurso dalyvis į Nuomotojo nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Gautas Konkurso dalyvio vokas su paraiška registruojamas Konkurso registravimo lape įrašant konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, voko su paraiška gavimo datą ir laiką (minutės tikslumu), ant voko užrašomas konkurso dalyvio registracijos eilės numeris.

VOKŲ SU KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOMIS ATPLĖŠIMAS IR VERTINIMAS

Iki Konkurso komisijos posėdžio Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami.

Vokai su konkurso dalyvių paraiškomis atplėšiami 2017 m. kovo 6 d. 10.00 val. Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų rajono savivaldybės administracijoje, 202 kab. (Mažojoje posėdžių salėje).
 

Trakų rajono savivaldybės informacija 

komentarų nėra
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė