Trakų rajono savivaldybė - Socialinė parama 2 grupes neįgaliems

Trakų rajono

savivaldybė

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė

Strateginiai planai

Naujienų prenumerata

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     

Nevyriausybinės org.

Neformalus jaunimas

Socialinė parama 2 grupes neįgaliems
SOCIALINĖ  PARAMA  II  GRUPĖS  NEĮGALIESIEMS
 
1. Šalpos pensija
 
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (2004 m. sausio 20 d., Nr. IX-1966).
Teisę gauti turi:
1) II grupės neįgalieji, tapę neįgaliaisias iki tos dienos, kai jiems sukanka 24 metai, tai pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių neįgaliais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki tos dienos, kai jiems sukanka 26 metai.
2) Tėvai, globėjai ar rūpintojai, pripažinti II grupės neįgaliais, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgalius vaikus, I ar II  grupės neįgaliuosius nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės neįgaliais iki 18 metų, taip pat visiškos negalios neįgalius
3) Motinos pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ir daugiau vaikų pripažintos II grupės neįgaliosiomis.
Dydis. 1 punkte nurodytiems asmenims 1,5 BP (bazinės pensijos) dydžio per mėnesį. 2
ir 3 punktuose nurodytiems asmenims 1 BP dydžio per mėnesį.
Reikalingi dokumentai:
1) prašymas;
2) asmens tapatybės dokumentas;
3) MSEK išduotas invalidumo pažymėjimas arba GKK arba Neįgalumo arba darbingumo lygio nustatymo tarnybos  išduota pažyma.
4) asmens gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus pažyma apie asmeniui paskirtas ir mokamas valstybines socialinio draudimo, nukentėjusiųjų asmenų, mokslininkų valstybines pensijas, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, išmokų dydžius arba pažyma, kad nurodytos pensijos ar kompensacijos nėra paskirtos ir mokamos;
5) asmens rašytinis pareiškimas, kad jam nėra paskirta ir mokama  kita Šalpos išmokų įstatymo 2 str. 5 dalyje nurodyta pensija ar jos išmoka taip pat, kad jam nėra paskirta Šalpos išmoka kitoje savivaldybėje;
6) Kiti dokumentai pagal pareikalavimą.
Kreiptis dėl informacijos apie šalpos pensijos skyrimo ir mokėjimo tvarką į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Trakai, tel. 58316.
 
2. Tikslinės kompensacijos slaugos išlaidoms
 
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (2004 m. sausio 20 d., Nr. IX-1966).
Teisę gauti turi II grupės neįgalieji, tapę neįgaliais iki tos dienos, kai jiems sukanka 24 metai, tai pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių neįgaliais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki tos dienos, kai jiems sukanka 26 metai, - jeigu jiems nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas.
Dydis. 0,5 BP dydžio per mėnesį.
Reikalingi dokumentai:
7) prašymas;
8) asmens tapatybės dokumentas;
9) MSEK išduotas invalidumo pažymėjimas arba GKK arba Neįgalumo arba darbingumo lygio nustatymo tarnybos  išduota pažyma;
10) asmens gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus pažyma apie asmeniui paskirtas ir mokamas valstybines socialinio draudimo, nukentėjusiųjų asmenų, mokslininkų valstybines pensijas, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, išmokų dydžius arba pažyma, kad nurodytos pensijos ar kompensacijos nėra paskirtos ir mokamos;
11) asmens rašytinis pareiškimas, kad jam nėra paskirta ir mokama  kita Šalpos išmokų įstatymo 2 str. 5 dalyje nurodyta pensija ar jos išmoka taip pat, kad jam nėra paskirta Šalpos išmoka kitoje savivaldybėje;
12) Kiti dokumentai pagal pareikalavimą.
Kreiptis dėl informacijos apie tikslinės kompensacijos slaugos išlaidoms skyrimo ir mokėjimo tvarką į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Trakai, tel. 58316.
 
3. Transporto išlaidų kompensacija
 
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas (2000 m. kovo 30 d., Nr. VIII-1605).
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės  2000 m. spalio  20d. įsakymas Nr. 92 „Dėl transporto išlaidų ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų mokėjimo sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims tvarkos patvirtinimo“.
Teisę gauti turi II grupės neįgalieji, turintys sutrikusią judėjimo funkciją.
Dydis. 0,25 MGL (minimalus gyvenimo lygis).
Reikalingi dokumentai:
1) prašymas;
2) asmens tapatybės dokumentas;
3) MSEK invalidumo pažymėjimas, kuriame turi būti įrašas dėl teisės gauti šią kompensaciją arba GKK arba Neįgalumo ar darbingumo lygio nustatymo tarnybos  išduota pažyma;
Kreiptis dėl informacijos apie transporto išlaidų kompensacijos skyrimo ir mokėjimo tvarką į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Trakai, tel. 58316 bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų rajono skyrių, adresu Karaimų 2, Trakai, tel. 55324.
 
             4. Specialiųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų
                                                                         kompensacija
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas (2000 m. kovo 30 d., Nr. VIII-1605).
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės  2000 m. spalio  20d. įsakymas Nr. 92 „Dėl transporto išlaidų ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų mokėjimosutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims tvarkos patvirtinimo“.
Teisę gauti turi II grupės neįgalieji, turintys sutrikusią judėjimo funkciją, jeigu jie patys gali vairuoti šiuos lengvuosius automobilius.
Dydis. Vieną kartą per 6 metus iki 32 MGL dydžio.
Reikalingi dokumentai:
1) prašymas;
2) asmens tapatybės dokumentas;
3) MSEK išduotas invalidumo pažymėjimas arba GKK ar Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybos  nustatymo tarnybos  išduota pažyma.
4) MSEK arba GKK ar Neįgalumo ir darbingumo lygionustatymo tarnybos   išduotas specialaus automobilio įsigijimo pažymėjimas;
5) asmens sveikatos priežiūros nustatytos formos vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (F Nr. 083 – 1/a), kurioje nurodoma, kad asmuo gali vairuoti specialų lengvąjį automobilį arba vairuotojo pažymėjimas;
6) notariškai patvirtinta pirkimo – pardavimo sutartis arba prekiaujančios organizacijos, pardavusios specialų lengvą automobilį, sąskaita – faktūra ir  kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitas;
7) specialaus lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidų sąskaita-faktūra ir kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitas (asmenims, pirkusiems jau techniškai pritaikytą specialųjį lengvąjį automobilį arba su automatine pavarų dėže, šios sąskaitos – faktūros pateikti nereikia);
8) tuo atveju, kai automobilis buvo remontuojamas, automobilį remontavusios įmonės remonto išlaidų sąskaita – faktūra ir kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitas;
9) transporto priemonės registravimo liudijimas su įrašu „L.a.rankinis valdymas“;
10) kiti dokumentai pagal reikalavimą.
Kreiptis dėl informacijos apie specialiųjų automobilių įsigijomo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją  į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų rajono skyrių, adresu Karaimų 2, Trakai, tel. 55324.arba į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Trakai, tel. 58316.

5. Socialinė pašalpa
 
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas (2003 m. liepos 1 d., Nr. IX-1675) papildymai ir pakeitimai.
 Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. S1-45 „Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“.
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. S1-394 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. S1-45 dalinio pakeitimo“.
Teisę gauti turi II grupės neįgalieji, jeigu jų pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas ir nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės  normatyvo.
Dydis. 90 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų šeimai ir vidutinių šeimos
pajamų per mėnesį.
Reikalingi dokumentai:
1) prašymas – paraiška
2) asmens tapatybės dokumentas;
3) pažyma apie šeimos sudėtį (iš seniūnijos);
4) suaugusių šeimos narių asmens tapatybės dokumentai;
5) vaikų (vaiko) gimimo liudijimai ar asmens tapatybės dokumentai;
6)  invalidumo pažymėjimas;
7) pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
8) būsto savininko ar jo įgalioto asmens pažyma – pranešimas iš deklaravimo įstaigos apie jam priklausančiame būste gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
9) pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės pašalpos mėnesio);
10) šeimos narių socialinio draudimo pažymėjimai;
11) neturinčių socialinio draudimo pažymėjimo šeimos narių pažymos iš gyvenamosios vietos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus, kad nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
12) pažymos iš gyvenamosios vietos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus, kad asmuo  pripažintas invalidu, neturi teisės į valstybinio socialinio draudimo pensiją;
13) valstybinės teritorinės darbo biržos pažyma;
14) pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;
15) žemės nuosavybės liudijimas arba pažyma apie turimą (nuomojamą) žemę;
16) transporto priemonių įsigijimą liudijančius dokumentus ( pirkimo – pardavimo sutartis, dovanojimo sutartis);
17) santuokos liudijimas;
18) ištuokos liudijimas;
19) mirties liudijimas;
20) teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
21) įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaikų išlaikymą;
22) teismo nutartis (ieškinys su rezoliucija) neskirti bylos dėl tėvystės nustatymo nagrinėti teismo posėdyje;
23) banko atsiskaitomoji sąskaita arba mokėjimo kortelė;
24) pažyma iš kitos savivaldybės apie mokamas (nemokamas) išmokas kai šeimos nariai deklaruojagyvenamąsias vietas skirtingose savivaldybėse;
2) kiti dokumentai pagal pareikalavimą.
Kreiptis dėl informacijos apie socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarką į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Trakai, tel.
58316.
 
6. Kompensacija už komunalines paslaugas
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas
gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas (2003 m. liepos 1 d., Nr. IX-1675) papildymai ir pakeitimai.
 Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. S1-45 „Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“.Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. S1-394 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. S1-45 dalinio
pakeitimo“.
Teisę gauti turi II grupės neįgalieji, jeigu jų pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas ir nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės  normatyvo.
Dydis. Priklausomai nuo šeimos pajamų turi mokėti:
- už normatyvinio būsto ploto šildymą – 25 procentai vidutinių šeimos pajamų per mėnesį ir minimalių šeimos pajamų (šeimos narių skaičius  1 MGL) skirtumo;
- už normatyvinį karšto vandens kiekį – 5 procentai vidutinių šeimos pajamų per mėnesį;
- už normatyvinį šalto vandens kiekį – 2 procentai vidutinių šeimos pajamų per mėnesį.
Reikalingi dokumentai:
26) prašymas – paraiška
27) asmens tapatybės dokumentas;
28) pažyma apie šeimos sudėtį (iš seniūnijos);
29) suaugusių šeimos narių asmens tapatybės dokumentai;
30) vaikų (vaiko) gimimo liudijimai ar asmens tapatybės dokumentai;
31)  invalidumo pažymėjimas arba neįgaliojo pažymėjimas;
32) pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
33) būsto savininko ar jo įgalioto asmens pažyma – pranešimas iš deklaravimo įstaigos apie jam priklausančiame būste gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
34) pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės pašalpos mėnesio);
35) šeimos narių socialinio draudimo pažymėjimai;
36) neturinčių socialinio draudimo pažymėjimo šeimos narių pažymos iš gyvenamosios vietos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus, kad nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
37) pažymos iš gyvenamosios vietos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus, kad asmuo  pripažintas invalidu, neturi teisės į valstybinio socialinio draudimo pensiją;
38) valstybinės teritorinės darbo biržos pažyma;
39) pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;
40) žemės nuosavybės liudijimas arba pažyma apie turimą (nuomojamą) žemę;
41) transporto priemonių įsigijimą liudijančius dokumentus ( pirkimo – pardavimo sutartis, dovanojimo sutartis);
42) santuokos liudijimas;
43) ištuokos liudijimas;
44) mirties liudijimas;
45) teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
46) įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaikų
išlaikymą;
47) teismo nutartis (ieškinys su rezoliucija) neskirti bylos dėl tėvystės nustatymo nagrinėti teismo posėdyje;
48) banko atsiskaitomoji sąskaita arba mokėjimo kortelė;
49) pažyma iš kitos savivaldybės apie mokamas (nemokamas) išmokas kai šeimos nariai deklaruoja gyvenamąsias vietas skirtingose savivaldybėse;
50) kiti dokumentai pagal pareikalavimą.
Kreiptis dėl informacijos apie kompensacijų už komunalines paslaugas skyrimo ir mokėjimo tvarką į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Trakai, tel. 58316.
 
PARAMA ASMENIMS SLAUGANTIEMS II GRUPĖS INVALIDUS
 

7. Šalpos kompensacija
 
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (2004 m. sausio 20 d., Nr. IX-1966).
Teisę gauti turi tėvai, kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė  namuose neįgalius vaikus  arba vaikus, pripažintus II grupės neįgaliais nuo vaikystės arba tapusius II grupės neįgaliais iki 18 metų.
Dydis. 1,5 BP dydžio per mėnesį.
Reikalingi dokumentai:
1) prašymas;
2) asmens tapatybės dokumentas;
3) MSEK išduotas invalidumo pažymėjimas, jeigu asmens teisė gauti šalpos kompensaciją siejama su asmens I ar II grupės neįgalumu ar GKK arba Neįgalumo arba darbingumo lygio nustatymo tarnybos  išduota pažyma;
4) asmens gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus pažyma apie asmeniui paskirtas ir mokamas valstybines socialinio draudimo, nukentėjusiųjų asmenų, mokslininkų valstybines pensijas, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, išmokų dydžius arba pažyma, kad nurodytos pensijos ar kompensacijos nėra paskirtos ir mokamos;
5) asmens rašytinis pareiškimas, kad jam nėra paskirta ir mokama  kita Šalpos išmokų įstatymo 2 str. 5 dalyje nurodyta pensija ar jos išmoka taip pat, kad jam nėra paskirta Šalpos išmoka kitoje savivaldybėje;
6) kiti dokumentai pagal pareikalavimą.
Kreiptis dėl informacijos apie šalpos kompensacijos skyrimo ir mokėjimo tvarką į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Trakai, tel.
58316.
 
8. Socialinė pašalpa
 
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas (2003 m. liepos 1 d., Nr. IX-1675) papildymai ir pakeitimai.
 Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. S1-45 „Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“.
 Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. S1-394 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. S1-45 dalinio pakeitimo“.
Teisę gauti turi asmenys slaugantys savo artimuosius, kuriems nuolatinės slaugos būtinumas nustatytas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo ir šeimos pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas šeimai.
Dydis. 90 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų šeimai ir vidutinių šeimos pajamų per mėnesį.
Reikalingi dokumentai:
1) prašymas – paraiška
2) asmens tapatybės dokumentas;
3) pažyma apie šeimos sudėtį (iš seniūnijos);
4) suaugusių šeimos narių asmens tapatybės dokumentai;
5) vaikų (vaiko) gimimo liudijimai ar asmens tapatybės dokumentai;
6)  invalidumo pažymėjimas;
7) pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
8) būsto savininko ar jo įgalioto asmens pažyma – pranešimas iš deklaravimo įstaigos apie jam priklausančiame būste gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
9) pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės pašalpos mėnesio);
10) šeimos narių socialinio draudimo pažymėjimai;
11) neturinčių socialinio draudimo pažymėjimo šeimos narių pažymos iš gyvenamosios vietos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus, kad nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
12) pažymos iš gyvenamosios vietos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus, kad asmuo  pripažintas invalidu, neturi teisės į valstybinio socialinio draudimo pensiją;
13) valstybinės teritorinės darbo biržos pažyma;
14) pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;
15) žemės nuosavybės liudijimas arba pažyma apie turimą (nuomojamą) žemę;
16) transporto priemonių įsigijimą liudijančius dokumentus ( pirkimo – pardavimo sutartis, dovanojimo sutartis);
17) santuokos liudijimas;
68) ištuokos liudijimas;
19) mirties liudijimas;
20) teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
21) įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaikų išlaikymą;
22) teismo nutartis (ieškinys su rezoliucija) neskirti bylos dėl tėvystės nustatymo nagrinėti teismo posėdyje;
23) banko atsiskaitomoji sąskaita arba mokėjimo kortelė;
24) pažyma iš kitos savivaldybės apie mokamas (nemokamas) išmokas kai šeimos nariai deklaruoja gyvenamąsias vietas skirtingose savivaldybėse;
25) kiti dokumentai pagal pareikalavimą.
Kreiptis dėl informacijos apie socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarką į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Trakai, tel.
58316.
 
9. Kompensacija už komunalines paslaugas
 
Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas (2003 m. liepos 1 d., Nr. IX-1675) papildymai ir pakeitimai.
 Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. S1-45 „Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“.
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. S1-394 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. S1-45 dalinio pakeitimo“.
Teisę gauti turi  asmenys slaugantys savo artimuosius, kuriems nuolatinės slaugos būtinumas nustatytas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu jų pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas ir nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės  normatyvo.
Dydis. Priklausomai nuo šeimos pajamų turi mokėti:
- už normatyvinio būsto ploto šildymą – 25 procentai vidutinių šeimos pajamų per mėnesį ir minimalių šeimos pajamų (šeimos narių skaičius  1 MGL) skirtumo;
- už normatyvinį karšto vandens kiekį – 5 procentai vidutinių šeimos pajamų per mėnesį;
- už normatyvinį šalto vandens kiekį – 2 procentai vidutinių šeimos pajamų per mėnesį.
Reikalingi dokumentai:
1) prašymas – paraiška
2) asmens tapatybės dokumentas;
3) pažyma apie šeimos sudėtį (iš seniūnijos);
4) suaugusių šeimos narių asmens tapatybės dokumentai;
5) vaikų (vaiko) gimimo liudijimai ar asmens tapatybės dokumentai;
6)  invalidumo pažymėjimas arba neigaliojo pazymejimas;
7) pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
8) būsto savininko ar jo įgalioto asmens pažyma – pranešimas iš deklaravimo įstaigos apie jam priklausančiame būste gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
9) pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės pašalpos mėnesio);
10) šeimos narių socialinio draudimo pažymėjimai;
11) neturinčių socialinio draudimo pažymėjimo šeimos narių pažymos iš gyvenamosios vietos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus, kad nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
12) pažymos iš gyvenamosios vietos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus, kad asmuo  pripažintas invalidu, neturi teisės į valstybinio socialinio draudimo pensiją;
13) valstybinės teritorinės darbo biržos pažyma;
14) pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;
15) žemės nuosavybės liudijimas arba pažyma apie turimą (nuomojamą) žemę;
16) transporto priemonių įsigijimą liudijančius dokumentus ( pirkimo – pardavimo sutartis, dovanojimo sutartis);
17) santuokos liudijimas;
18) ištuokos liudijimas;
19) mirties liudijimas;
20) teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
21) įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaikų išlaikymą;
22) teismo nutartis (ieškinys su rezoliucija) neskirti bylos dėl tėvystės nustatymo nagrinėti teismo posėdyje;
23) banko atsiskaitomoji sąskaita arba mokėjimo kortelė;
24) pažyma iš kitos savivaldybės apie mokamas (nemokamas) išmokas kai šeimos nariai deklaruoja gyvenamąsias vietas skirtingose savivaldybėse;
25) kiti dokumentai pagal pareikalavimą.
Kreiptis dėl informacijos apie kompensacijų už komunalines paslaugas skyrimo ir
mokėjimo tvarką į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Trakai, tel. 58316.