Į pradžią

Trakų rajono savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai,
tel. (8 528) 51 527, faks. (8 528) 53 140, el.paštas
info@trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 181626536

Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliesiems
Savivaldybė

Svarbūs dokumentai
Nuotraukos

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Gyventojams
Verslininkams
Nevyr. organizacijos
Mero potvarkiai 2008 m.

Data

Numeris

Pavadinimas

2008-01-04 P1-1 Dėl padėkos Marianui Kuzborskiui
2008-01-10 P1-2 Dėl projekto „Nacionalinis diktantas" vykdymo
2008-01-15 P1-3 Dėl valstybės tarnautojų vertinimo
2008-01-23 P1-4 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo
2008-01-23 P1-5 Dėl Trakų globos ir socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
2008-02-01 P1-6 Dėl komisijos sudarymo
2008-02-05 P1-7 Dėl pažymėjimų išdavimo
2008-02-05 P1-8 Dėl privačių interesų deklaravimo
2008-02-06 P1-9 Dėl Trakų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos
2008-02-07 P1-10 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo
2008-02-08 P1-11 Dėl derybinės grupės sudarymo
2008-02-12 P1-12 Dėl darbo grupės sudarymo
2008-02-13 P1-13 Dėl apdovanojimų Trakų rajono Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijomis
2008-02-14 P1-14 Dėl pavedimo eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas
2008-02-20 P1-15 Dėl rajono švietimo įstaigų vadovų išvykos 
2008-02-21 P1-16 Dėl Savivaldybės mero pavadavimo
2008-02-25 P1-17 Dėl komisijos sudarymo
2008-02-26 P1-18 Dėl prevencinio darbo koordinavimo grupės
2008-02-28 P1-19 Dėl darbo grupės sudarymo
2008-03-04 P1-20 Dėl apdovanojimo
2008-03-18 P1-21 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo
2008-03-21 P1-22 Dėl komisijos sudarymo
2008-03-21 P1-23 Dėl komisijos sudarymo
2008-03-31 P1-24 Dėl akcijos „Balandis- švaros mėnuo" paskelbimo
2008-04-01 P1-25 Dėl kultūros projekų vertinimo komisijos sudarymo
2008-04-01 P1-26 Dėl renginių organizavimo komisijos sudarymo
2008-04-02 P1-27 Dėl asmenų, įgaliotų vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę savivaldybės įstaigose
2008-04-03 P1-28 Dėl padėkos Aleksui Dulkei
2008-04-03 P1-29 Dėl akreditavimo eksperto dalyvavimo vidurinio ugdymo programos vertinime
2008-04-09 P1-30 Dėl apdovanojimo
2008-04-09 P1-31 Dėl komisijos sudarymo
2008-04-09 P1-32 Dėl Savivaldybės mero 2008 m. vasario 6 d. potvarkio Nr. P1-9 pakeitimo
2008-04-16 P1-33 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo
2008-04-23 P1-34 Dėl vizito į Ivano- Frankovską
2008-04-25 P1-35 Dėl valstybinių brandos egzaminų vykdymo
2008-05-07 P1-36 Dėl Nijolės Lisevičienės darbo pratęsimo projekte „Sėkmingo mokymo(si) link” Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0011
2008-05-20 P1-37 Dėl vizito į Alaniją
2008-05-21 P1-38 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo
2008-06-06 P1-39 Dėl gražios ir tvarkingos aplinkos apžiūros- konkurso
2008-06-13 P1-40  Dėl darbo grupės sudarymo
2008-06-17 P1-41 Dėl komisijos sudarymo
2008-06-18 P1-42 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo
2008-06-19 P1-43 Dėl padėkų Rasai Norinkevičiūtei ir Marytei Morkūnienei
2008-06-27 P1-44 Dėl padėkų pučiamųjų orkestrų vadovams, dalyvaujantiems V tarptautiniame festivalyje ,,Atataria vamzdžiai“
2008-06-30 P1-45 Dėl Trakų rajono savivaldybės mero 2008 m. vasario 26 d. potvarkio Nr. P1-18 papildymo ir dalinio pakeitimo
2008-07-04 P1-46 Dėl vizito į Malborką
2008-07-04 P1-47 Dėl padėkos Jūratei Marcinkevičiūtei
2008-07-08 P1-48

Dėl  Trakų rajono sodybų, ūkininko sodybų ir kaimo gyvenamųjų vietovių 2008 metų apžiūros - konkurso

Priedas Nr.1: Nuostatai

2008-07-11 P1-49 Dėl neeilinio Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo
2008-07-11 P1-50 Dėl padėkos Jūratei Pilčicienei
2008-07-14 P1-51 Dėl neeilinio Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo
2008-07-23 P1-52 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo
2008-07-23 P1-53 Dėl Lietuvos sąjūdžio 20-mečio paminėjimo komisijos sudarymo
2008-07-28 P1-54 Dėl vandens telkinio nuomos sutarties nutraukimo
2008-08-05 P1-55 Dėl padėkų tarptautinio meninio-edukacinio projekto: ,,IV vasaros meistriškumo mokykloje ,,Trakų fanfarinė savaitė“ ir V muzikos festivalyje ,,Mes sveikinam Trakus“ dalyviams ir organizatoriams
2008-08-18 P1-56 Dėl darbo grupės sudarymo
2008-08-18 P1-57 Dėl pažymėjimo išdavimo
2008-08-19 P1-58 Dėl padėkų Paluknio lenkų liaudies dainų ir šokių ansambliui „Paluknianie“ 20-mečio proga
2008-08-21 P1-59 Dėl padėkos Virginijui Baranauskui
2008-08-21 P1-60 Dėl padėkos Angelei Jasiūnienei
2008-08-26 P1-61 Dėl 2008 metų konkurso – apžiūros geriausiai Trakų rajone tvarkomiems  sodininkų bendrijų ir sodo sklypams išaiškinti 
2008-08-27 P1-62 Dėl darbo grupės sudarymo
2008-08-27 P1-63 Dėl padėkos Sadutei Kaušinytei
2008-08-27 P1-64 Dėl padėkos Marijonai Buividavičienei
2008-09-02 P1-65 Dėl delegacijos sudėties patvirtinimo
2008-09-05 P1-66 Dėl apvalaus stalo diskusijos organizavimo
2008-09-10 P1-67 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo
2008-09-15 P1-68 Dėl komisijos sudarymo
2008-09-22 P1-69 Dėl apdovanojimo
2008-09-24 P1-70 Dėl delegacijos sudėties patvirtinimo
2008-09-24 P1-71 Dėl delegacijos sudėties patvirtinimo
2008-09-25 P1-72 Dėl komisijos sudarymo
2008-10-01 P1-73 Dėl Trakų rajono savivaldybės mero 2008 m. vasario 26 d. potvarkio Nr. P1-18 dalinio pakeitimo
2008-10-01 P1-74 Dėl Konstitucijos egzamino vertinimo komisijos
2008-10-15 P1-75 Dėl vizito į Latvijos Respublika
2008-10-20 P1-76 Dėl padėkos Arūnui Valančiauskui
2008-10-22 P1-77 Dėl Savivaldybės tarybos psėdžio sušaukimo
2008-10-22 P1-78 Dėl padėkų Trakų rajono literatams
2008-11-07 P1-79 Dėl neeilinio Savivaldybės posėdžio sušaukimo
2008-11-10 P1-80 Dėl padėkos Jaroslavui Narkevič
2008-11-10 P1-81 Dėl padėkos Jonui Liesiui
2008-11-10 P1-82 Dėl padėkos Ritui Vaiginui
2008-11-10 P1-83 Dėl padėkos Trakų pašto kolektyvui
2008-11-10 P1-84 Dėl padėkos Valentinui Milteniui
2008-11-10 P1-85 Dėl padėkos Stasei Kontorovičienei
2008-11-11 P1-86 Dėl padėkos Romutei Nargelienei
2008-11-17 P1-87 Dėl darbo grupės sudarymo
2008-11-19 P1-88 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo
2008-11-26 P1-89 Dėl „Maisto banko" akcijos organizavimo
2008-11-27 P1-90 Dėl darbo grupės sudarymo
2008-11-28 P1-91 Dėl padėkų tautinių šokių vadovams, dalyvaujantiems IV jaunimo tautinių šokių festivalyje „Žvaigždūnė"
2008-12-02 P1-92 Dėl Savivaldybės tarybos neeilnio posėdžio sušaukimo
2008-12-05 P1-93 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo
2008-12-05 P1-94 Dėl teikimo Trakų rajono savivaldybės tarybai
2008-12-05 P1-95 Dėl teikimo Trakų rajono savialdybės tarybai skirti Trakų rajono savivaldybės administarcijos direktorių
2008-12-05 P1-96 Dėl teikimo Trakų rajono savivaldybės tarybai skirti Trakų rajono savivaldybės mero pirmąjį pavaduotoją
2008-12-10 P1-97 Dėl Savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 12 d. posėdžio darbotvarkės papildymo
2008-12-10 P1-98 Dėl pavedimo
2008-12-10 P1-99 Dėl pavedimo
2008-12-15 P1-100 Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos sekretoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo
2008-12-15 P1-101 Dėl Trakų rajono savivaldybės mero padėjėjo pareigybės aprašymo tvirtinimo
2008-12-16 P1-102 Dėl padėkos Vaclovui Algimantui Cickevičiui
2008-12-17 P1-103 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo
2008-12-24 P1-104 Dėl Savivaldybės posėdžio 2008 m. gruodžio 30 d. posėdžio darbotvarkės papildymo

naujas
Rajonas
Naujienų prenumerata
Renginių kalendorius


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

© Trakai. Visos teisės saugomos. El. paštas: info@trakai.lt Kopijuoti ir platinti www.trakai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama
Informacija interesantams teikiama telefonais (8 528) 55 487 ir (8 528) 51 527. Dėl netikslumų svetainėje skambinti telefonu (8 528) 53 177.
Svetainę sukūrė Idamas. Panaudotas SmartWeb