Į titulinį
 
 
 
 

SpausdintiEl. PaštasĮ titulinįSvetainės žemėlapis
Neįgaliesiems
Trakų rajono lankytinos vietos

 

 

 

TRAKAI – ISTORIJOS IR GAMTOS HARMONIJA


"Yra Lietuvoje vietovių, kurių populiarumas priklauso ne nuo jų dydžio, o nuo vaidmens tautos istorijoje. Trakai - vienas iš jų".
( S.Mikulionis)

 

Filmas " 24 valandos Trakuose" 
Virtuali ekskursija po Trakų krašto lankytinas vietas.

 

 

 

Trakų miestas -  rajono centras ( apie 7 tūkst. gyventojų)  - vienas labiausiai lankomų Rytų Europos miestų, traukiantis dėmesį ne tik dėl savo architektūrinio savitumo, bet ir kultūrinių renginių bei  pramogų. 
2008 m. Trakams suteiktas kurortinės vietovės statusas.

Trakų istorija prasideda Senuosiuose Trakuose, nedideliame už trijų kilometrų esančiame kaime. Legendos pasakoja, kad S. Trakus XIV pradžioje  įkūrė Lietuvos Didysis kunigaikštis Gediminas. Manoma. apie 1350 m. čia gimė žymiausias Lietuvos viduramžių valdovas Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas. Pastačius pilis Naujuosiuose Trakuose, S. Trakų pilis neteko reikšmės ir nebuvo atstatinėjama. Trakų istorija – tai pilių istorija, kurių viena stovi pusiasalyje tarp Galvės ir Lukos ežerų, kita –Galvės  ežero viduryje, saloje.

XIVa. pabaigoje, kai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija siekė net Juodąją jūrą, Kunigaikštis Vytautas iš Krymo atsivežė totorių ir karaimų šeimas ir įkurdino Trakuose. Jie saugojo Didžiojo Kunigaikščio pilį ir buvo ištikimi Vytauto sargybiniai. Karaimai iki šiol išsaugojo savo tautinę savimonę. Šiandien turistus domina išlikę karaimų gyvenamieji namai,  maldos namai Kenesa.. Ne vienas skuba paragauti garsiųjų karaimų kibinų ir kitų tautinių patiekalų.

Trakai iš visų pusių  apsupti ežerais:  Lukos ( Bernardinų), Totoriškių, Galvės. Čia pat Skaistis ir Akmena. Ežeringas Trakų kraštas ( virš  200 ežerų) ištisus metus masina žvejoti tiek vietinius, tiek gamtos mylėtojus iš tolėliau. O kokie Trakų krašto upių senoviniai pavadinimai – Neris, Verknė, Geluža, Cirvija, Gruožė, Lukna, Spengla ir Žvirgždė.

 

                                                

Senieji Trakai
Trakų istorija prasideda Senuosiuose Trakuose, nedideliame už trijų kilometrų esančiame kaime, pro kurį pravažiuojame keliaudami į Trakus iš Vilniaus traukiniu. Legendos pasakoja, kad Senuosius Trakus įkūrė Lietuvos Didysis kunigaikštis Gediminas. Manoma, kad tai įvyko XIV a. pirmoje pusėje. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose ši vietovė minima 1337 m. kryžiuočių ordino metraštininko Vygando Marburgiečio kronikoje. XIV a. antroje pusėje Sen. Trakuose jau stovėjo mūrinė pilis. 1345 - 1382 m. ją valdė čia gyvenęs Trakų ir Žemaitijos kunigaikštis, Gedimino sūnus Kęstutis. Apie 1350 m. čia gimė žymiausias Lietuvos viduramžių valdovas Vytautas (1392 - 1430 m. Lietuvos Didysis kunigaikštis). XIII - XV a. lietuviams teko daug kariauti. Pats pavojingiausias priešas buvo Teutonų (kryžiuočių) ordinas. Senųjų Trakų pilis - kovų su kryžiuočiais liudininkė. 1391 m. pilis buvo sugriauta ir nebeatstatyta. Pastačius pilis Naujuosiuose Trakuose, Senųjų Trakų pilis neteko reikšmės ir nebuvo atstatinėjama. Šiandien jos vietoje matome XIX a. pabaigoje statytą neogotikinę bažnyčią. Jos sienos remiasi į 1405 m. vienuolių benediktinų statytos bažnyčios pamatus. 1998 m. Trakų istorinis nacionalinis parkas pradėjo įgyvendinti projektą Vytauto Didžiojo kelias.
Daugiau informacijos...

Naujieji Trakai

1377 m. kryžiuočių kelių aprašymuose pradedami minėti Naujieji Trakai - šiandieninis Trakų miestas.
Naujųjų Trakų miesto planą nulėmė LDK Vytautas, tapęs Kęstučio domeno tiesioginiu paveldėtoju, nors jį labai apribojo gamtos sąlygos, padiktavusios ne tik miesto raidą, bet ir planą bei struktūrą.
Tačiau jos tapo ir gynybiniu miesto privalumu. Miesto dalis į vieną visumą jungė vasaros ir žiemos keliai. Didysis kelias ( dabar Birutės g.) ir Senasis kelias ( dabar Karaimų g.) sukūrė unikalų miesto planą, kuris vasarą buvo  linijinis, o žiemą , kai buvo naudojami žiemos keliai, radialinis. Šalia šių gatvių, laikui bėgant, buvo statomos ne tik pilys, visuomeniniai pastatai, bet ir privatūs gyvenamieji namai.

Trakai - unikalus miestas dar ir tuo, kad jame gyveno ir jį kūrė lietuviai, lenkai, žydai, rusai, totoriai ir karaimai. Tai vienintelis Lietuvoje miestas, turėjęs dvi savivaldas: nuo 1409 m.- Didžiojo miesto, t.y. krikščioniškosios Trakų miesto dalies, ir nuo 1441 m. - Mažojo miesto, t.y. karaimų gyventos Trakų miesto dalies. Jų palikimas pasiekė mus ir stebina savo architektūros lakoniškumu ir  tradiciškumu.

 

Pusiasalio pilis

Manoma, kad šią pilį pastatė Kęstutis iki 1377 m. Kryžiuočių kronikos tais metais ją vadina Trakų naująja pilimi. Čia buvusius žemės ir medžio konstrukcijų įtvirtinimus XV a. pradėta keisti mūru. Pilis baigta statyti valdant Vytautui, 1414 - 1430 m. Pilį saugojo 11 gynybinių bokštų. Šiandien restauruoti keturi pilies bokštai. Po 1430 m.  Pusiasalio pilyje rezidavo Lietuvos Didieji kunigaikščiai Švitrigaila ir Žygimantas Kęstutaitis. Žygimantą Kęstutaitį 1440 m. kovo 20 d., Verbų sekmadienį, Pusiasalio pilies vartų bokšte sąmokslininkai nužudė. Šioje pilyje 1503 m. buvo įkalinti Maskvos Didžiojo kunigaikščio pasiuntiniai. Lemtingaisiais 1655 m. pilis buvo sugriauta ir nebeatstatyta. Tik XIX a. antroje pusėje susirūpinta pilies būkle, prasidėjo restauravimo darbai.

Šiandien Trakų pusiasalio pilis labiausiai garsėja birželio mėn. ir rugpjūčio mėn. dienomis vykstančiomis Viduramžių šventėmis, kurių metu atgimsta viduramžių miesto gyvenimas su jo amatais, prekyba, riterių kovomis. Šis renginys sutraukia kasmet po kelis tūkstančius žmonių. Dveji laiptai veda į aukščiausią Pusiasalio pilies vietą - Aukų kalną. Pasak legendos, ant jo vyko pagoniškos apeigos, buvo aukojama dievams. XX a. antroje pusėje Aukų kalne rastos XV a. pradžioje nebaigtų statyti rūmų liekanos.

     Lietuvos pasididžiavimas - Galvės ežero saloje stūksanti XIV a. pabaigos pilis. Tai vienintelė Rytų Europoje pilis, pastatyta saloje. Ją sudaro konventinio tipo rūmai su donžonu ir priešpilis. Manoma, kad Salos pilį XIV a. pab. pradėjo statyti Kęstutis, o XV a. pradžioje baigė jo sūnus Vytautas. Pilyje lankėsi žymūs Europos diplomatai: Vokietijos imperatoriaus Zigmanto pasiuntinys Benediktas Makra, flamandų riteris Žiliberas de Lanua, Venecijos ambasadorius Ambrozijas Kontarinis, Livonijos ir kryžiuočių ordinų magistrai. XV a. pirmoje pusėje apie 13 kartų pilyje viešėjo Lenkijos karalius Vladislovas Jogaila. Tradicijos tęsiamos.

Mūsų dienomis pilyje kasmet apsilanko kelios aukšto rango vyriausybinės delegacijos iš įvairių pasaulio šalių, čia pasirašomos svarbios tarpvalstybinės sutartys. Į Pilies istoriją įrašyti garbingi svečiai: Danijos karalienė Margaretė II, Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas su karaliene Silvia, Estijos, Graikijos, Islandijos, Kazachstano, Latvijos, Lenkijos, Makedonijos, Rumunijos, Slovėnijos, Ukrainos, Kinijos prezidentai, kitų užsienio šalių premjerai, ministrai bei diplomatai.1430 m. Salos pilyje mirė Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas. Po jo mirties pilimi naudotasi vis rečiau. Pakitus kariavimo technikai ir būdams bei išaugus Vilniui, XVI a. pradžioje Salos pilies reikšmė sumenko. XVI a. antrojoje pusėje Lenkijos ir Lietuvos valstybės valdovas Žygimantas Augustas Salos pilyje ketino įrengti vasaros rezidenciją, tačiau šio sumanymo neįgyvendino. 1655 m. vasarą, vykstant nesėkmingam karui su Rusija ir Švedija, Ivano Zolotorenkos kazokams užėmus Trakų miestą, Salos pilis buvo apgriauta. Nuo to laiko pilies griuvėsiai iro, bet dėl blogo priėjimo išsilaikė geriau už Pusiasalio pilį, kuri buvo ardoma ir naudojama kitoms statyboms. 1953 m. prasidėjo kompleksiniai pilies restauravimo darbai. 1962 m. pagal architekto B.Krūminio projektą buvo atstatyti Kunigaikščių rūmai su donžonu, o 1987 m. baigti restauruoti pagrindiniai priešpilio objektai (architektas St.Mikulionis ). 1962 m. Salos pilis perduota Trakų istorijos muziejui.

 

 

 

 

 

Čia įrengtos ekspozicijos, veikia parodos, vyksta renginiai. Muzikos gerbėjus traukia Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vasaros sezonai Trakų salos pilyje, senosios muzikos ansamblių koncertai. Kasmet pasigrožėti pilimi atvyksta daugiau kaip 350 tūkstančių žmonių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švč. Mergelės Marijos aplankymo bažnyčia
Virtuali ekskursija
1409 m. Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas fundavo Trakų parapinę bažnyčią. Bažnyčia buvo gotikinio stiliaus. XVII a. pradžioje Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavičius bažnyčią perstatė. 1655 m. per karą su Rusija bažnyčia buvo apgriauta, vėliau atstatyta. 1718 m. bažnyčia rekonstruota. Jos fasadams suteikta baroko bruožų, barokinių bruožų įgavo ir bažnyčios interjeras. Bažnyčia garsi Trakų Dievo Motinos paveikslu. Manoma, kad paveikslas nutapytas Konstantinopolyje 1123 m., ir 1390 m. imperatorius Emanuelis II Paleologas padovanojo jį Vytautui. XVIII a. pradžioje popiežius Klemensas XI vainikavo paveikslą auksine karūna. 1718 m. rugsėjo 4 - 12 d. vyko karūnavimo iškilmės. Tai buvo antras karūnuotas paveikslas Lenkijos ir Lietuvos valstybėje. Pirmas - Čenstachovoje Lenkijoje. Šioje bažnyčioje buvo saugomos Trakų Dievo motinos paveikslo karūnos, kurias dabar galima pamatyti Vilniaus Taikomosios dailės muziejuje. Daugiau informacijos: www.trakubaznycia.lt  ir www.piligrimukelias.lt

 

Šv. Jono Nepomuko koplytstulpis
Manoma, kad jis pastatytas XVII a. Turgaus aikštėje kaip skelbimų lenta. Vėliau imtas vadinti Šv.Jono Nepomuko, žvejų ir vandens apsuptų miestų , Globėjo vardu.


 

 

 

 

Karaimai ir kenesa
Naujieji Trakai tapo tėvyne karaimams, kuriuos XIV a.pabaigoje iš Krymo atkėlė Vytautas ir apgyvendino miesto dalyje, esančioje tarp abiejų pilių - Pusiasalio ir Salos.
Trakų karaimai sudarė dvi skirtinga veikla užsiimančias grupes: karių ir civilių. Kariai gyveno "Mažajame mieste"ir saugojo pilis bei tiltą į Salos pilį, o civiliai buvo raštininkai, vertėjai, dirbo žemę, vertėsi smulkiais amatais, prekyba. Šioje miesto dalyje iki šiol yra jų maldos nama i- kenesa ( viena iš trijų pasaulyje veikiančių), mokykla - medresė, bei  kitoje Totoriškių ežero pusėje nuo pat karaimų įsikūrimo Trakuose - kapinės.

Trakų kenesa buvo kelis kartus sugriauta ir sudeginta, tačiau kaskart atstatyta toje pačioje vietoje.
Karaimų muziejus - virtuali ekskursija.

© Trakų rajono savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.
 Į viršų (Left Alt+z+Enter)