Į pradžią

Trakų rajono savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai,
tel. (8 528) 51 527, faks. (8 528) 53 140, el.paštas
info@trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 181626536

Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliesiems
Savivaldybė

Svarbūs dokumentai
Nuotraukos

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Gyventojams
Verslininkams
Nevyr. organizacijos
Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras


Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras (toliau – Centras) yra Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti neformalaus švietimo, laisvalaikio organizavimo paslaugas, sudaranti sąlygas vaikų ir jaunimo pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimui bei socializacijai.

VIZIJA

Modernus, patrauklus, nuolat besimokantis, atviras pozityviai kaitai mokinių ugdymo ir laisvalaikio centras, siūlantis kokybiškas turizmo, orientavimosi, žirginio sporto veiklos paslaugas bei pasirinkimo galimybes, atitinkančias savivaldybės vaikų ir jaunimo poreikius.

MISIJA

Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, vadovaudamasis humanizmo, demokratiškumo, tautiškumo, atvirumo principais, išpažindamas žmogaus vertingumą, jo pasirinkimo laisvę ir dorinę atsakomybę, ugdydamas visapusiškai harmoningą asmenybę, siekia:

  • ugdyti pilietiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūros, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę;

  • padėti įgyti šiuolaikinę kultūrinę ir socialinę kompetenciją;

  • sudaryti sąlygas brandžiai tautinei savimonei formuotis;

  • perteikti tautinės ir etninės kultūros pagrindus;

  • sudaryti sąlygas tenkinti pažintinius interesus, saviraiškos poreikį;

  • padėti įtvirtinti dorovės ir sveikos gyvensenos įgūdžius.

  • teikti prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas;

  • organizuoti veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką;

  • teikti kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms.

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

1. Vaikų ir jaunimo užimtumas, socializacija, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija bei sveikos gyvensenos ugdymas;

2. Edukacinių programų kūrimas ir įgyvendinimas bei dalyvavimas projektinėje veikloje;

3. Darbuotojų profesinės kompetencijos ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas;

4. Informacinės ir materialinės bazės stiprinimas.

UŽDAVINIAI:

1. Užtikrinti turiningą laisvalaikį tiek mokymosi, tiek atostogų metu, dalyvaujant turistiniuose žygiuose, stovyklose, mokomosiose išvykose, varžybose.

2. Ugdyti jaunosios kartos tautiškumą, pilietinę savimonę, santykį su tautos kultūros paveldu, puoselėti demokratijos, atviros visuomenės vertybes.

3. Padėti įtvirtinti dorovės ir sveikos gyvensenos įgūdžius.

4. Profesinės kompetencijos ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas.

VEIKLOS PRINCIPAI:

1. Bendravimas ir bendradarbiavimas, įgyvendinant valstybės ir savivaldybės politiką;

2. Humaniškumas, demokratiškumas, racionalumas ir atsinaujinimas;

3. Nuolatinis mokymasis bei kompetencijų vystymas, kaip konstruktyvi paties asmens veikla, siekiant aplinkos pozityvios kaitos ir geresnio gyvenimo;

4. Pagarba, tolerancija, dėmesys, atsakomybė ugdant visapusišką asmenybę.

VEIKLOS PRIORITETAI:

1. Projektų teikimas į respublikinius (Jaunimo reikalų departamento) ir tarptautinius fondus (Jaunimo tarptautinę bendradarbiavimo agentūrą), siekiant pritraukti papildomų lėšų.

2. Vaikų ir jaunimo užimtumas, sveikos gyvensenos ugdymas.

3. Ilgalaikis prioritetas – socialinė plėtra Trakų rajone.

2015 metų veiklos planas.

2008 m. sausio 28 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1–1 įsteigtas Centro filialas atviras Lentvario jaunimo centras. Centras veikia pagal atvirų jaunimo centrų koncepciją, kuriame suteikta galimybė jaunimui: susitikti ir bendrauti su draugais, žaisti žaidimus, klausytis muzikos ar šiaip būti drauge, nereikalauja lankytis reguliariai ar kaip nors įsipareigoti, išskyrus kad laikytis visiems lankytojams privalomų taisyklių, dalyvauti projektuose, akcijose, kurie suformuoti pagal pačių jaunų žmonių norus. Centras turi kvalifikuotus jaunimo darbuotojus, pasirengusius kalbėtis su jaunuoliais apie jų problemas, konsultuoti, jei reikia rimtesnės pagalbos, nukreipti ir tarpininkauti, padeda jauniems žmonėms susiformuluoti idėjas, paskatina ir padeda jas įgyvendinti, padeda aptarti įgytą patirtį.

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centre veikia papildomo ugdymo mokomosios grupės:
– turizmo (Trakuose, Senuosiuose Trakuose, Lentvaryje, Onuškyje, Rūdiškėse, Paluknyje, Aukštadvaryje);
– orientavimosi sporto (Aukštadvaryje, Lentvaryje).
– žirginio sporto (Trakuose).

Užsiėmimus lanko apie 200 Trakų rajono mokinių.

Centras organizuoja rajono ir respublikinius renginius:
– turizmo, orientavimosi sporto bei žirginio sporto varžybas,
– turistinius sąskrydžius,
– žygius, išvykas, ekskursijas, stovyklas.


KONTAKTAI:
Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras

Birutės g. 44, LT-21114 Trakai

(Trakų vidurinės mokyklos patalpos, II a.)
Tel.: +370 670 35575
El. paštas:
a.piragiene@trakai.lt

Lentvario jaunimo centras
Klevų al. 20, Lentvaris, Trakų r.
Tel.: +370 683 86462

naujas
Rajonas
Naujienų prenumerata
Renginių kalendorius


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

© Trakai. Visos teisės saugomos. El. paštas: info@trakai.lt Kopijuoti ir platinti www.trakai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama
Informacija interesantams teikiama telefonais (8 528) 55 487 ir (8 528) 51 527. Dėl netikslumų svetainėje skambinti telefonu (8 528) 53 177.
Svetainę sukūrė Idamas. Panaudotas SmartWeb