Iš viso rezultatų:

Socialinės paramos skyriaus paslaugos

  • Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų (toliau – kompensacijos) skyrimas nepasiturintiems gyventojams (forma, forma1, aprašymas)

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

  • Socialinės pašalpos skyrimas nepasiturintiems gyventojams (forma, aprašymas)

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

  • Socialinių paslaugų (socialinės priežiūros, dienos socialinės globos asmens namuose ir institucijoje, pagalbos pinigų, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos) asmenims skyrimas (forma, aprašymas)

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

  • Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas (forma, aprašymas)

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

  • Vienkartinės pašalpos skyrimas nepasiturintiems gyventojams (forma, aprašymas)

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

  • Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas (forma, aprašymas)

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

  • Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas (forma, aprašymas)

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

  • Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimas (forma, aprašymas)

Paslaugos vadovas: Danutė Zalieckienė, tel.: (8 528) 53187, danute.zalieckiene@trakai.lt

Atgal