Iš viso rezultatų:

Aktuali informacija jaunimui

 

JAUNIMO PROJEKTINĖS  VEIKLOS 2020 KONKURSO

I ETAPO RERZULTATAI

 Sveikiname dalyvius, kurių projektų pristatymai pateko į II konkurso etapą

 • A.Stelmachovskio pagrindinė mokykla -      projektas "Sveikesnis Aš"
 • A.Stelmachovskio pagrindinė mokykla -      projektas "Žalioji klasė"
 • Bijūnų daugiafunkcis centras -                       projektas " Bijūnų vasara"
 • Aukštadvario Atvira Jaunimo Erdvė -            projektas  "ATGIJIMAS"
 • Lentvario atviras Jaunimo Centras -              projektas " Ne(SĖDĖK)"
 • Lentvario atviras Jaunimo Centras -              projektas "Kvėpuoju N'oru"
 • Lentvario M.Šimelionio gimnazija -                projektas "Naujasis Ozono sluoksnis"
 • Lentvario M.Šimelionio gimnazija -                projektas "Mokinų Oazės"
 • VŠĮ Lentvario Kultūros rūmai -                         projektas "Prot'auk"
 • Rūdiškių gimnazija -                                           projektas  "Žydų Alėja"
 • Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija -                projektas "Krašto pažinimas per žmogų"
 • Trakų gimnazija -                                                projektas "Atrask.Pažink.Pasirink"
 • Trakų Atvira Jaunimo Erdvė -                          projektas "Nuo Galvės iki Baltijos"
 • Trakų Atvira Jaunimo Erdvė -                          projektas "Jaunimo Takas"
 • Viesų bendruomenė -                                       projektas "Galimybių Spinta"
 • Trakų r. paramos šeimai ir vaikams  centras       projektas "Nuspalvink gyvenimą kartu 2020"

Laukiame Jūsų paraiškų II konkurso etapui. Paraiškų teikimo laikotarpis nuo 2020.07.02 iki 2020.07.09 17val.

           

 

 

Skelbiamas Jaunimo projektų finansavimo konkursas

vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 10 dienos įsakymu Nr. P2E-329

 

Jaunimo projektų finansavimo konkursas, dėl  šiemet įvesto karantino buvo priverstinai atidėtas.

Siekiant dar labiau suaktyvinti jaunimą bei su jaunimu dirbančias įstaigas, mokinių savivaldos atstovus, projektų konkursas organizuojamas dviem etapais. Itin didelis dėmesys skiriamas naujų ir esamų erdvių, platformų jaunimui kūrimui ir gerinimui, pagalbos jaunimui tinklo kūrimui ir vystymui. Šiais metais norima pastiprinti vis novatoriškesnio ir inovatyvesnio, šiuolaikinio jaunimo gyvenimą.

Pirmojo etapo metu projekto dalyviai parengia ir siunčia 3-5 minučių trukmės vaizdo medžiagą, kurioje kuo originaliau ir aiškiau pristatoma projekto idėja (pavadinimas, projekto nauda, tikslas, planuojamas pasiekti rezultatas (-ai), nurodyta, kokios prioritetinės veiklos (Nuostatų 7.1-7.3. punktai) planuojamos įgyvendinti projekto metu, planuojamas projekto tikslinės grupės. Antrojo etapo metu pildoma įsakymu patvirtinta paraiška bei kiti dokumentai.

2020 m. prioritetas teikiamas projektams, kurie:

 1. Kuria naujas arba gerina esamas alternatyvias erdves, platformas, skirtas jaunimo užimtumui, savirealizacijai ir veiklai vystyti;
 2. Prisideda ir plėtoja jaunimo savanorystės, pagalbos suteikimo ir mentorystės jaunimui idėjas, skatina savanorišką veiklą, kuria  pagalbos jaunimui tinklą; 
 3. Organizuoja naujus arba tradicinius renginius, kuriais kuriama pridėtinė, išliekamoji vertė jaunimui.

Konkurse gali dalyvauti jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos Asociacijų, Viešųjų ir biudžetinių įstaigų, Religinių bendruomenių ir bendrijų, Labdaros ir paramos fondų įstatymų nustatyta tvarka, Atviri jaunimo centrai ir Atviros jaunimo erdvės bei neformalios jaunimo grupės, kurios registruotos Trakų rajone, kurių vienas iš tikslų – į Trakų rajono jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla.

Viena organizacija gali teikti ne daugiau kaip 2 projektus.

Konkurso dokumentai:

 1. Jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2020 m. konkurso nuostatai (pridedama);
 2. Paraiškos forma II etapui  (pridedama 1 priedas);
 3. Bendradarbiavimo forma (pridedama 2 priedas);
 4. Projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas.(pridedama 4 priedas);
 5. Vertinimo forma. I etapo (pridedama 5 priedas);
 6. Vertinimo forma II etapo (pridedama 6 priedas);
 7. Sutarties forma (pridedama 7 priedas);
 8. Ataskaitos forma. (pridedama 3 priedas);
 9. Finansinė ataskaita (pridedama forma Nr.2);
 10. BFP forma (pridedama forma Nr.1).

 Užpildytos paraiškos (1 egz.) registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamajame  I etapo iki 2020 m. birželio 23 d. 17.00 val. ir II etapo nuo 2020 m. liepos 2 d.  iki liepos 9 d.

Informacija pasiteiravimui: 

Jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Umbrasienė, tel. 8 (528) 70 475 (Vytauto g. 33, 322 kab.) 

Informaciją parengė Trakų rajono savivaldybė

 

 

 

 

 

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. P3E-140, skelbiami 2019 m. jaunimo projektinės veiklos rezultatai. Finansuojami projektai:

Nr.

Teikianti organizacija, projekto pavadinimas

Eur

 1.  

Trakų gimnazija, „Sveikatingumo link“

1000,00

 1.  

Lentvario jaunimo centras, „Stadiono lyga“

1000,00

 1.  

Lentvario jaunimo centras, „Jaunimo alėja“

1000,00

 1.  

Trakų atvira jaunimo erdvė, „Lekiame“

1000,00

 1.  

Trakų atvira jaunimo erdvė, „Jaunimo takas“

929,00

 1.  

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras, „Nuspalvinkim gyvenimą kartu 2019“ (savanorių rengimas)

510,00

 1.  

Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazija, „Pasitikėjimas veda pirmyn“

500,00

 1.  

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, „Tavo laikas, tavo pasirinkimas“

1000,00

 1.  

Tarptautinė Policijos asociacija Lietuvos nacionalinio skyriaus Trakų poskyris, „Teisinių žinių konkursas – Temidė“

500,00

 1.  

Trakų rajono Paluknio „Medeinos“ gimnazija, „Kuriame ateities mokyklą“

550,00

 1.  

Senųjų Trakų Andžėjaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla, „Senųjų Trakų And-ėjaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos istorija – knygelės leidyba“

387,00

 1.  

VšĮ Trakų kultūros rūmai, „Scenos skonis“

900,00

 1.  

Bijūnų bendruomenė, „Koks gražus gimtasis kraštas – kalendoriaus leidyba“

300,00

 1.  

,,Street Workout Bijūnai, „Gatvės gimnastikos šventė Bijūnų vasara – 2019“

1000,00

 1.  

Trakų krašto veiklos grupė, „Savanorystė – orientyras į tavo ateitį“

500,00

 Kviečiame įvardintų projektų vykdytojus pasirašyti „Trakų rajono savivaldybės jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2019 metų konkurso sutartį“ su Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi iki 2019 m. liepos 5 d. Prašome užpildyti sutartį (2 egz.) ir kartu su parašu ir antspaudu pristatyti į savivaldybę jaunimo reikalų koordinatoriui Vygandui Kierui (arba į savivaldybės priimamąjį).

Įgyvendinus projektą Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatoriui pateikti turinio įgyvendinimo ataskaitą iki 2019 m. gruodžio 13 d. ir pasibaigus projekto vykdymo laikui (ne vėliau kaip per 20 dienų) pateikti Trakų rajono savivaldybės Apskaitos skyriui finansinę biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2).

Dokumentai: 

Administracijos direktoriaus įsakymas

Projekto sutarties forma

Projekto turinio ataskaita

Forma 2 (finansinė ataskaita)

Dėl sutarties pasirašymo ir visais kitais klausimais kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorių Vygandą Kierą tel. (8 528 70 475).

Skelbiamas Jaunimo projektų finansavimo 2019 metais konkursas

 Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 dienos įsakymu Nr. P2E-262, skelbiamas jaunimo projektų finansavimo konkursas.

Konkurse gali dalyvauti jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios įstaigos, registruotos Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Biudžetinių įstaigų, Religinių bendruomenių ir bendrijų, atvirieji jaunimo centrai ir erdvės, Labdaros ir paramos fondų įstatymų bei neformalios jaunimo grupės.

Viena organizacija gali teikti ne daugiau kaip 2 projektus.

2019 m. prioritetas teikiamas projektams, kurie:

   1. Stiprinti mokinių savivaldų narių kompetencijas, siekiant kokybiško moksleivių atstovavimo rajone;

   2. Stiprinti jaunimo dialogą su už sprendimų priėmimą atsakingais asmenimis (veiklos nukreiptos į dalyvavimo demokratiniame gyvenime tematiką).;

   3. Skatinti aktyvų jaunų žmonių įsitraukimą į savanoriškas bei su jaunimu dirbančias organizacijas.

Prie paraiškos būtina pateikti:

1. Įstaigos, organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją bei nuostatus, patvirtintus įstaigos vadovo parašu ir antspaudu;

2. Jei projektas vykdomas su partneriais, būtina pridėti bendradarbiavimo sutarčių kopijas.

Konkurso dokumentai:

 1. Administracijos direktoriaus įsakymas (pridedama);
 2. Jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2019 m. konkurso nuostatai .(pridedama);
 3. Paraiškos forma (pridedama);
 4. Bendradarbiavimo forma (pridedama);
 5. Projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas.(pridedama);
 6. Vertinimo forma. (pridedama);
 7. Ataskaitos forma. (pridedama);
 8. Finansinė ataskaita forma Nr. 2. (pridedama);
 9. BFP forma. (pridedama).

Užpildytos paraiškos (1 egz.) registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamajame iki 2019 m. gegužės 17 d. 17.00 val.

Užpildytos elektroninę projekto paraiškos (1 egz) versiją PDF formatu su visais pridedamais dokumentais atsiųsti Jaunimo reikalų koordinatoriui, Vygandui Kierui, el. paštu: Vygandas.kieras@trakai.lt  iki 2019 m. gegužės 17 d. 17.00 val.

Informacija pasiteiravimui:

Jaunimo reikalų koordinatorius Vygandas Kieras, tel. 8 (528) 70 475 (Vytauto g. 33, 322 kab.)

Paraiškos kopiją prašome siųsti el. paštu Vygandas.kieras@trakai.lt  arba jrk@trakai.lt.

_________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. P3E-100, skelbiami 2018 m. jaunimo projektinės veiklos rezultatai. Finansuojami projektai:

Nr.

Teikianti organizacija, projekto pavadinimas

Eur

1.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras, Nuspalvinkim gyvenimą kartu 2018 (Savanorių rengimas)

500,00

2. 

Trakų rajono Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, Gatvės ritmu

1000,00

3. 

Trakų rajono Lentvario parapijos sporto ir laisvalaikio klubas ,,PAX", XVI-asis Vilniaus Arkivyskupijos vaikų ir jaunimo giesmių festivalis ,,Ceciliada"

900,00

4. 

Maltos ordino pagalbos tarnyba (Aukštadvario atviras jaunimo centras), Jaunimo pastogė - konstruktorius

1000,00

5. 

Trakų rajono Bijūnų mokykla - daugiafunkcis centras, Street Workout Bijūnai

1000,00

6. 

VšĮ Jaunimo stotelė, Karjera, ar čia tu?

900,00

7. 

Bijūnų bendruomenė, Koks gražus gimtasis mano kraštas - kalendoriaus leidyba

300,00

8. 

Trakų rajono Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, Vasara su sportu

600,00

9. 

Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazija, Informacijos surinkimas, sklaida,  piligrimams naudingų objektų nužymėjimas tarptautinio Šv. Jokūbo Vilniaus kelio dalyje Onuškis-Trakai

500,00

10. 

Trakų rajono Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, Gatvės krepšinis 3x3

1000,00

11. 

Trakų rajono Rūdiškių gimnazija, Mes galim keisti!

1000,00

12. 

Vilniaus VPK Trakų rajono policijos komisariato veiklos skyrius, Teisinių žinių konkursas - temidė

400,00

13. 

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, Gyvenimas=judėjimas ir kūryba

500,00

14. 

VšĮ Trakų kultūros rūmai, Kelias į sceną

400,00

15. 

Trakų gimnazija, Surask savo sėkmės kelią

500,00

16. 

Lentvario kultūros rūmai, Kilimų žemė

500,00

17. 

Lentvario kultūros rūmai, Dvarokas

500,00

18. 

VšĮ Jaunimo stotelė, Aktyviai_bendraamžių švietėjai

1000,00

19.

Trakų krašto vietos veiklos grupė, Veiklus jaunimas aktyvioje bendruomenėje: pažink ir atrask profesija 2018

500,00

Kviečiame įvardintų projektų vykdytojus pasirašyti „Trakų rajono savivaldybės jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2018 metų konkurso sutartį“ su Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi iki 2018 m. gegužės 4 d. Prašome užpildyti sutartį ir kartu su parašu ir antspaudu pristatyti į savivaldybę jaunimo reikalų koordinatoriui Vygandui Kierui. 

Įgyvendinus projektą Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatoriui pateikti turinio įgyvendinimo ataskaitą iki 2018 m. gruodžio 30 d. ir pasibaigus projekto vykdymo laikui (ne vėliau kaip per 20 dienų) pateikti Trakų rajono savivaldybės Apskaitos skyriui finansinę biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2). 

Dokumentai:  

Projekto sutarties forma 

Projekto turinio ataskaita  

Forma 2

Konkurso nuostatai 

Dėl sutarties pasirašymo ir visais kitais klausimais kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorių Vygandą Kierą tel. (8 528 70 475). 

Skelbiamas Jaunimo projektų finansavimo

2018 metais konkursas

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 20 dienos įsakymu Nr. P2E-209, skelbiamas jaunimo projektų finansavimo konkursas. 

Konkurse gali dalyvauti jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios įstaigos, registruotos Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Biudžetinių įstaigų, Religinių bendruomenių ir bendrijų, atvirieji jaunimo centrai ir erdvės, Labdaros ir paramos fondų įstatymų bei neformalios jaunimo grupės. 

Viena organizacija gali teikti ne daugiau kaip 2 projektus.

 2018 m. prioritetas teikiamas projektams, kurie: 

1. Skatina jaunų žmonių aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje;

2. Stiprina jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas/neformalias grupes;

3. Skatina tikslingą bendradarbiavimą tarp jaunimo organizacijų ir įstaigų dirbančių su jaunimu. 

Prie paraiškos būtina pateikti:

1. Įstaigos, organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją bei nuostatus, patvirtintus įstaigos vadovo parašu ir antspaudu; 

2. Jei projektas vykdomas su partneriais, būtina pridėti bendradarbiavimo sutarčių kopijas. 

Konkurso dokumentai: 

 1. Administracijos direktoriaus įsakymas (pridedama);
 2. Jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2018 m. konkurso nuostatai (pridedama);
 3. Paraiškos forma (pridedama);
 4. Bendradarbiavimo forma (pridedama);
 5. Projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas (pridedama);
 6. Vertinimo forma (pridedama);
 7. Ataskaitos forma (pridedama).
 8. Finansinė ataskaita forma Nr. 2 (pridedama).
 9. BFP forma (pridedama).

Užpildytos paraiškos (1 egz.) registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamajame iki 2018 m. balandžio 3 d. 17.00 val.

Užpildytos elektroninę projekto paraiškos (1 egz) versiją PDF formatu su visais pridedamais dokumentais atsiųsti Jaunimo reikalų koordinatoriui, Vygandui Kierui, el. paštu: Vygandas.kieras@trakai.lt  iki 2018 m. balandžio 3 d. 17.00 val. 

Informacija pasiteiravimui: 

Jaunimo reikalų koordinatorius Vygandas Kieras, tel. 8 (528) 70 475 (Vytauto g. 33, 322 kab.) 

Paraiškos kopiją prašome siųsti el. paštu Vygandas.kieras@trakai.lt  arba jrk@trakai.lt

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. P2-499, skelbiami 2017 m. jaunimo projektinės veiklos rezultatai. Finansuojami projektai:

Nr.

Teikianti organizacija, projekto pavadinimas

Eur

 1.  

AJC „Lentvario jaunimo centras“, „Gatvės ritmu 10“

500,00

 1.  

Asociacija „S.P.E.C.A.S.“, „Pamatyk, išbandyk ir pritaikyk...“

500,00

 1.  

Asociacija „PAX“, „Parafiada“

500,00

 1.  

Asociacija „VVG“, „Veiklus jaunimas aktyvioje
bendruomenėje 2017“

500,00

 1.  

Asociacija „MK Harmonijos namai“, „Atgaivink savo sielą ir kūną“

300,00

 1.  

Rykantų daugiafunkcinis centras „Amatininkai vienai dienai“

500,00

 1.  

VšĮ „Jaunimo stotelė“, „Savanoris savanoriui“

500,00

 1.  

Asociacija „Bijūnų bendruomenė“, „Koks gražus gimtasis mano kraštas – kalendoriaus leidyba“

500,00

 1.  

Trakų r. paramos šeimai ir vaikams centras, „Nuspalvinkim gyvenimą kartu“

310,00

 1.  

Trakų rajono policijos komisariatas, „Temidė“

500,00

 1.  

VšĮ „Lentvario kultūros rūmai“, „Dvarokas“

500,00

 1.  

Asociacija „Trakų r. Tiltų kaimo bendruomenė“, „Jaunimas kaimo veiklos procesuose“

500,00

 1.  

VšĮ „Lentvario kultūros rūmai“, „Miesto memuarai“

500,00

 1.  

VšĮ „Trakų kultūros rūmai“, „Aktyvus menas“

400,00

 1.  

AJE „TAJE“, „Sportuok ir nesustok“

350,00

 1.  

Bį „Trakų gimnazija“, „Veikime kartu“

450,00

 1.  

VšĮ „Jaunimo stotelė“, „Pažinkime ir bendradarbiaukime“

300,00

 1.  

Asociacija „PAX“, „Mokymai jaunimui, Aš kursas“

300,00

 1.  

AJE „TAJE“, „TAJE muzika“

300,00

 

Iš viso:

  8210,00


Kviečiame įvardintų projektų vykdytojus pasirašyti „Trakų rajono savivaldybės jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2016 metų konkurso sutartį“ su Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi iki 2017 m. gegužės 31 d. Prašome užpildyti sutartį ir kartu su parašu ir antspaudu pristatyti į savivaldybę jaunimo reikalų koordinatoriui Andriui Šatevičiui.

Įgyvendinus projektą Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatoriui pateikti turinio įgyvendinimo ataskaitą iki 2017 m. lapkričio 30 d. ir pasibaigus projekto vykdymo laikui (ne vėliau kaip per 20 dienų) pateikti Trakų rajono savivaldybės Apskaitos skyriui finansinę biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2).

Dokumentai: 

Projekto sutarties forma

Projekto ataskaita 

Forma 2

Konkurso nuostatai

Dėl sutarties pasirašymo ir visais kitais klausimais kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorių Andrių Šatevičių, tel. (8 528 50 480).

Skelbiamas Jaunimo projektų finansavimo

2017 metais konkursas

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 28 dienos įsakymu Nr. P2-275, skelbiamas jaunimo projektų finansavimo konkursas.

Konkurse gali dalyvauti jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios įstaigos, registruotos Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Biudžetinių įstaigų, Religinių bendruomenių ir bendrijų, atvirieji jaunimo centrai ir erdvės, Labdaros ir paramos fondų įstatymų bei neformalios jaunimo grupės.

Viena organizacija gali teikti ne daugiau kaip 2 projektus.

2017 m. prioritetas teikiamas projektams, kurie:

1. Pagrįsta partnerystė su kitomis organizacijomis, bendruomenėmis, įstaigomis ar įmonėmis;

2. Skatinama savanorystės.

3. Užtikrinamas veiklų tęstinumas

Prie paraiškos būtina pateikti:

1. Įstaigos, organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją bei nuostatus, patvirtintus įstaigos vadovo parašu ir antspaudu;

2. Jei projektas vykdomas su partneriais, būtina pridėti bendradarbiavimo sutarčių kopijas.

Konkurso dokumentai:

 1. Administracijos direktoriaus įsakymas (pridedama);
 2. Jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2016 m. konkurso nuostatai (pridedama);
 3. Paraiškos forma (pridedama);
 4. Bendradarbiavimo forma (pridedama);
 5. Projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas (pridedama);
 6. Vertinimo forma (pridedama);
 7. Ataskaitos forma (pridedama).

Užpildytos paraiškos (1 egz.) registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamajame iki 2017 m. balandžio 12 d.

Užpildytos elektroninę projekto paraiškos (1 egz) versiją PDF formatu su visais pridedamais dokumentais atsiųsti Jaunimo reikalų koordinatoriui, Andriui Šatevičiui, el. paštu: Andrius.Satevicius@trakai.lt  iki 2017 m. balandžio 12 d.

Informacija pasiteiravimui:

Jaunimo reikalų koordinatorius Andrius Šatevičius, tel. 8 (528) 50 480 (Vytauto g. 33, 304 kab.)

Paraiškos kopiją prašome siųsti el. paštu Andrius.Satevicius@trakai.lt 

_______________________________________________________________________________________________

 Kviečiame visus spausti LIKE ir sekti naują socialinį puslapį kurio tikslas sujungti visas Jaunimo, JRT, AJC, AJE, MT naujienas.

Trakų Savivaldybės JRT

Organizacijos kurios neturi redagavimo teisės prašome susisiekite su Jaunimo reikalų koordinatoriumi Andrium Šatevičium el. paštu. andrius.satevicius@trakai.lt

_____________________________________________________________________________________________

Тrūksta veiklos?? Būtinai siūlome išbandyti savanorystę :) Nepraleisk progos patirti vienu įdomiausiu gyvenimo nuotykiu!

Pildyk anketa iki spalio 7 d.

_______________________________________________________________________________________________

Kviečiame registruotis Vaikų ir jaunimo giesmių festivalyje XIV CECILIJADA. Perklausai būtina paruošti dvi giesmes. Dalyvių registracija vyksta el. paštu diana.jacevic@gmail.com iki 2016.11.10

__________________________________________________________________

Paminint sporto savaitę ir atsisveikinant su vasarą organizuojama nemokama treniruotė po atviru dangumi! :) #BEACTIVE tikslas - įtraukti kuo daugiau europiečių į sporto ir fizinio aktyvumo veiklas. Žadamas geras oras, net vasariški +23 laipsniai su giedra diena, po ežeriuko puikus dienos užbaigimas

________________________________________________________________________

 Unikalios dirbtuvės: susipažinsim su liaudies raštu, gaminsim ženklą savo šventei ir aišku puikiai praleisime laiką TAJE.  Lauksime!
P.S. kas turi kaimą arba susiduria su šiaudais dalyvavimas būtinas!;D

___________________________________________________________________

Dėmesio

Š.m. birželio 11 d. Bijūnų pagrindinės mokyklos stadione vyks trečiasis gatvės gimnastikos turnyras „Bijūnų vasara- 2016“.

Programoje: 

Dalyvių registracija 11.00-11.45

Varžybų pradžia 12.00

Freestyle rungtis. (2 priėjimai prie skersinių ir lygiagrečių po 2 minutes).

Atsispaudimų lygiagretėse rungtis

Prisitraukimų rungtis

Štangos su savo kūno svoriu stūmimo rungtis

Kviečiame visus, užsiimančius šiuo sportu, dalyvauti varžybose. Norintys  registruojasi el.paštu lukas.blaz@gmail.com arba facebook paskyroje lukasblaz Muziką siųsti elektroniniu paštu.

Laukia taurės, medaliai, prizai.

Organizatoriai: Gatvės gimnastikos jaunimo grupė „Street workout Bijūnai“

     Rėmėjas: Trakų rajono savivaldybė

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. P2-469, skelbiami jaunimo projektinės veiklos rezultatai. Finansuoti projektai:

Nr.

Projekto pavadinimas

Teikianti organizacija

Eur

1.

,,Anūkai vienai dienai“

Rykantų daugiafunkcinis centras

500,00

2.

,,Projektiniai skautai 2016“

Trakų krašto VVG

500,00

3.

„Esi vertas daugiau“

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras

500,00

4.

,,Aukštadvario apylinkių motociklininkų rengimas“

Motoklubas ,,Vorai“

480,00

5.

„Savanorių super galios“

,,Saltės“ asociacija”

450,00

6.

,,Kartų mainai 2016“

Maltos ordino pagalbos tarnyba

440,00

7.

,,Tu gali!”

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras(Trakų atvira jaunimo erdvė)

425,00

8.

,,Koks gražus gimtasis mano kraštas – kalendoriaus leidyba“

Bijūnų bendruomenė

400,00

9.

Savanorystės skatinimas įtraukiant jaunimą į vaikų dienos stovyklos organizavimo veiklą

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija

400,00

10.

,,3D aš: dizainas–darbas–dialogas“, skirta bibliotekų ir vietos bendruomenių metams“

Viešoji Trakų rajono biblioteka

400,00

11.

Savanorystės stiprinimas Trakų rajone

,,Saltės“ asociacija

400,00

12.

,,Veiklus jaunimas aktyvioje bendruomenėje 2016“

Trakų krašto VVG

380,00

13.

Jaunimo sambūris ,,Nežiopsok, įgyvendink svajonę!”

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Trakų viltis”

350,00

14.

,,Gatvės rimtu 9“

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras(Lentvario jaunimo centras)

350,00

15.

„Kūryba ir svajonės jaunų lentvariečių“

VšĮ Lentvario kultūros rūmai

350,00

16.

,,Žalias Aš ir Žalias sodas“

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras(Trakų atvira jaunimo erdvė)

340,00

17.

„Atgaivink savo sielą ir kūną“

,,Harmonijos namai“ asociacija

325,00

18.

,,Pamatyk, išbandyk ir pritaikyk...“

Savavaldus pilietis europinei civilizacijai, ateičiai, santarvei

325,00

19.

Gatvės gimnastikos šventė ,,Bijūnų vasara 2016“

Bijūnų bendruomenė

310,00

20.

,,Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo“

Onuškio Švento apaštalo Pilypo ir Jokūbo parapija

300,00

21.

XIV Vilniaus Arkivyskupijos vaikų ir jaunim giesmių festivalis ,,Cecilijada“

Lentvario parapijos klubas ,,PAX“

300,00

22.

XVIII Tarpparapijinės vaikų ir jaunimo sporto varžybos ,,PARAFIADA“

Lentvario parapijos klubas ,,PAX“

300,00

23.

,,Naktinė lyga“

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras(Lentvario jaunimo centras)

290,00

24.

„Verslumo idėjų inkubatorius“

Lietuvos samariečių bendrijos Trakų skyrius

250,00

25.

,,Gražiausi kūriniai – rankų darbo“

VšĮ Trakų kultūros rūmai

200,00

26.

„Suaugęs ir atsakingas“

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija

200,00

 

Iš viso:

9465,00

Kviečiame įvardintų projektų vykdytojus pasirašyti „Trakų rajono savivaldybės jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2016 metų konkurso sutartį“ su Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi iki 2016 m. gegužės 31 d.

Įgyvendinus projektą Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatoriui pateikti turinio įgyvendinimo ataskaitą iki 2016 m. lapkričio 30 d. ir pasibaigus projekto vykdymo laikui (ne vėliau kaip per 20 dienų) pateikti Trakų rajono savivaldybės Apskaitos skyriui finansinę biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2).

Dokumentai: 

Projekto finansavimo sutartis

Projekto ataskaita 

Projekto išlaidos pagrindžiančių dokumentų sąrašas

Forma 2

Konkurso nuostatai

Dėl sutarties pasirašymo ir visais kitais klausimais kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorių Andrių Šatevičių, tel. (8 528 50 480).

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Skelbiamas Jaunimo projektų finansavimo 2016 metais konkursas

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo  16 dienos įsakymu Nr. P2-260, skelbiamas jaunimo projektų finansavimo konkursas.

Konkurse gali dalyvauti jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios įstaigos, registruotos Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Religinių bendruomenių ir bendrijų, atvirieji jaunimo centrai ir erdvės, Labdaros ir paramos fondų įstatymų bei neformalios jaunimo grupės.

Viena organizacija gali teikti ne daugiau kaip 2 projektus.

2016 m. prioritetai skiriami šiems projektams:

● įtraukiantys niekur nedirbantį, nesimokantį ir mokymuose nedalyvaujantį jaunimą;

● stiprinantys ir didinantys kaimo jaunimo dalyvavimą ir užimtumą;

● išsiskiriantys idėjos unikalumu;

● užtikrinantys veiklų tęstinumą.

Prie paraiškos būtina pateikti:

1. Įstaigos, organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją bei nuostatus, patvirtintus įstaigos vadovo parašu ir antspaudu;

2. Jei projektas vykdomas su partneriais, būtina pridėti bendradarbiavimo sutarčių kopijas.

Konkurso dokumentai:

 1. Administracijos direktoriaus įsakymas (pridedama);
 2. Jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2016 m. konkurso nuostatai (pridedama);
 3. Paraiškos forma (pridedama);
 4. Bendradarbiavimo forma (pridedama);
 5. Projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas (pridedama)(pridedama);
 6. Vertinimo forma (pridedama);
 7. Ataskaitos forma (pridedama).

Užpildytos paraiškos (1 egz.) registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamajame iki 2016 m. balandžio 11 d.

Informacija pasiteiravimui:

Jaunimo reikalų koordinatorius Andrius Šatevičius, tel. 8 (528) 50 480 (Vytauto g. 33, 304 kab.)

Paraiškos kopiją prašome siųsti el. paštu Andrius.Satevicius@trakai.lt  

___________________________________________________________________________________

Ar žinai, kad jau kovą mums bus vieneri metai?! ;)
Ta proga skelbiame nuotraukų konkursą! TAJE – Tavo erdvė!
Konkurso taisyklės : 1) Turi nusifotografuoti Trakų atviroje jaunimo erdvėje (viduje ar kiemelyje) ir nuotrauką patalpinti TAJE FaceBook sienoje su #TAJE1. 2) Daugiausiai patinka (like) surinkusi nuotrauka gaus ypatingą dovaną - Guardian talismaną (prizą įsteigė Fenix Jewellery), o 2 ir 3 vietų nugalėtojai mėgausis skaniais prizais smile emoticon 3) Konkursas jau vyksta ir nuotraukas galima talpinti nuo dabar iki KOVO 15 d. 4) Su nugalėtojais bus susisiekta asmeniškai ir jie bus apdovanoti TAJE gimtadienio šventėje.
Sėkmės! 

___________________________________________________________

. m. vasario 4 dieną, 16:00 valandą, Trakų rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje (Vytauto g. 33, Trakai) vyks jaunimo delegatų į Trakų rajono jaunimo reikalų tarybą rinkimai.  Po vieną atstovą į Trakų rajono jaunimo reikalų tarybą gali deleguoti juridinį statusą turinčios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos ir moksleivių savivaldos.

Susirinkime kviečiami dalyvauti po vieną kandidatą  ir iki tryjų delegatų nuo organizacijos. Kiekvienas jų registracijos metu privalės pateikti delegavimo raštą patvirtintą organizacijos vadovo parašu ir atspaudu.

Susitikimo darbotvarkė:

15:45 Registracija ir delegavimo raštų surinkimas;

16:00 Posėdžio sekretoriaus ir pirmininko rinkimas;

16:10 Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas;

16:15 Jaunimo reikalų tarybos veikimo principų pristatymas;

16:30 Delegatų kandidatuojančių į Trakų r. JRT prisistatymas;

16:30 Balsavimas;

16:50 Basavimo rezutatų paskelbimas.

__________________________________________________________________

  Jaunimą kviečiame dalyvauti projekte “Atrask save“

Projekto tikslas: skatinti jaunimo įsitraukimą į švietimo sistemą arba darbo rinką, teikiant paruošimo darbo rinkoje paslaugas, pasitelkiant nevyriausybinių organizacijų patirtį.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų, Jaunimo reikalų departamentas, 57 su jaunimu dirbančios organizacijos.

Jeigu tu:

 • Esi 16 – 29 metų jaunuolis
 • Nesimokai, nedirbi, neužsiimi individualia veikla
 • Neturi paklausaus išsilavinimo, darbo patirties
 • Trūksta motyvacijos, jautiesi neryžtingas
 • Nori tapti savarankišku ir pilnaverčiu visuomenės dalyviu

Šis projektas kaip tik tau!

Užsiėmimai prasidės š. m. kovo – balandžio mėnesiais. Dalyviai bus įtraukiami į 2 arba 3 mėnesius trunkančias veiklas, t. y. veiklas, skirtas jaunuoliams norintiems dirbti, mokytis ar kurti savo verslą. Užsiėmimų temos bei jų skaičius ir tematika bus parenkami individualiai pagal kiekvieno poreikį.

Dėl išsamesnės informacijos visus norinčius prašome kreiptis į Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrių, adresu V. Kudirkos g. 12A, Giedrė Našlaitytė-Sūnelaitienė  (210 kabinetas), tel. 8 528 55 470

Kviečiame teikti paraiškas!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, direktoriaus įsakymu, skelbia Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo (toliau – Fondas) projektų finansavimo 2016 metais konkursą.

Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo draugišką bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
1. jaunimo mainai (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr.1);
2. kiti projektai (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr.2);
2.1. mokymai;
2.2. seminarai;
2.3. susitikimai;
2.4. konferencijos;
2.5. pažintiniai vizitai;
2.6. informaciniai projektai.

Skelbiami šie konkurso prioritet

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis